Trái phiếu nghĩa vụ chung (General obligation bond – GO) là gì?

Trái phiếu nghĩa vụ chung đóng một vai trò quan trọng trong tài chính công, cung cấp cho các thành phố và các tổ chức chính phủ khác phương tiện để tài trợ cho các dự án và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Theo dõi bài viết bên dưới của Reviewsantot để tìm hiểu chi tiết về loại trái phiếu này và cách thức hoạt động của nó.

trai-phieu-nghia-vu-chung-general-obligation-bond-go-la-gi-reviewsantot

Trái phiếu nghĩa vụ chung là gì?

Trái phiếu nghĩa vụ chung (trái phiếu GO) là trái phiếu đô thị chỉ được hỗ trợ bởi tín dụng và quyền đánh thuế của khu vực pháp lý phát hành thay vì doanh thu từ một dự án nhất định. Trái phiếu nghĩa vụ chung được phát hành với niềm tin rằng chính quyền đô thị sẽ có thể hoàn trả nghĩa vụ nợ của mình thông qua thuế hoặc doanh thu từ các dự án. Không có tài sản nào được sử dụng làm tài sản thế chấp.

Trái phiếu GO có thể tương phản với trái phiếu doanh thu trong bối cảnh munis.

Các loại trái phiếu nghĩa vụ chung

Có ba loại trái phiếu nghĩa vụ chung chính, mỗi loại có các tính năng và đặc điểm riêng.

Trái phiếu nghĩa vụ chung về thuế hạn chế

Trái phiếu nghĩa vụ chung về thuế hạn chế được hỗ trợ bởi một nguồn thu thuế cụ thể, hạn chế. Nhà phát hành cam kết sử dụng một loại thuế được chỉ định, chẳng hạn như thuế tài sản, để trả nợ cho các trái chủ, nhưng số tiền thuế có thể được đánh thuế bị giới hạn.

Trái phiếu nghĩa vụ chung về thuế không giới hạn

Mặt khác, trái phiếu nghĩa vụ chung về thuế không giới hạn không có giới hạn về các loại thuế có thể được đánh thuế để hoàn trả trái phiếu. Tổ chức phát hành có thẩm quyền tăng thuế khi cần thiết để đảm bảo hoàn trả trái phiếu kịp thời.

Trái phiếu nghĩa vụ chung hai nồng

Trái phiếu nghĩa vụ chung hai thùng kết hợp các tính năng của cả trái phiếu nghĩa vụ chung và trái phiếu doanh thu. Chúng chủ yếu được hỗ trợ bởi một nguồn doanh thu cụ thể nhưng cũng mang đầy đủ niềm tin và tín dụng của tổ chức phát hành, cung cấp thêm một lớp bảo mật cho trái chủ.

Cách thức hoạt động của trái phiếu nghĩa vụ chung

Trái phiếu nghĩa vụ chung (GO) được bảo đảm bằng cam kết của chính phủ phát hành sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có – thậm chí cả nguồn thu từ thuế – để hoàn trả cho những người nắm giữ trái phiếu.

Ở cấp chính quyền địa phương, các cam kết có thể bao gồm cam kết đánh thuế tài sản để đáp ứng nghĩa vụ của chính quyền địa phương đối với các trái chủ. Ví dụ, vì chủ sở hữu tài sản tránh bị mất cổ phần trên tài sản tương ứng của họ do các hóa đơn thuế tài sản chưa thanh toán, các cơ quan xếp hạng tín dụng đánh giá các khoản cam kết nghĩa vụ chung có chất lượng tín dụng tốt và xếp hạng chúng ở mức đầu tư cao.

Nếu chủ sở hữu tài sản không thể nộp thuế tài sản vào hoặc trước ngày đến hạn được chỉ định, chính phủ được phép tăng thuế suất tài sản một cách hợp pháp để bù đắp cho bất kỳ khoản nợ quá hạn nào. Vào ngày đáo hạn được chỉ định, cam kết nghĩa vụ chung yêu cầu chính quyền địa phương trang trải khoản nợ bằng các nguồn lực sẵn có.

Trái phiếu nghĩa vụ chung cũng là một cách để chính quyền địa phương gây quỹ cho các dự án tạo ra nguồn thu nhập cho những thứ như đường sá, công viên, thiết bị và cầu cống. Trái phiếu nghĩa vụ chung thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án của chính phủ phục vụ cộng đồng công cộng.

Các loại cam kết của trái phiếu nghĩa vụ chung

Luật tiểu bang đặt ra các cơ sở để chính quyền địa phương có thể cung cấp và phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung. Trái phiếu nghĩa vụ chung có thể là cam kết nghĩa vụ chung có thuế giới hạn hoặc cam kết nghĩa vụ chung không giới hạn thuế.

Cam kết nghĩa vụ chung về thuế giới hạn yêu cầu chính quyền địa phương phát hành tăng thuế tài sản nếu cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ hiện có. Tuy nhiên, mức tăng này bị ràng buộc bởi một giới hạn theo luật định. Với các cam kết nghĩa vụ chung về thuế giới hạn, chính phủ vẫn có thể sử dụng một phần thuế tài sản đã thu, sử dụng một nguồn thu nhập khác hoặc tăng thuế tài sản lên mức tương đương với các khoản thanh toán dịch vụ nợ hiện tại để trả nợ cho các nghĩa vụ nợ của mình.

Cam kết nghĩa vụ chung về thuế không giới hạn cũng tương tự như cam kết về thuế giới hạn. Điểm khác biệt duy nhất là chính quyền địa phương được yêu cầu tăng thuế suất tài sản lên mức cần thiết – lên tới tối đa 100% – để bù đắp những khoản nợ quá hạn của người nộp thuế. Trước tiên, người dân phải đồng ý tăng thuế tài sản lên mức cần thiết để mua trái phiếu.

Kết luận

Trái phiếu nghĩa vụ chung đóng một vai trò quan trọng trong tài chính công, cung cấp cho các chính phủ phương tiện để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng. Họ cung cấp nhiều lợi ích, chẳng hạn như lãi suất thấp hơn, xếp hạng tín dụng cao và lợi thế về thuế.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng phải nhận thức được các rủi ro liên quan, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát, rủi ro cuộc gọi và rủi ro thanh khoản.

Bằng cách hiểu những lợi ích và rủi ro, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc đưa trái phiếu nghĩa vụ chung vào danh mục đầu tư của họ.

 

Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua: