Trái khoán tín dụng và Trái phiếu: Đâu là điểm khác biệt?

Tổng quan

Reviewsantot.com – Ở một khía cạnh nào đó, tất cả các trái khoán tín dụng (TKTD) đều là trái phiếu, nhưng ngược lại, không phải tất cả trái phiếu đều là trái khoán tín dụng. Khi một trái phiếu được phát hành mà không có sự bảo đảm, có thể gọi nó là trái khoán tín dụng.

Đó chính là cách định nghĩa theo chuyên môn của người Mỹ về TKTD Còn ở Anh, TKTD là một loại trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của công ty. Ở một số quốc gia, các tên gọi này có thể thay thế cho nhau.  

Thông tin nổi bật trong bài viết

  • Trái khoán tín dụng là một dạng nợ không có bảo đảm (theo cách sử dụng của người Mỹ).
  • Trái khoán tín dụng là loại trái phiếu phổ biến nhất được các tập đoàn và tổ chức chính phủ phát hành. 
  • Để định nghĩa chặt chẽ hơn thì trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ đều là trái khoán tín dụng.

trai-khoan-tin-dung-va-trai-phieu-dau-la-diem-khac-biet-reviewsantot

Trái khoán tín dụng 

Trái khoán tín dụng thường có mục đích cụ thể hơn các loại trái phiếu khác. Mặc dù cả hai đều được sử dụng để huy động vốn, TKTD thường được phát hành để gọi vốn nhằm đáp ứng chi phí của một dự án sắp tới hoặc để chi trả cho kế hoạch mở rộng kinh doanh. Những chứng khoán nợ này là một hình thức cấp vốn dài hạn phổ biến ở các tập đoàn và công ty.

TKTD mang lại lãi suất thả nổi hoặc lãi suất cố định cho nhà đầu tư và sẽ ấn định ngày hoàn trả. Khi đến hạn thanh toán lãi, thông thường công ty sẽ trả lãi trước khi trả cổ tức cho cổ đông. 

Vào ngày đến hạn, công ty có hai lựa chọn phổ biến nhất cho việc trả nợ gốc. Họ có thể thanh toán một lần hoặc thành nhiều đợt. Thanh toán thành nhiều đợt sẽ ở dạng một khoản dự trữ để hoàn tiền trái phiếu và công ty sẽ trả một khoản tiền nhất định hàng năm cho nhà đầu tư cho đến khi đáo hạn. Các điều khoản của TKTD sẽ được nêu trong tài liệu cơ bản.

Đặc điểm

TKTD đôi khi được gọi là trái phiếu doanh thu vì đơn vị phát hành dự kiến sẽ hoàn trả các khoản vay bằng số lợi nhuận thu được từ dự án kinh doanh đã được cấp vốn. Tài sản vật chất hoặc tài sản thế chấp không phải là thứ đảm bảo cho các trái khoán tín dụng. Thứ duy nhất có thể đảm bảo cho TKTD là sự tin tưởng của người mua và uy tín của tổ chức phát hành.  

Giống như các trái phiếu khác, một số trái khoán tín dụng có thể chuyển đổi được, nghĩa là có thể chuyển thành cổ phiếu công ty, và cũng có những loại TKTD không thể chuyển đổi. Nhìn chung, các nhà đầu tư thích trái phiếu chuyển đổi hơn và sẽ chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn một chút để sở hữu loại trái phiếu này.  

Trái khoán tín dụng có thể được mua thông qua một sàn môi giới, tương tự như với trái phiếu.

Lưu ý: Có thể chuyển đổi TKTD thành cổ phiếu và tính năng này sẽ làm giảm chỉ số tính toán trên mỗi cổ phiếu và giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Trái phiếu

Trái phiếu là loại công cụ nợ phổ biến nhất được các tập đoàn tư nhân và chính phủ sử dụng. Trái phiếu đóng vai trò như một giấy nợ (IOU) giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Nhà đầu tư cho vay một khoản tiền và sẽ được cam kết trả nợ vào ngày đáo hạn được chỉ định. Thông thường, nhà đầu tư cũng nhận được các khoản thanh toán lãi định kỳ trong suốt thời hạn của trái phiếu.

Trong giới đầu tư, trái phiếu thường được coi là một khoản đầu tư tương đối an toàn. Trái phiếu doanh nghiệp hoặc chính phủ ở xếp hạng tín dụng cao sẽ có rủi ro vỡ nợ thấp. Tuy nhiên, mỗi trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu do cơ quan chính phủ hoặc thành phố phát hành, sẽ có xếp hạng tín dụng riêng.

Nói chung, trái phiếu được coi là an toàn nếu có tỷ suất lợi nhuận được đảm bảo. Nhìn chung, các cố vấn tài chính chuyên nghiệp khuyến khích nhà đầu tư nên giữ một phần tài sản của mình dưới dạng trái phiếu và tăng tỷ lệ đó cho đến tuổi nghỉ hưu.

Lưu ý quan trọng

Trái khoán tín dụng, dù không được bảo đảm, không đồng nghĩa với việc nó rủi ro hơn mọi loại trái phiếu khác. Nói đúng ra, trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ đều là trái khoán tín dụng. Chúng không được bảo đảm bằng tài sản thế chấp nhưng được coi là không có rủi ro.  

Tương tự, TKTD là loại công cụ nợ dài hạn phổ biến nhất mà các tập đoàn phát hành. Một công ty có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn nhằm tăng số lượng cửa hàng bán lẻ. Công ty sẽ lên kế hoạch hoàn trả số tiền từ doanh thu bán hàng trong tương lai. Độ tin cậy của trái phiếu được phản ánh bởi mức độ tín nhiệm của công ty phát hành. 

Trái phiếu và trái khoán tín dụng là phương tiện giúp các công ty và chính phủ chi trả các hoạt động vượt xa dòng tiền thông thường của họ.

Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.