Tìm hiểu trái phiếu chuyển đổi là gì và cách sinh lời

Hầu hết các nhà đầu tư mới đều có cùng thắc mắc trái phiếu chuyển đổi là gì? Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu hay cổ phiếu? Câu trả lời ở đây đó là trái phiếu chuyển đổi có thể là trái phiếu, cũng có thể là cổ phiếu nhưng không phải ở cùng một thời điểm. Cùng Reviewsantot tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Về cơ bản, trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu doanh nghiệp. Người nắm giữ trái phiểu chuyển đổi có thể chuyển đổi những trái phiếu này thành cổ phiếu phổ thông của công ty phát hành. Bài viết này sẽ nêu ra những vấn đề cơ bản của loại hình chứng khoán biến đổi không ngừng này cũng như lợi và hại của chúng.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi là chứng khoán nợ của doanh nghiệp có thu nhập cố định. Khi sở hữu loại trái phiếu này, người nắm giữ sẽ được hưởng lãi suất. Tuy nhiên, trái phiếu chuyển đổi cũng có thể được chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phần thường xác định trước.
Việc chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu có thể được thực hiện vào những thời điểm nhất định trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu và thường là do trái chủ quyết định.
Vì là chứng khoán lai, trái phiếu chuyển đổi đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất, giá của cổ phiếu cơ sở và xếp hạng tín nhiệm của nhà phát hành.

Tìm hiểu về trái phiếu chuyển đổi

Tìm hiểu trái phiếu chuyển đổi là gì và cách sinh lời

Trái phiếu chuyển đổi là một lựa chọn gọi vốn linh hoạt của các công ty. Trái phiếu chuyển đổi cung cấp cho các nhà đầu tư một loại chứng khoán lai, có các đặc điểm của trái phiếu như trả lãi, đồng thời mang lại cơ hội sở hữu cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu này xác định số lượng cổ phiếu bạn có thể nhận được từ việc chuyển đổi một trái phiếu. Ví dụ, tỷ lệ 5:1 có nghĩa là một trái phiếu sẽ chuyển đổi thành năm cổ phiếu phổ thông.
Giá chuyển đổi là giá của mỗi cổ phiếu mà tại đó chứng khoán chuyển đổi (trái phiếu công ty hoặc cổ phiếu ưu đãi) có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi sẽ được đặt ra khi chứng khoán chuyển đổi được quyết định tỷ lệ chuyển đổi.
Giá và tỷ lệ chuyển đổi được đề cập trong hợp đồng trái phiếu (nếu là trái phiếu chuyển đổi) hoặc trong bản cáo bạch cổ phiếu (nếu là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi).

Các loại trái phiếu chuyển đổi

Với trái phiếu chuyển đổi vanilla, nhà đầu tư có thể chọn giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn hoặc chuyển đổi thành cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm kể từ ngày phát hành trái phiếu, nhà đầu tư có thể giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn và được thanh toán theo mệnh giá.
Nếu giá cổ phiếu tăng, nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, nắm giữ hoặc bán cổ phiếu. Lý tưởng nhất, nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu vượt qua mệnh giá của trái phiếu cộng với tổng số tiền thanh toán lãi suất còn lại.
Trái phiếu chuyển đổi bắt buộc phải được chuyển đổi theo một tỷ lệ chuyển đổi và mức giá cụ thể của nhà đầu tư. Mặt khác, trái phiếu chuyển đổi lại cho công ty quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thường hoặc giữ trái phiếu như một khoản đầu tư thu nhập cố định cho đến khi đáo hạn. Nếu chuyển đổi, trái phiếu phải được chuyển đổi ở mức giá và tỷ lệ chuyển đổi đặt trước.

Lợi ích và Nhược điểm của Trái phiếu Chuyển đổi

Tìm hiểu trái phiếu chuyển đổi là gì và cách sinh lời

Phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể giúp các công ty giảm thiểu tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư khi phát hành cổ phiếu. Việc một công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc vốn chủ sở hữu sẽ làm tăng thêm lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường và làm loãng quyền sở hữu của nhà đầu tư hiện có.
Công ty có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi để tránh tâm lý tiêu cực. Sau đó, trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần nếu công ty hoạt động tốt.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng có thể là một hình thức đảm bảo trong trường hợp vỡ nợ. Trái phiếu chuyển đổi bảo vệ vốn gốc của nhà đầu tư khi có khả năng sụt giá nhưng vẫn cho phép nhà đầu tư hưởng lợi khi triển vọng tăng nếu công ty họ nắm giữ trái phiếu đạt được thành công.

Ví dụ

Một công ty start-up đang có một dự án đòi hỏi một lượng vốn đáng kể và dẫn đến việc công ty mất doanh thu ngắn hạn. Tuy nhiên, dự án sẽ giúp công ty có khả năng sinh lời trong tương lai.
Các nhà đầu tư trái phiếu chuyển đổi có thể nhận lại số tiền gốc khi công ty thất bại nhưng lại có thể hưởng lợi từ việc tăng giá vốn bằng cách chuyển trái phiếu thành vốn chủ sở hữu nếu công ty thành công.
Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ phần giá trị gia tăng được tích hợp trong trái phiếu chuyển đổi. Điều đó có nghĩa là về cơ bản, trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu đi kèm với quyền chọn cổ phiếu, đặc biệt là quyền chọn mua.
Quyền chọn mua là một thỏa thuận cho phép người mua quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tuy nhiên, trái phiếu chuyển đổi có xu hướng đem lại lãi suất coupon hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp hơn để đổi lấy giá trị của quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
Các công ty được hưởng lợi vì họ có thể phát hành nợ với lãi suất thấp hơn so với phát hành trái phiếu truyền thống. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều phát hành trái phiếu chuyển đổi. Ngoài ra, hầu hết các trái phiếu chuyển đổi đều được có rủi ro và dễ bay hơi hơn so với các công cụ thu nhập cố định điển hình.

Ưu điểm của trái phiếu chuyển đổi

  • Các nhà đầu tư nhận được các khoản thanh toán lãi suất cố định với quyền chọn chuyển đổi sang cổ phiếu và hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu.
  • Các nhà đầu tư được bảo đảm rủi ro vỡ nợ vì các trái chủ được thanh toán trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông.
  • Các công ty được hưởng lợi bằng cách huy động vốn mà không làm loãng cổ phiếu ngay lập tức.
  • Các công ty có thể trả lãi suất thấp hơn cho khoản nợ của mình so với việc sử dụng trái phiếu truyền thống.

Nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

  • Do có quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông, các công ty thường đưa ra mức lãi suất trái phiếu thấp hơn.
  • Các công ty phát hành, chẳng hạn như các công ty đang khởi nghiệp sẽ có ít hoặc không có lợi nhuận nhiều, từ đó dẫn đến rủi ro cho các nhà đầu tư trái phiếu chuyển đổi.
  • Nếu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thì cổ phiếu sẽ bị pha loãng, dẫn đến giảm giá cổ phiếu và số tiền kiếm được trên mỗi cổ phiếu.

Các nhà đầu tư cần xem xét kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn để có được những thương vụ đầu tư chứng khoán hiệu quả.

Các con số trên trái phiếu chuyển đổi

Tìm hiểu trái phiếu chuyển đổi là gì và cách sinh lời

Có một số lý do khiến trái phiếu chuyển đổi là loại hình chứng khoán phức tạp. Đầu tiên, trái phiếu chuyển đổi có các đặc điểm của cả trái phiếu và cổ phiếu, gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư.
Thứ hai, bạn phải cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến giá của trái phiếu. Những yếu tố này là sự kết hợp của biến động trong môi trường lãi suất, ảnh hưởng đến giá trái phiếu và thị trường của cổ phiếu cơ sở, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Có một thực tế là những trái phiếu này có thể được công ty phát hành bán với mức giá nhất định giúp công ty phát hành tránh sự tăng giá đột biến của cổ phiếu. Tất cả những yếu tố này đều đóng vai trò quan trọng khi định giá chuyển đổi.

Ví dụ

Giả sử TSJ Sports phát hành 10 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm với lợi suất 5% và 25% phí bảo hiểm. Điều này có nghĩa là TSJ sẽ phải trả 500.000 đô la tiền lãi hàng năm, hoặc tổng cộng 1,5 triệu đô la trong suốt vòng đời của trái phiếu chuyển đổi.
Nếu cổ phiếu của TSJ được giao dịch ở mức 40 USD vào thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi, nhà đầu tư có thể chọn chuyển đổi trái phiếu đó thành cổ phiếu với mức giá 50— 40 x 1,25 = 50 USD.
Vì vậy, nếu cổ phiếu được giao dịch ở mức 55 USD vào ngày hết hạn của trái phiếu, thì khoản chênh lệch 5 USD trên mỗi cổ phiếu là lợi nhuận của nhà đầu tư. Tuy nhiên, thường có giới hạn về số lượng cổ phiếu có thể tăng giá thông qua điều khoản mua trái phiếu của nhà phát hành. Ví dụ, các giám đốc điều hành TSJ sẽ không cho phép giá cổ phiếu tăng lên 100 USD mà không mua trái phiếu của họ và giới hạn lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *