Khoá học: Chia sẻ vĩ mô liên thị trường

Reviewsantot.com – Khóa học “Vĩ mô Liên thị trường” là khóa học hướng dẫn bạn tìm hiểu về vĩ mô của nhiều thị trường tài chính có liên quan mật thiết lẫn nhau trong chu kì của nền kinh tế thị trường từ đó nhận biết cơ hội và rủi ro khi đầu tư.

khoa-hoc-chia-se-vi-mo-lien-thi-truong-reviewsantot

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHOÁ HỌC

✅ Cơ chế thao túng của dòng tiền lớn, dấu chân cá mập

✅ Hiểu hết các phương pháp Smart Money Concepts

✅ Hiểu về thị trường,  lạm phát hay giảm phát, chu kì của thị trường, chu kỳ ngành: ngân hàng, bất động sản, xây dựng,… 

✅ Hiểu rõ thao túng giá của các Big Boys trên thị Trường Fx.

✅ Tín hiệu vĩ vô và thế giới

KIẾN THỨC BẠN SẼ HỌC

– Hiểu được cơ chế thao túng của dòng tiền lớn trên các thị trường thanh khoản lớn.

– Hiểu hết các phương pháp Smart Money Concepts

– Nắm được trạng thái thị trường đang trong tình trạng lạm phát hay giảm phát, từ đó quyết định nên mua/bán đồng tiền nào.

– Nắm được trạng thái của thị trường đang ưa rủi ro hay thích rủi ro, từ đó quyết định nên mua/bán đồng tiền nào

– Nắm được ngành ngân hàng, bất động sản, xây dựng,.. có chu kỳ như thế nào, khi nào tăng giá?

– Tư duy về sự thao túng giá của các Big Boys trên thị Trường Fx.

– Hiểu được dòng chu chuyển vốn giữa các thị trường dựa vào tín hiệu vĩ vô và thế giới.

Khoá học chia sẻ vĩ mô liên thị trường

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Buổi 1: Tư duy thao tác

Buổi 2: Đặc điểm của USD

Buổi 3: Đặc điểm của các dòng tiền khác

Buổi 4: Đặc điểm 4 thị trường tài chính

Buổi 5: Chu kỳ kinh tế và 3 mô hình dự báo chu kỳ kinh tế

Buổi 6: Các khái niệm trong SMC – Market structur

Buổi 7: Các khái niệm trong SMC – Order Block, SMT

Buổi 8: Sửa bài

Buổi 9: Các setup trong SMC

Buổi 10: Quy trình – quản lý vốn – tâm lý giao dịch

Đầu tư cho bản thân – Khoản đầu tư không bao giờ lỗ!

Cập nhật thêm các khoá học về thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: