Hợp đồng quyền chọn: Nó là gì, nó hoạt động như thế nào, các loại hợp đồng

Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận giữa hai bên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một giao dịch tiềm năng về chứng khoán cơ bản ở mức giá định sẵn, được gọi là giá thực hiện, trước hoặc vào ngày hết hạn. Cùng Reviewsantot tìm hiểu chi tiết về hợp đồng quyền chọn là gì và các đặc điểm của nó ngay tại bài viết này.

hop-dong-quyen-chon-no-la-gi-no-hoat-dong-nhu-the-nao-cac-loai-hop-dong-reviewsantot

Hiểu hợp đồng quyền chọn

Quyền chọn là các công cụ tài chính dựa trên giá trị của chứng khoán cơ bản như cổ phiếu. Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho người mua cơ hội mua hoặc bán – tùy thuộc vào loại hợp đồng mà họ nắm giữ – tài sản cơ bản đã chọn ở mức giá quy định trong hợp đồng trong một khung thời gian nhất định hoặc vào ngày hết hạn.

Các điều khoản của hợp đồng quyền chọn chỉ định chứng khoán cơ bản, mức giá mà chứng khoán đó có thể được giao dịch (giá thực hiện) và ngày hết hạn của hợp đồng. Trong trường hợp cổ phiếu, một hợp đồng tiêu chuẩn bao gồm 100 cổ phiếu, nhưng số lượng cổ phiếu có thể được điều chỉnh để chia cổ phiếu, chia cổ tức đặc biệt hoặc sáp nhập.

Quyền chọn thường được sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro nhưng cũng có thể được sử dụng để đầu cơ. Quyền chọn thường có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá cổ phiếu cơ bản. Sử dụng quyền chọn là một hình thức đòn bẩy, cho phép nhà đầu tư đặt cược vào cổ phiếu mà không cần phải mua hoặc bán cổ phiếu hoàn toàn. Để đổi lấy đặc quyền này, người mua quyền chọn phải trả một khoản phí bảo hiểm cho bên bán quyền chọn.

Xem thêm: Tổng quan về Thị trường trái phiếu và chứng khoán nợ

Các loại hợp đồng quyền chọn

Có hai loại hợp đồng quyền chọn: quyền chọn bán và quyền chọn mua. Cả hai đều có thể được mua để đầu cơ theo hướng chứng khoán hoặc phòng ngừa rủi ro. Chúng cũng có thể được bán để tạo thu nhập.

Nói chung, quyền chọn mua có thể được mua dưới dạng đặt cược có đòn bẩy vào sự tăng giá của cổ phiếu hoặc chỉ số, trong khi quyền chọn bán được mua để kiếm lợi từ việc giảm giá. Người mua quyền chọn mua có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua số lượng cổ phiếu được bảo đảm trong hợp đồng với giá thực hiện. Mặt khác, người mua có quyền nhưng không có nghĩa vụ bán cổ phiếu theo giá thực hiện được quy định trong hợp đồng.

Hợp đồng quyền chọn là gì? Phân biệt hợp đồng quyền chọn với hợp đồng tương lai

Người bán quyền chọn, còn được gọi là người viết, có nghĩa vụ thực hiện giao dịch của họ nếu người mua quyết định thực hiện quyền chọn mua để mua chứng khoán cơ bản hoặc thực hiện quyền chọn bán để bán.

Trong giao dịch quyền chọn mua, một vị thế được mở khi một hoặc nhiều hợp đồng được mua từ người bán. Trong giao dịch, người bán được trả phí bảo hiểm để đảm nhận nghĩa vụ bán cổ phiếu theo giá thực hiện. Nếu người bán nắm giữ cổ phiếu sẽ được bán thì vị thế đó được gọi là quyền chọn mua có bảo đảm.

Hợp đồng quyền chọn bán

Người mua quyền chọn bán đang suy đoán về sự sụt giảm giá của cổ phiếu hoặc chỉ số cơ bản và có quyền bán cổ phiếu theo giá thực hiện được quy định trong hợp đồng. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá thực hiện trước hoặc khi hết hạn, người mua có thể chuyển nhượng cổ phiếu cho người bán để mua theo giá thực hiện hoặc bán hợp đồng nếu cổ phiếu không được nắm giữ trong danh mục đầu tư.

Xem thêm: Trái phiếu xếp hạng tín nhiệm AAA là gì?

Ví dụ về hợp đồng quyền chọn

Cổ phiếu của công ty ABC được giao dịch ở mức 60 đô la và một người viết cuộc gọi đang tìm cách bán các cuộc gọi ở mức 65 đô la khi hết hạn một tháng. Nếu giá cổ phiếu vẫn dưới 65 đô la và quyền chọn hết hạn, người viết cuộc gọi sẽ giữ cổ phiếu và có thể thu thêm một khoản phí bảo hiểm khác bằng cách viết lại cuộc gọi.

Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu tăng lên mức giá trên 65 đô la, được gọi là đang có lãi (ITM), người mua sẽ gọi cổ phiếu từ người bán, mua chúng với giá 65 đô la. Người mua quyền chọn mua cũng có thể bán quyền chọn nếu việc mua cổ phiếu không mang lại kết quả như mong muốn.

Cập nhật tin tức và kiến thức về thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: