Khoá học: Phân tích cơ bản thị trường chứng khoán chuyên sâu

Khoá học nâng cao dành cho học viên đã qua khóa học phân tích cơ bản thị trường chứng khoán căn bản từ Reviewsantot. Nhằm đảm bảo được cho các nhà đầu tư nắm rõ quy trình và các chiến lược hiệu quả và tối ưu nhất.

khoa-hoc-phan-tich-co-ban-thi-truong-chung-khoan-chuyen-sau-reviewsantot

Bạn sẽ học được gì

  • Biết cách đọc báo cáo tài chính
  • Có được kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, lợi thế cạnh tranh
  • Sở hữu góc nhìn tổng thể về ngành, chính sách ngành, góc nhìn vĩ mô
  • Trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

Giới thiệu khóa học

  • Khoá học nâng cao dành cho học viên đã qua khóa học phân tích cơ bản thị trường chứng khoán căn bản, giúp bạn biết cách đọc báo cáo tài chính, xây dựng cho mình kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, tạo lợi thế cạnh tranh.
  • Bên cạnh đó bạn sẽ sở hữu góc nhìn tổng thể về ngành, chính sách ngành, góc nhìn vĩ mô…
  • Đăng ký ngay khóa học để nhanh chóng thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học

Khóa Học Phân Tích Đầu Tư Chứng Khoán

Phần 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Báo cáo tài chính và những yếu tố cần lưu ý

Bài 1: Bảng cân đối kế toán 

Bài 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bài 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài 4: Tương quan các khoản mục và khoản mục trọng yếu

Bài 5: Các chỉ số và thực trạng

Phần 3: Thủ thuật trong BCTC

Bài 6: Thủ thuật trong BCTC 

Phần 4: Lợi thế cạnh tranh

Bài 7: Lợi thế cạnh tranh

Phần 5: Các yếu tố tác động đến doanh nghiệp

Bài 8: Các yếu tố tác động đến doanh nghiệp

Phần 6: Nhóm ngành chính sách ngành tiền tệ tài khóa

Bài 9: Nhóm ngành chính sách ngành

Bài 10: Chính sách tiền tệ

Bài 11: Chính sách tài khóa

Phần 7: Tương thông giữa các quốc gia và các thị trường đầu tư

Bài 12: Tương thông giữa các quốc gia và các thị trường đầu tư

Phần 8: Chọn lọc và đánh giá cổ phiếu

Bài 13: Chọn lọc và đánh giá cổ phiếu

Đăng ký khóa học ngay cùng Reviewsantot

Hiện nay, Mỗi nhà đầu tư sẽ có những phương pháp đầu tư khác nhau, khó có thể nói chính xác đâu là chiến lược đầu tư tăng trưởng an toàn và hiệu quả hơn.

Đăng ký và tham gia lớp học tại Reviewsantot :