Lợi ích chính của việc đầu tư chứng khoán

Cổ phiếu có thể là một phần có giá trị trong mọi danh mục đầu tư. Sở hữu cổ phiếu trong các công ty khác nhau có thể giúp nhà đầu tư tích lũy tiền tiết kiệm, bảo vệ tiền của họ khỏi lạm phát và thuế, đồng thời tối đa hóa thu nhập từ các khoản đầu tư. Điều quan trọng cần biết là có những rủi ro khi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, sẽ hữu ích nếu nhà đầu tư hiểu được mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của chính mình.
Hãy cùng xem xét ba lợi ích của việc đầu tư chứng khoán.
Xây dựng. Về mặt lịch sử, lợi nhuận trong dài hạn của cổ phiếu tốt hơn lợi nhuận từ tiền mặt hoặc các khoản đầu tư có thu nhập cố định như trái phiếu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu có xu hướng tăng và giảm theo thời gian. Nhà đầu tư có thể muốn xem xét viễn cảnh dài hạn cho danh mục đầu tư cổ phiếu của mình vì những biến động trên thị trường chứng khoán có xu hướng nhỏ dần trong khung thời gian dài hơn.
Bảo vệ. Thuế và lạm phát có thể ảnh hưởng đến tài sản của nhà đầu tư. Đầu tư cổ phiếu có thể giúp nhà đầu nhận được các đãi ngộ về thuế tốt hơn trong dài hạn, điều này có thể giúp giảm hoặc xóa bỏ hoàn toàn các tác động tiêu cực của cả thuế và lạm phát đến tài sản của nhà đầu tư.
Tối đa hóa. Một số công ty trả cổ tức cho cổ đông hoặc phân phối thu nhập đặc biệt. Những khoản thanh toán này có thể cung cấp thu nhập thường xuyên và tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Cổ phiếu khác nhau, lợi ích khác nhau
Hai hình thức đầu tư cổ phiếu chính dưới đây có thể mang lại cho nhà đầu tư những lợi ích khác nhau.
1. Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông là loại hình đầu tư cổ phiếu phổ biến nhất đối với nhà đầu tư. Các cổ phiếu này có thể cung cấp:
Tăng trưởng vốn. Giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm theo thời gian. Khi cổ phiếu tăng giá, các cổ đông có thể chọn bán cổ phiếu của họ và thu về lợi nhuận.
Thu nhập từ cổ tức. Nhiều công ty trả cổ tức cho các cổ đông của họ, đây có thể là một nguồn thu nhập hiệu quả về thuế cho các nhà đầu tư.
Quyền bỏ phiếu. Quyền bỏ phiếu có nghĩa là các cổ đông có một số quyền kiểm soát đối với việc ai điều hành công ty và điều hành như thế nào.
Tính thanh khoản. Thông thường, các cổ phiếu phổ thông có thể được mua/bán nhanh chóng và dễ dàng hơn các khoản đầu tư khác, chẳng hạn như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ trang sức. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể mua hoặc bán các khoản đầu tư của mình để đổi lấy tiền mặt một cách tương đối dễ dàng.
Đãi ngộ về thuế. Thu nhập từ cổ tức và thu nhập từ thặng dư vốn có thuế suất thấp hơn thu nhập từ việc làm và thu nhập lãi từ trái phiếu.
2. Cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi có thể mang lại cho nhà đầu tư những lợi ích sau:
Nguồn thu nhập đáng tin cậy. Nói chung, cổ phiếu ưu đãi đi kèm với một mức cổ tức cố định được thanh toán trước khi bất kỳ khoản cổ tức nào khác được trả cho các cổ đông phổ thông.
Thu nhập cao hơn. So với cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi có xu hướng được nhận cổ tức cao hơn. (Lưu ý: cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi đi kèm với các đãi ngộ thuế thuận lợi giống như cổ tức trên cổ phiếu phổ thông).
Đa dạng. Có nhiều loại cổ phiếu ưu đãi, mỗi loại có các tính năng khác nhau. Ví dụ, một số cổ phiếu ưu đãi cho phép tích lũy cổ tức chưa trả trong khi một số khác có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.
Ưu điểm của cổ tức
Cổ tức là một cách để các công ty phân phối một phần lợi nhuận của họ cho các cổ đông. Thông thường, cổ tức được trả bằng tiền mặt hàng quý, mặc dù không phải công ty nào cũng trả cổ tức. Ví dụ: các công ty vẫn đang tăng trưởng có thể chọn cách tái đầu tư lợi nhuận vào hoạt động kinh doanh của họ để giúp tạo ra và nuôi dưỡng tăng trưởng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư, cổ tức có thể mang lại lợi thế trong các phương diện như:
Lợi nhuận. Nhận các khoản thanh toán cổ tức trên cổ phiếu có thể làm tăng tổng lợi tức của nhà đầu tư.
Biến động. Cổ tức có thể giúp làm giảm biến động bằng cách hỗ trợ giá cổ phiếu.
Thu nhập. Cổ tức có thể cung cấp cho nhà đầu tư thu nhập từ đầu tư.
Sự ổn định. Các công ty quản lý dòng tiền của họ một cách hiệu quả có xu hướng duy trì các khoản chi trả cổ tức nhất quán hoặc ngày càng tăng. Sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận thường dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn theo thời gian.
Thuế. Cổ tức chịu mức thuế thấp hơn so với thu nhập lãi từ trái phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *