Danh mục tài chính là gì? Tìm hiểu các loại danh mục đầu tư tài chính (Phần 1)

Danh mục đầu tư có thể được đề cập đến nhóm các công cụ tài chính mà một nhà đầu tư hoặc một thực thể sở hữu. có thể bao gồm các lựa chọn đầu tư khác nhau như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, nợ, vàng, bất động sản,… Mục tiêu chính của danh mục đầu tư tài chính là tạo ra sự giàu có trong thời gian đầu tư và đạt được các mục tiêu tài chính. 

danh-muc-tai-chinh-la-gi-tim-hieu-cac-loai-danh-muc-dau-tu-tai-chinh-phan-1-reviewsantot

Theo dõi bài viết bên dưới của Reviewsantot để tìm hiểu khái niệm về danh mục đầu tư là gì, ý nghĩa của nó và các loại danh mục khác nhau

Khái niệm về danh mục tài chính là gì?

Danh mục đầu tư là tập hợp các khoản đầu tư tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền mặt và các khoản tương đương tiền, bao gồm các quỹ đóng và quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Đây là một cách tiếp cận được gọi là đa dạng hóa – nắm giữ các loại chứng khoán khác nhau sẽ hoạt động khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện thị trường khác nhau.

Mọi người thường tin rằng cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt là cốt lõi của danh mục đầu tư. Mặc dù điều này thường xảy ra nhưng nó không nhất thiết phải là quy tắc. Danh mục đầu tư có thể chứa nhiều loại tài sản bao gồm bất động sản, nghệ thuật và đầu tư tư nhân. 

Bạn có thể chọn tự mình nắm giữ và quản lý danh mục đầu tư của mình hoặc bạn có thể cho phép người quản lý tiền, cố vấn tài chính hoặc chuyên gia tài chính khác quản lý danh mục đầu tư của bạn.

Một danh mục đầu tư có cấu trúc tốt cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ, phù hợp với rủi ro với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và đạt được các mục tiêu tài chính kịp thời. 

Tìm hiểu ý nghĩa của danh mục đầu tư tài chính

Một trong những khái niệm quan trọng trong quản lý danh mục đầu tư là sự khôn ngoan trong việc đa dạng hóa – điều này đơn giản có nghĩa là không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Đa dạng hóa cố gắng giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ đầu tư giữa các công cụ tài chính, ngành và các danh mục khác. Nó nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau mà mỗi lĩnh vực sẽ phản ứng khác nhau với cùng một sự kiện. Có nhiều cách để đa dạng hóa.

Bạn chọn làm thế nào là tùy thuộc vào bạn. Mục tiêu cho tương lai, sự khao khát rủi ro và tính cách của bạn đều là những yếu tố quyết định cách xây dựng danh mục đầu tư của bạn.

Bất kể kết hợp tài sản trong danh mục đầu tư của bạn là gì, tất cả danh mục đầu tư đều phải có mức độ đa dạng hóa nhất định và phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu lợi nhuận, thời gian và các ràng buộc thích hợp khác của nhà đầu tư, bao gồm vị thế thuế, nhu cầu thanh khoản, tình huống pháp lý và hoàn cảnh đặc biệt.

Quản lý khả năng chấp nhận rủi ro

Làm việc với danh mục đầu tư tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng xem xét khả năng chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư có thể giúp bạn đạt được kết quả thuận lợi nhất. Thông thường, các khoản đầu tư có rủi ro lớn nhất có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn nhất.

Danh mục đầu tư tài chính là gì, cách tạo và quản lý hiệu quả | Money24h

Một danh mục đầu tư tốt cho một nhà đầu tư bảo thủ có thể bao gồm cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn, trái phiếu cấp đầu tư và các quỹ chỉ số thị trường trên diện rộng. Một nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn có thể có một danh mục đầu tư với các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa nhỏ và đầu tư quốc tế.

Các loại danh mục đầu tư

Có thể có nhiều loại danh mục đầu tư và chiến lược danh mục đầu tư khác nhau cũng như có nhiều nhà đầu tư và nhà quản lý tiền. Bạn cũng có thể chọn có nhiều danh mục đầu tư, nội dung của chúng có thể phản ánh một chiến lược hoặc kịch bản đầu tư khác, được cấu trúc cho một nhu cầu khác.

Một danh mục đầu tư kết hợp

Cách tiếp cận danh mục đầu tư kết hợp đa dạng hóa giữa các loại tài sản. Xây dựng một danh mục đầu tư kết hợp đòi hỏi phải nắm giữ các vị thế trong cổ phiếu cũng như trái phiếu, hàng hóa, bất động sản và thậm chí cả nghệ thuật. Nói chung, danh mục đầu tư kết hợp đòi hỏi tỷ lệ cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư thay thế tương đối cố định. Điều này có lợi vì trong lịch sử, cổ phiếu, trái phiếu và các lựa chọn thay thế có mối tương quan ít hoàn hảo với nhau.

Một danh mục đầu tư

Khi bạn sử dụng danh mục đầu tư cho mục đích đầu tư, bạn kỳ vọng rằng cổ phiếu, trái phiếu hoặc tài sản tài chính khác sẽ thu được lợi nhuận hoặc tăng giá trị theo thời gian hoặc cả hai. Đầu tư danh mục đầu tư có thể mang tính chiến lược – nơi bạn mua tài sản tài chính với ý định nắm giữ những tài sản đó trong thời gian dài; hoặc chiến thuật – nơi bạn tích cực mua và bán tài sản với hy vọng đạt được lợi nhuận ngắn hạn.

Một danh mục đầu tư tập trung vào cổ phiếu tích cực

Các tài sản cơ bản trong một danh mục đầu tư linh hoạt nhìn chung sẽ chịu rủi ro lớn khi tìm kiếm lợi nhuận lớn. Các nhà đầu tư tích cực tìm kiếm các công ty đang ở giai đoạn đầu phát triển và có đề xuất giá trị độc đáo . Hầu hết trong số họ chưa phải là tên phổ biến trong gia đình.

Một danh mục đầu tư tập trung vào cổ phiếu, mang tính phòng thủ

Một danh mục đầu tư mang tính phòng thủ sẽ có xu hướng tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không bị ảnh hưởng bởi suy thoái. Cổ phiếu phòng thủ hoạt động tốt trong thời điểm khó khăn cũng như thời điểm thuận lợi. Cho dù nền kinh tế có tồi tệ đến đâu vào một thời điểm nhất định, các công ty sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày vẫn sẽ tồn tại.

Danh mục đầu tư cổ phần, tập trung vào thu nhập

Loại danh mục đầu tư này kiếm tiền từ cổ phiếu trả cổ tức hoặc các hình thức phân phối khác cho các bên liên quan. Một số cổ phiếu trong danh mục đầu tư thu nhập cũng có thể phù hợp với danh mục đầu tư phòng thủ, nhưng ở đây chúng được lựa chọn chủ yếu vì lợi suất cao. Một danh mục đầu tư thu nhập sẽ tạo ra dòng tiền dương. Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) là ví dụ về đầu tư tạo thu nhập.

Danh mục đầu tư tập trung vào cổ phiếu

Danh mục đầu tư đầu cơ là tốt nhất cho các nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao. Các hoạt động đầu cơ có thể bao gồm  phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc cổ phiếu được đồn đại là mục tiêu tiếp quản. Các công ty công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe đang trong quá trình phát triển một sản phẩm đột phá duy nhất cũng sẽ thuộc loại này. 

Danh mục đầu tư tốt là gì?

Một danh mục đầu tư tài chính tốt là một danh mục đầu tư rất phù hợp với mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nó nên được đa dạng hóa và phân bổ tốt để nó giúp bạn đạt được sự tăng trưởng dài hạn trong khi quản lý rủi ro hiệu quả.

Một danh mục đầu tư tốt là một danh mục đầu tư giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính theo kế hoạch của mình. Tuy nhiên, nó không phải là một giải pháp phù hợp với tất cả bởi vì mỗi nhà đầu tư có mục tiêu, mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau.

Tóm tắt

Với sự trợ giúp của quản lý danh mục đầu tư hợp lý, các nhà đầu tư có thể xây dựng kế hoạch đầu tư tốt nhất phù hợp với thu nhập, mục tiêu tài chính, độ tuổi và khả năng rủi ro của họ.

Những gợi ý dưới đây nêu bật nhu cầu cơ bản về quản lý danh mục đầu tư tích cực –

– Nó giúp giảm thiểu rủi ro theo định hướng đầu tư và tăng phạm vi tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

– Giúp phát triển các chiến lược hợp lý và cân bằng lại thành phần tài sản theo điều kiện thị trường hiện tại của họ để các nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa khoản đầu tư hiện có.

– Nó cho phép tùy chỉnh nhanh chóng dựa trên nhu cầu tài chính ngay lập tức và điều kiện thị trường.

– Giúp hiểu khoản đầu tư nào hoạt động tốt nhất trong tình hình thị trường nào và cách phân phối nguồn lực thành các loại tài sản khác nhau.

Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua: