Boeing công bố báo cáo Bền vững 2022

Báo cáo Bền vững 2022 của Boeing xác định rõ các mục tiêu bền vững, bổ sung các chỉ số quan trọng để đo lường tiến trình một cách minh bạch.

Báo cáo Bền vững hàng năm của Boeing xác định rõ hơn các mục tiêu bền vững của công ty và đưa ra những chỉ số quan trọng để đánh giá tiến độ thực hiện các ưu tiên cốt lõi của doanh nghiệp, bao gồm mức độ an toàn và phúc lợi của nhân viên; an toàn hàng không vũ trụ toàn cầu; tính công bằng, đa dạng và hòa nhập; vận hành bền vững; công nghệ sạch và đổi mới và cam kết cộng đồng.

Hơn nữa, Báo cáo tổng kết lại những thành tựu bền vững mà công ty đã đạt được trong năm 2021, tầm nhìn về tương lai bền vững của chuyến bay, và những nỗ lực ở các lĩnh vực Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) tương ứng với các tiêu chuẩn bền vững toàn cầu.

Báo cáo nêu rõ các cột mốc quan trọng về môi trường, xã hội và quản trị của Boeing, bao gồm cả những điểm nổi bật.

Về quản lý Môi trường, cam kết bàn giao các máy bay thương mại có khả năng bay bằng 100% nhiên liệu bền vững vào năm 2030; Hỗ trợ cam kết của ngành hàng không thương mại đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 cho các hoạt động hàng không dân dụng toàn cầu vào năm 2050.

Boeing hợp tác với NASA và DARPA để thử nghiệm thành công một thùng nhiên liệu đông lạnh chế tạo hoàn toàn từ composite, không có lớp lót với sức chứa 16,000 gallon (khoảng 60.567 lít) hydro lỏng.

Thiết lập nhiều quan hệ đối tác, bao gồm SkyNRG, SkyNRG Americas, Alaska Airlines, Etihad Airways, NASA, Rolls-Royce và United Airlines nhằm giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo. Chúng tôi cũng tham gia Liên minh những người tiên phong (First Movers Coalition), hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành năng lượng và tiếp tục đạt được tiến bộ thông qua liên doanh của chúng tôi, Wisk.

Tiếp tục duy trì lượng phát thải carbon ròng bằng 0 từ hoạt động chế tạo và nhà xưởng trong năm 2021 bằng cách mở rộng hoạt động bảo tồn cũng như sử dụng điện năng tái tạo trong khi tìm nguồn cung cấp bù đắp carbon cho lượng khí thải còn lại.

Boeing cũng điều chỉnh và bổ sung nhiệm vụ giám sát tính bền vững vào công tác của Tiểu ban Quản trị & Chính sách công thuộc Hội đồng Quản trị. Thành lập một Văn phòng An toàn Hàng không vũ trụ độc lập để quy hoạch và chuẩn hoá các tiêu chuẩn an toàn thiết yếu trong một tổ chức. Kết hợp các chỉ số an toàn sản phẩm, an toàn cho nhân viên và chất lượng vào cơ chế đãi ngộ hàng năm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *