Trái phiếu lợi suất cao: Định nghĩa, phân loại và cách đầu tư

Reviewsantot.com – Trái phiếu lợi suất cao là các chứng khoán nợ, còn được gọi là trái phiếu rác, được phát hành bởi các tập đoàn. Chúng có thể mang lại lợi suất cao hơn trái phiếu cấp đầu tư, nhưng chúng cũng là những khoản đầu tư rủi ro hơn.

trai-phieu-loi-suat-cao-dinh-nghia-phan-loai-va-cach-dau-tu-reviewsantot

Trái phiếu lợi suất cao là gì?

Trái phiếu lợi suất cao (còn gọi là trái phiếu rác) là trái phiếu trả lãi suất cao hơn vì chúng có xếp hạng tín dụng thấp hơn trái phiếu cấp đầu tư. Trái phiếu lợi suất cao có nhiều khả năng vỡ nợ hơn, vì vậy chúng trả lợi suất cao hơn trái phiếu cấp đầu tư để bồi thường cho các nhà đầu tư.

Các tổ chức phát hành nợ có lãi suất cao có xu hướng là các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty thâm dụng vốn với tỷ lệ nợ cao. Ngoài ra, một số trái phiếu lợi suất cao được gọi là “thiên thần sa ngã”, là trái phiếu không có xếp hạng tín dụng tốt.

Hiểu về trái phiếu lợi suất cao

Trái phiếu lợi suất cao, hay trái phiếu rác, là trái phiếu doanh nghiệp đại diện cho khoản nợ do một công ty phát hành với lời hứa trả lãi và trả lại tiền gốc khi đáo hạn. Trái phiếu rác được phát hành bởi các công ty có chất lượng tín dụng kém.

Trái phiếu lợi suất cao: Định nghĩa, phân loại và cách đầu tư

Trái phiếu được đặc trưng bởi chất lượng tín dụng của chúng và rơi vào một trong hai loại trái phiếu: cấp đầu tư và cấp không đầu tư. Trái phiếu không cấp đầu tư, hoặc trái phiếu lợi suất cao, mang xếp hạng tín dụng thấp hơn từ các cơ quan tín dụng hàng đầu.

Trái phiếu được coi là hạng phi đầu tư nếu nó có xếp hạng dưới BB + từ Standard &; Poor’s và Fitch, hoặc Ba1 hoặc thấp hơn từ Moody’s. Trái phiếu có xếp hạng trên các mức này được coi là hạng đầu tư. Xếp hạng tín dụng có thể thấp tới D (mặc định) và hầu hết các trái phiếu có xếp hạng C hoặc thấp hơn đều có nguy cơ vỡ nợ cao.

Trái phiếu lợi suất cao thường được chia thành hai loại phụ:

  • Thiên thần sa ngã — Một trái phiếu đã bị hạ cấp bởi một cơ quan xếp hạng lớn và đang hướng tới trạng thái trái phiếu rác vì chất lượng tín dụng kém của công ty phát hành.3
  • Ngôi sao đang lên — Một trái phiếu có xếp hạng đã tăng lên do công ty phát hành cải thiện chất lượng tín dụng. Một ngôi sao đang lên vẫn có thể là một trái phiếu rác, nhưng nó đang hướng tới chất lượng đầu tư.

Ưu điểm của trái phiếu lợi suất cao

Các nhà đầu tư chọn trái phiếu lợi suất cao vì tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

Trái phiếu lợi suất cao cung cấp lợi suất cao hơn trái phiếu cấp đầu tư nếu chúng không vỡ nợ. Thông thường, trái phiếu có rủi ro cao nhất cũng có lợi suất cao nhất. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại nói rằng các nhà đầu tư phải được bù đắp cho rủi ro cao hơn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn.

Nhược điểm của trái phiếu lợi suất cao

Mặc dù trái phiếu lợi suất cao mang lại tiềm năng lợi nhuận nhiều hơn so với trái phiếu cấp đầu tư, nhưng chúng cũng mang một số rủi ro như rủi ro vỡ nợ, biến động cao hơn, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản.

Rủi ro vỡ nợ

Bản thân vỡ nợ là rủi ro đáng kể nhất đối với các nhà đầu tư trái phiếu có lợi suất cao. Cách chính để đối phó với rủi ro vỡ nợ là đa dạng hóa, nhưng điều đó hạn chế các chiến lược và tăng phí cho các nhà đầu tư.

Với trái phiếu cấp đầu tư, bạn có thể mua trái phiếu do các công ty hoặc chính phủ riêng lẻ phát hành và nắm giữ chúng trực tiếp. Khi bạn nắm giữ trái phiếu riêng lẻ, bạn có thể xây dựng thang trái phiếu để giảm rủi ro lãi suất. Các nhà đầu tư thường có thể tránh các khoản phí liên quan đến quỹ bằng cách nắm giữ trái phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, khả năng vỡ nợ khiến trái phiếu riêng lẻ rủi ro hơn so với đầu tư vào quỹ trái phiếu.

Biến động cao hơn

Trong lịch sử, giá trái phiếu lợi suất cao đã biến động mạnh hơn đáng kể so với các đối tác cấp đầu tư của họ. Sự biến động của thị trường trái phiếu lợi suất cao tương tự như sự biến động của thị trường chứng khoán, không giống như thị trường trái phiếu cấp đầu tư, có độ biến động thấp hơn nhiều.

Rủi ro lãi suất

Tất cả các trái phiếu đều phải đối mặt với rủi ro lãi suất. Đây là rủi ro lãi suất thị trường sẽ tăng và khiến giá trái phiếu giảm. Giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược lại với giá lãi suất thị trường.

Kỳ hạn trái phiếu càng dài, rủi ro lãi suất càng cao vì có nhiều thời gian để lãi suất thay đổi.4

Rủi ro thanh khoản

Tài sản lưu động là những tài sản mà bạn có thể bán dễ dàng để lấy tiền mặt. Khi trái phiếu được giao dịch thường xuyên, chúng có tính thanh khoản cao hơn. Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà bạn sẽ không thể bán một tài sản tại thời điểm đó và với mức giá phản ánh giá trị thực của trái phiếu.

Trái phiếu lợi suất cao thường có rủi ro thanh khoản cao hơn trái phiếu cấp đầu tư. Ngay cả các quỹ tương hỗ trái phiếu lợi suất cao và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cũng có rủi ro thanh khoản.

Cấp đầu tư so với cấp không đầu tư

Bạn thường có thể phân loại trái phiếu thành cấp đầu tư và cấp phi đầu tư. Trái phiếu được xếp hạng bởi ba cơ quan xếp hạng lớn: Moody’s, Standard &; Poor’s và Fitch.

Khi một trái phiếu được xếp hạng Baa3 hoặc cao hơn bởi Moody’s hoặc BBB- hoặc cao hơn bởi Standard &; Poor’s hoặc Fitch, nó được coi là hạng đầu tư. Trái phiếu được xếp hạng Ba1 hoặc thấp hơn bởi Moody’s hoặc BB + hoặc thấp hơn bởi Standard &; Poor’s hoặc Fitch được coi là hạng không đầu tư.2

Bạn sẽ muốn có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn khi đầu tư vào trái phiếu không cấp đầu tư.

Cách đầu tư vào trái phiếu lợi suất cao

Bạn có thể đầu tư vào trái phiếu lợi suất cao theo nhiều cách:

  • Bạn có thể mua trái phiếu doanh nghiệp lợi suất cao trực tiếp từ các đại lý môi giới.
  • Bạn có thể mua vào một quỹ tương hỗ hoặc ETF nắm giữ trái phiếu lợi suất cao.

Với chiến lược thứ hai, bạn mua cổ phiếu của một quỹ được quản lý bởi một nhà quản lý quỹ, người chọn trái phiếu nào để đưa vào.

Khi nghiên cứu các lựa chọn của bạn trong trái phiếu lợi suất cao, bạn có thể đọc các tài liệu chính như bản cáo bạch của trái phiếu, cung cấp thông tin về sức khỏe tài chính của công ty phát hành trái phiếu. Nó cũng bao gồm các kế hoạch của công ty để sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu, cùng với các điều khoản trái phiếu và rủi ro liên quan.

Ảnh hưởng đến trái phiếu lợi suất cao khi lãi suất tăng

Khi lãi suất tăng, giá trị thị trường của trái phiếu lợi suất cao có thể giảm vì các nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận cao hơn với trái phiếu mới hơn.

Tuy nhiên, lãi suất tăng cũng có thể giúp trái phiếu lợi suất cao vì lãi suất có xu hướng tăng khi nền kinh tế mở rộng, vì vậy các tập đoàn phát hành trái phiếu có thể được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu. Điều này có nghĩa là những trái phiếu này sẽ có nguy cơ vỡ nợ thấp hơn.5

Trái phiếu không cấp đầu tư là gì?

Trái phiếu không cấp đầu tư là trái phiếu trả lợi suất cao hơn nhưng cũng mang nhiều rủi ro hơn và xếp hạng tín dụng thấp hơn trái phiếu cấp đầu tư. Trái phiếu không cấp đầu tư còn được gọi là trái phiếu lợi suất cao hoặc trái phiếu rác.

Nói tóm lại

Giống như với bất kỳ khoản đầu tư nào, trái phiếu lợi suất cao có rủi ro và phần thưởng để nhà đầu tư xem xét. Đối với các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, trái phiếu lợi suất cao có thể phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ. Những trái phiếu này có thể mang lại lợi suất hấp dẫn hơn, nhưng chúng mang nhiều rủi ro hơn và xếp hạng tín dụng thấp hơn so với trái phiếu cấp đầu tư.

Yếu tố trong tình hình tài chính cá nhân của bạn, bao gồm thu nhập, giá trị ròng, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro, khi quyết định xem trái phiếu lợi suất cao có phù hợp với bạn hay không.

Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh nhất các tin tức nhanh nhất về thị trường đầu tư.