Danh mục tài chính: Cách tạo và quản lý danh mục tài chính (Phần 2)

Ý nghĩa của danh mục đầu tư có thể được đề cập đến nhóm công cụ tài chính mà nhà đầu tư hoặc tổ chức sở hữu. Nó có thể bao gồm nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, nợ, vàng, bất động sản, v.v. Mục tiêu chính của danh mục đầu tư tài chính là tạo ra của cải trong thời gian đầu tư và đạt được các mục tiêu tài chính. 

cach-tao-va-quan-ly-danh-muc-tai-chinh-phan-2-reviewsantot

Theo dõi bài viết bên dưới Reviewsantot để tìm hiểu cách xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu tài chính của mình kịp thời. 

Tìm hiểu thêm: Danh mục tài chính là gì? Tìm hiểu các loại danh mục đầu tư tài chính (Phần 1)

Quản lý danh mục đầu tư tài chính

Bạn có thể coi danh mục đầu tư như một chiếc bánh được chia thành nhiều phần có kích thước hình nêm khác nhau, mỗi phần đại diện cho một loại tài sản và/hoặc loại hình đầu tư khác nhau. Các nhà đầu tư đặt mục tiêu xây dựng một danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt để đạt được sự phân bổ danh mục đầu tư có rủi ro-lợi nhuận phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Mặc dù cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt thường được xem là nền tảng cốt lõi của danh mục đầu tư, nhưng bạn có thể phát triển danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản khác nhau – bao gồm bất động sản, cổ phiếu vàng, nhiều loại trái phiếu, tranh vẽ và các đồ sưu tầm nghệ thuật khác.

Việc phân bổ danh mục đầu tư mẫu ở trên là dành cho nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro thấp. Nói chung, chiến lược thận trọng cố gắng bảo vệ giá trị của danh mục đầu tư bằng cách đầu tư vào chứng khoán có rủi ro thấp hơn. Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy toàn bộ 50% được phân bổ cho trái phiếu, có thể bao gồm trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ cấp cao, bao gồm cả thành phố (munis).

Việc phân bổ 20% cổ phiếu có thể bao gồm cổ phiếu blue-chip hoặc vốn hóa lớn và 30% khoản đầu tư ngắn hạn có thể bao gồm tiền mặt, chứng chỉ tiền gửi (CD) và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao.

cach-tao-va-quan-ly-danh-muc-tai-chinh-phan-2-reviewsantot

Khoảng thời gian và phân bổ danh mục đầu tư tài chính

Tương tự như mức độ chấp nhận rủi ro, nhà đầu tư nên cân nhắc xem họ phải đầu tư trong bao lâu khi xây dựng danh mục đầu tư. Nói chung, các nhà đầu tư nên chuyển sang phân bổ tài sản thận trọng khi ngày mục tiêu của họ đến gần để bảo vệ thu nhập của danh mục đầu tư cho đến thời điểm đó.

Ví dụ: một nhà đầu tư thận trọng có thể ưa thích một danh mục đầu tư có cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn , quỹ chỉ số thị trường trên diện rộng , trái phiếu cấp đầu tư và vị thế trong các khoản tương đương tiền cao cấp, có tính thanh khoản cao .

Lấy ví dụ, một nhà đầu tư đang tiết kiệm tiền để nghỉ hưu và dự định rời bỏ lực lượng lao động sau 5 năm nữa. Ngay cả khi nhà đầu tư đó cảm thấy thoải mái khi đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán rủi ro hơn, họ có thể muốn đầu tư phần lớn danh mục đầu tư vào các tài sản bảo thủ hơn như trái phiếu và tiền mặt, để giúp bảo vệ những gì đã được tiết kiệm. Ngược lại, một cá nhân mới gia nhập lực lượng lao động có thể muốn đầu tư toàn bộ danh mục đầu tư của mình vào cổ phiếu, vì họ có thể có hàng thập kỷ để đầu tư và khả năng vượt qua một số biến động ngắn hạn của thị trường .

Xác định phân bổ tài sản của danh mục đầu tư của bạn

Đa dạng hóa liên quan đến việc xây dựng kế hoạch về tỷ lệ phần trăm bạn sẽ đầu tư tài sản của mình trong danh mục đầu tư của mình vào nhiều loại hình đầu tư khác nhau. Chúng thường được chọn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Ví dụ, những người sẵn sàng đầu tư rủi ro hơn với hy vọng thu được lợi nhuận cao hơn, có thể đầu tư tài sản của họ vào tỷ lệ cổ phiếu cao hơn. Mặt khác, một nhà đầu tư ngại rủi ro hơn có thể tập trung nhiều hơn vào trái phiếu và chứng khoán có thu nhập cố định an toàn hơn, rất có thể có ít lợi nhuận hơn.

Làm thế nào để bạn tạo một danh mục đầu tư tài chính?

Xây dựng danh mục đầu tư đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn so với phương pháp đầu tư thụ động, theo chỉ số. Trước tiên, bạn cần xác định mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian. Sau đó, nghiên cứu và lựa chọn cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư khác phù hợp với các thông số đó. Thường xuyên cần phải theo dõi và cập nhật thường xuyên cùng với các điểm vào và ra cho từng vị trí.

Tái cân bằng yêu cầu bán một số cổ phần và mua thêm những cổ phiếu khác để hầu hết thời gian phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của bạn phù hợp với chiến lược, khả năng chấp nhận rủi ro và mức lợi nhuận mong muốn của bạn. Mặc dù cần nhiều nỗ lực hơn, việc xác định và xây dựng danh mục đầu tư có thể làm tăng sự tự tin trong đầu tư của bạn và giúp bạn kiểm soát tài chính của mình.

Tạo danh mục đầu tư bằng khả năng chấp nhận rủi ro của bạn

Rủi ro là khả năng khoản đầu tư của bạn bị mất tiền khi thị trường hoặc một loại tài sản cụ thể không hoạt động tốt. Luôn có một mức độ rủi ro khi bạn đầu tư. 

Nếu bạn cần tiền trong vài năm và không thể để mất bất kỳ khoản nào trong số đó thì bạn có khả năng rủi ro thấp. Điều này có nghĩa là bạn có thể sẽ không phục hồi được sau đợt suy thoái lớn trên thị trường. 

Một danh mục đầu tư tốt sẽ phụ thuộc vào phong cách đầu tư, mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư của bạn. Nói chung, nên đa dạng hóa ở mức độ phù hợp bất kể loại danh mục đầu tư nào để không bỏ tất cả trứng vào một giỏ.

Bạn đo lường rủi ro của danh mục đầu tư như thế nào?

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận (hoặc phương sai) của danh mục đầu tư thường được sử dụng làm đại diện cho rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. Việc tính toán độ lệch chuẩn không chỉ đơn thuần là mức trung bình có trọng số của độ lệch chuẩn của từng tài sản – nó còn phải tính đến hiệp phương sai giữa các khoản nắm giữ khác nhau. Đối với danh mục đầu tư gồm 2 tài sản, phép tính độ lệch chuẩn là:

σ p = (w 1 2 σ 1 2  + w 2 2 σ 2 2  + 2w 1 w 2 Cov 1,2 ) 1/2

Điểm mấu chốt – Danh mục tài chính

Danh mục đầu tư là nền tảng của việc đầu tư vào thị trường. Danh mục đầu tư bao gồm nhiều vị thế khác nhau trong cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác được nắm giữ và được xem như một đơn vị gắn kết. Do đó, các thành phần danh mục đầu tư phải phối hợp với nhau để phục vụ các mục tiêu tài chính của nhà đầu tư, bị hạn chế bởi mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian. Danh mục đầu tư có thể được xây dựng để đạt được nhiều chiến lược khác nhau, từ nhân rộng chỉ số đến tạo thu nhập cho đến bảo toàn vốn. Bất kể chiến lược nào, đa dạng hóa được coi là một cách tốt để giảm rủi ro mà không phải hy sinh lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư.

Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua: