Tin nóng 24/05/2024 – Dự báo Vàng, Bạc, Bạch kim – Vàng quay trở lại dưới mức 2350 USD

Reviewsantot.com – Để xem tất cả các sự kiện kinh tế đặc biệt ngày nay, theo dõi các thông tin của chúng tôi với các điểm chính dưới đây:

  • Vàng đang mất điểm khi các nhà giao dịch tập trung vào việc tăng lãi suất Kho bạc.
  • Bạc đã quay trở lại mức quan trọng về mặt tâm lý là 30,00 USD.
  • Hỗ trợ kiểm tra bạch kim ở mức 1010 USD – 1020 USD.

Vàng

Tin Nóng 24/05/2024 Dự Báo Vàng, Bạc, Bạch Kim Vàng Quay Trở Lại Dưới Mức 2350 Usd
Tin Nóng 24/05/2024 Dự Báo Vàng, Bạc, Bạch Kim Vàng Quay Trở Lại Dưới Mức 2350 Usd

Biểu đồ hàng ngày của vàng

Vàng vẫn chịu áp lực mạnh khi các nhà giao dịch tiếp tục chốt lãi gần mức cao lịch sử. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đóng vai trò là chất xúc tác giảm giá bổ sung cho thị trường vàng.

Trong trường hợp vàng cố gắng ổn định dưới mức 2340 USD, nó sẽ hướng tới mức hỗ trợ ở mức 2295 USD – 2305 USD.

 

Bạc

Tin Nóng 24/05/2024 Dự Báo Vàng, Bạc, Bạch Kim Vàng Quay Trở Lại Dưới Mức 2350 Usd
Tin Nóng 24/05/2024 Dự Báo Vàng, Bạc, Bạch Kim Vàng Quay Trở Lại Dưới Mức 2350 Usd

Biểu đồ hàng ngày của Bạc

Bạc đang mất điểm trong bối cảnh chốt lãi. Tỷ lệ vàng/bạc tăng lên mức 77,50 USD, đây là mức giảm giá đối với bạc.

Việc di chuyển xuống dưới mức 30 USD sẽ mở đường cho việc kiểm tra mức hỗ trợ ở mức 28,75 USD – 30 USD.

 

Bạch kim

Tin Nóng 24/05/2024 Dự Báo Vàng, Bạc, Bạch Kim Vàng Quay Trở Lại Dưới Mức 2350 Usd
Tin Nóng 24/05/2024 Dự Báo Vàng, Bạc, Bạch Kim Vàng Quay Trở Lại Dưới Mức 2350 Usd

Biểu đồ hàng ngày của bạch kim

Bạch kim tiếp tục giảm trong bối cảnh thị trường kim loại quý sụt giảm mạnh.

Việc thử nghiệm thành công mức hỗ trợ ở mức 1010 USD – 1020 USD sẽ đẩy bạch kim về mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 975 USD – 985 USD.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:

  • Website: https://reviewsantot.com/ 
  • Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/