Trái phiếu xếp hạng tín nhiệm AAA là gì?

Nếu bạn đang muốn hiểu rõ hơn về đầu tư hoặc khám phá trái phiếu, bạn có thể gặp một thuật ngữ được gọi là trái phiếu hạng AAA. Trái phiếu có thể được sử dụng trong quá trình cấp vốn kinh doanh nhưng có thể gây nhầm lẫn cho các chủ doanh nghiệp mới. 

trai-phieu-xep-hang-tin-nhiem-aaa-la-gi-reviewsantot

  • Xếp hạng cấp đầu tư báo hiệu rằng trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu thành phố có rủi ro vỡ nợ tương đối thấp.
  • Các cơ quan xếp hạng trái phiếu khác nhau có các ký hiệu xếp hạng khác nhau để biểu thị trái phiếu cấp độ đầu tư.
  • Các nhà đầu tư và nhà phân tích thường xem xét xếp hạng từ các cơ quan xếp hạng như Standard & Poor’s, Moody’s và Fitch.

Trong bài viết này, Reviewsantot sẽ giúp bạn khám phá định nghĩa về trái phiếu doanh nghiệp AAA, các thành phần của xếp hạng trái phiếu, các loại trái phiếu và lợi ích của xếp hạng tín dụng AAA.

Khái niệm trái phiếu xếp hạng AAA

AAA là xếp hạng cao nhất có thể được gán cho trái phiếu của tổ chức phát hành bởi bất kỳ cơ quan xếp hạng tín dụng lớn nào. Trái phiếu được xếp hạng AAA có mức độ tín nhiệm cao vì tổ chức phát hành của họ có thể dễ dàng đáp ứng các cam kết tài chính và có rủi ro vỡ nợ thấp nhất.

Các cơ quan xếp hạng Standard &; Poor’s (S&P) và Fitch Ratings sử dụng các chữ cái AAA để xác định trái phiếu có chất lượng tín dụng cao nhất, trong khi Moody’s sử dụng Aaa hơi khác để biểu thị xếp hạng tín dụng hàng đầu của trái phiếu.

Hiểu về xếp hạng tín dụng AAA

Xếp hạng tín dụng là những đánh giá hoặc ý kiến về mức độ tin cậy của một doanh nghiệp hoặc chính phủ. Do đó, chúng đưa ra cảnh báo về khả năng đối tượng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng cách thanh toán các hóa đơn của mình. Các nhà đầu tư có thể sử dụng những xếp hạng này để quyết định xem các quốc gia và đợt phát hành trái phiếu có phải là những khoản đầu tư an toàn hay không. Những xếp hạng này được chỉ định bởi các cơ quan xếp hạng tín dụng, đặc biệt là S&P, Moody’s và Fitch.

trai-phieu-xep-hang-tin-nhiem-aaa-la-gi-reviewsantot

Xếp hạng AAA và Aaa được coi là cấp độ đầu tư. Vì được coi là có rủi ro vỡ nợ thấp nhất nên các công cụ này có xu hướng mang lại cho nhà đầu tư lợi suất thấp nhất trong số các trái phiếu có ngày đáo hạn tương tự (rủi ro thấp hơn tương đương với lợi nhuận thấp hơn). Thuật ngữ vỡ nợ đề cập đến việc một tổ chức phát hành trái phiếu không thực hiện nghĩa vụ của mình, cụ thể là không thanh toán lãi nửa năm một lần hoặc hoàn trả số tiền gốc khi đến hạn.

Xếp hạng AAA được trao cho nợ chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp của các công ty. Cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu năm 2008 đã khiến một số công ty bị mất xếp hạng AAA, nổi bật nhất là General Electric (GE).

Các công ty được xếp hạng AAA

  Tính đến tháng 8 năm 2023, chỉ có hai công ty được xếp hạng AAA hoàn toàn: Microsoft (MSFT) và Johnson & Johnson (JNJ).

  Apple (AAPL) bị chia rẽ, với xếp hạng Aaa theo Moody’s và AA+ (thấp hơn AAA một bậc) từ S&P.

Ngay cả Hoa Kỳ cũng bị S&P cắt xếp hạng xuống AA+ vào năm 2011—mất vị thế AAA được ca ngợi do đấu đá chính trị nội bộ về việc tăng trần nợ.

  Moody’s và Fitch lần lượt duy trì xếp hạng Hoa Kỳ ở mức Aaa và AAA. Đó là cho đến tháng 8 năm 2023 khi Fitch hạ xếp hạng dài hạn của Hoa Kỳ từ AAA xuống AA+. Cơ quan này trích dẫn các vấn đề tiềm ẩn như suy thoái tài chính trong ba năm tới và nợ quốc gia gia tăng.

Các loại trái phiếu xếp hạng AAA

Trái phiếu đô thị

Trái phiếu đô thị có thể được phát hành dưới dạng trái phiếu doanh thu hoặc trái phiếu nghĩa vụ chung, với mỗi loại dựa trên các nguồn thu nhập khác nhau.

Ví dụ, trái phiếu doanh thu được thanh toán bằng phí và các nguồn tạo thu nhập cụ thể khác, như hồ bơi thành phố và địa điểm thể thao. Mặt khác, trái phiếu nghĩa vụ chung được hỗ trợ bởi khả năng huy động vốn của tổ chức phát hành thông qua việc thu thuế. Trái phiếu nhà nước dựa vào thuế thu nhập tiểu bang, trong khi các khu học chánh địa phương phụ thuộc vào thuế tài sản.

Trái phiếu đảm bảo và không đảm bảo

Tổ chức phát hành có thể bán cả trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm. Mỗi loại trái phiếu mang theo một hồ sơ rủi ro khác nhau.

Trái phiếu có bảo đảm có nghĩa là một tài sản cụ thể được cầm cố làm tài sản thế chấp cho trái phiếu và chủ nợ có yêu cầu đối với tài sản đó nếu tổ chức phát hành vỡ nợ. Trái phiếu có bảo đảm có thể được thế chấp bằng các khoản mục hữu hình như thiết bị, máy móc hoặc bất động sản. Các đợt chào bán có tài sản đảm bảo có thể có xếp hạng tín nhiệm cao hơn so với trái phiếu không có bảo đảm được bán bởi cùng một tổ chức phát hành.

Ngược lại, trái phiếu không có bảo đảm chỉ đơn giản được hỗ trợ bởi lời hứa thanh toán của tổ chức phát hành. Do đó, xếp hạng tín nhiệm của các công cụ này phụ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập và triển vọng kinh doanh của tổ chức phát hành.

Trái phiếu Chính phủ

Rủi ro liên quan đến chứng khoán chính phủ là thấp nhất vì chính phủ có thể đánh thuế để đáp ứng nghĩa vụ nợ của mình. Khả năng chính phủ vỡ nợ là rất nhỏ.

Chính phủ phát hành trái phiếu dưới dạng trái phiếu doanh thu hoặc nghĩa vụ chung. Chính phủ tài trợ cho trái phiếu doanh thu bằng cách sử dụng phí hoặc các hoạt động tạo thu nhập như phí cầu đường, giao thông công cộng, dịch vụ, v.v. Ngược lại, trái phiếu nghĩa vụ chung hoạt động dựa trên uy tín tín dụng của người phát hành.

Lợi ích của trái phiếu được xếp hạng AAA

Việc có xếp hạng AAA rất có lợi cho các tổ chức phát hành có xếp hạng này. Chi phí vay của tổ chức phát hành sẽ thấp hơn khi họ có trái phiếu doanh nghiệp có trạng thái AAA. Ngoài ra, các công ty được xếp hạng AAA có khả năng vay số tiền lớn cao hơn so với các tổ chức có thu nhập cố định có xếp hạng tín dụng thấp hơn. Tính đến tháng 2 năm 2020, chỉ có hai công ty được xếp hạng AAA: Johnson & Johnson và Microsoft.

Việc tiếp cận nhiều hơn với tín dụng cho phép các công ty này phát triển với chi phí vay thấp hơn. Do đó, các quỹ này dành cho các hoạt động như mở rộng sang thị trường mới, mua đối thủ cạnh tranh hoặc tạo ra sản phẩm mới.

Ví dụ: một doanh nghiệp có thể sử dụng tiền đến từ một đợt phát hành trái phiếu mới để ra mắt một dòng sản phẩm mới, thiết lập một cửa hàng ở một địa điểm mới hoặc mua lại đối thủ cạnh tranh. Tất cả những sáng kiến này có thể giúp một công ty tăng thị phần và phát triển mạnh trong thời gian dài.

Tại sao xếp hạng tín nhiệm lại quan trọng như vậy?

Mức xếp hạng tín nhiệm mà tổ chức phát hành nhận được có ý nghĩa quan trọng đối với chi phí vay trên thị trường mở. Xếp hạng tín dụng càng tốt – với AAA là tốt nhất – chi phí vay càng thấp và ngược lại.

Là một nhà đầu tư, bạn sẽ cần phải cân bằng rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận với lợi suất bạn đang tìm kiếm.

Ai quyết định xếp hạng tín nhiệm mà tổ chức phát hành nợ nhận được?

Có ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn: Standard &; Poor’s (S&P), Moody’s và Fitch. Họ đánh giá mức độ tín nhiệm của công ty phát hành nợ và khả năng trả lãi và gốc trái phiếu dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như dòng tiền của công ty, số nợ tồn đọng khác và triển vọng kinh doanh của tổ chức phát hành, chỉ nêu một vài tiêu chí.

Xếp hạng tín nhiệm AAA có nghĩa là gì?

Xếp hạng tín dụng AAA chỉ được trao cho các tổ chức phát hành nợ đáng tin cậy nhất và cho phép các nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư thu nhập cố định của họ. Các nhà đầu tư bảo thủ thường sẽ hy sinh lợi nhuận hoặc lợi nhuận để sở hữu các vấn đề xếp hạng tín dụng cao nhất hiện có.

Tóm tắt – Trái phiếu hạng AAA

Xếp hạng tín dụng được chỉ định cho các vấn đề nợ và trái phiếu bởi ba cơ quan xếp hạng nợ lớn: S&P, Moody’s và Fitch. Xếp hạng tín dụng của họ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chi phí vay của tổ chức phát hành. Xếp hạng tín dụng càng tốt, chi phí vay càng thấp.

Xếp hạng AAA là xếp hạng cao nhất do các cơ quan xếp hạng tín dụng đưa ra và có khả năng dẫn đến chi phí hoặc lợi suất vay thấp nhất. Các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn nên xem xét thang xếp hạng tín dụng đối với các tổ chức phát hành trái phiếu có xếp hạng thấp hơn và lợi suất cao hơn.

Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua: