Category Archives: Kiến thức đầu tư

Chuyên mục “KIẾN THỨC” tổng hợp kiến thức giao dịch từ cơ bản đến nâng cao dành cho các nhà đầu tư Việt!

Tại đây, các nhà đầu tư sẽ nắm được kiến thức tổng quan về các lĩnh vực quan trọng trong đầu tư như:

  • Các loại cổ phiếu chính
  • Các hình thức đầu tư
  • Chiến lược đầu tư
  • Biến động kinh tế
  • Sự kiện tài chính
  • Phân tích kỹ thuật

Mỗi bài học sẽ mang đến cho các nhà đầu tư những khái niệm cơ bản nhất. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được cách thị trường vận hành. Khi hiểu được những kiến thức cơ bản, bạn sẽ biết cách lên kế hoạch giao dịch tốt hơn.