Sử dụng phân tích beta để hiểu rủi ro của cổ phiếu

Reviewsantot.com – Trong đầu tư, beta không đề cập đến tình huynh đệ, thử nghiệm sản phẩm hoặc băng video cũ. Phân tích Beta là thước đo rủi ro hoặc biến động thị trường. Đó là, nó cho biết giá của một cổ phiếu có xu hướng dao động lên xuống bao nhiêu so với các cổ phiếu khác.

su-dung-phan-tich-beta-de-hieu-rui-ro-cua-co-phieu-reviewsantot

Cùng Reviewsantot điểm qua các ý chính dưới đây:

  • Beta cho biết mức độ biến động của giá cổ phiếu so với thị trường chứng khoán nói chung.
  • Hệ số beta lớn hơn 1 cho thấy giá cổ phiếu dao động dữ dội hơn (tức là biến động nhiều hơn) so với thị trường chung.
  • Hệ số beta nhỏ hơn 1 cho thấy giá cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường chung.
  • Hệ số beta là 1 cho thấy cổ phiếu di chuyển giống hệt với thị trường chung.

Bản beta là gì?

Giá trị của bất kỳ chỉ số chứng khoán nào, chẳng hạn như Chỉ số Standard &; Poor’s 500, di chuyển lên xuống liên tục. Vào cuối ngày giao dịch, chúng tôi kết luận rằng “thị trường” đã tăng hoặc giảm. Một nhà đầu tư đang cân nhắc mua một cổ phiếu cụ thể có thể muốn biết liệu cổ phiếu đó có tăng và giảm mạnh như cổ phiếu nói chung hay không. Nó có thể có xu hướng giữ giá trị của nó vào một ngày tồi tệ hoặc bị mắc kẹt trong một lối mòn khi hầu hết các cổ phiếu đang tăng.

Beta là con số cho nhà đầu tư biết cổ phiếu đó hoạt động như thế nào so với tất cả các cổ phiếu khác, hoặc ít nhất là so với các cổ phiếu bao gồm một chỉ số có liên quan.

Beta đo lường sự biến động của một cổ phiếu, mức độ biến động giá của nó liên quan đến thị trường chứng khoán nói chung. Nói cách khác, nó mang lại cảm giác về rủi ro của cổ phiếu so với rủi ro của thị trường lớn hơn. Beta cũng được sử dụng để so sánh rủi ro thị trường của một cổ phiếu với các cổ phiếu khác. Các nhà phân tích sử dụng chữ cái Hy Lạp ‘ß’ để đại diện cho beta.

Xem thêm: Alpha và Beta cho người mới bắt đầu

Phân tích Beta

Beta được tính bằng cách sử dụng phân tích hồi quy. Hệ số beta là 1 chỉ ra rằng giá của chứng khoán có xu hướng di chuyển theo thị trường. Beta lớn hơn 1 chỉ ra rằng giá của chứng khoán có xu hướng biến động nhiều hơn thị trường. Beta nhỏ hơn 1 có nghĩa là nó có xu hướng ít biến động hơn thị trường.

Nhiều công ty công nghệ non trẻ giao dịch trên cổ phiếu Nasdaq có hệ số beta lớn hơn 1. Nhiều cổ phiếu ngành tiện ích có hệ số beta dưới 1.

Về cơ bản, beta thể hiện sự đánh đổi giữa giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Giả sử một công ty có hệ số beta là 2. Điều này có nghĩa là nó biến động gấp hai lần so với thị trường chung. Chúng tôi kỳ vọng thị trường nói chung sẽ tăng 10%. Điều đó có nghĩa là cổ phiếu này có thể tăng 20%. Mặt khác, nếu thị trường giảm 6%, các nhà đầu tư vào công ty đó có thể mong đợi khoản lỗ 12%.

Nếu một cổ phiếu có hệ số beta là 0,5, chúng tôi hy vọng nó sẽ biến động bằng một nửa so với thị trường: Lợi nhuận thị trường là 10% có nghĩa là công ty sẽ tăng 5%.

Hệ Số Beta Trong Chứng Khoán Và Ý Nghĩa - Stock Farmer

Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cấp độ beta:

Bao gồm 6 cấp độ như sau:

Beta âm

Phiên bản beta nhỏ hơn 0, điều này cho thấy mối quan hệ nghịch đảo với thị trường, là có thể nhưng rất khó xảy ra. Một số nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu vàng và vàng nên có beta âm vì chúng có xu hướng hoạt động tốt hơn khi thị trường chứng khoán giảm.

Beta của 0

Về cơ bản, tiền mặt có beta là 0. Nói cách khác, bất kể thị trường di chuyển theo hướng nào, giá trị của tiền mặt vẫn không thay đổi (không có lạm phát).

Beta từ 0 đến 1

Các công ty ít biến động hơn thị trường có hệ số beta nhỏ hơn 1 nhưng lớn hơn 0. Nhiều công ty tiện ích rơi vào phạm vi này.

Beta của 1

Beta của 1 có nghĩa là một cổ phiếu phản ánh sự biến động của bất kỳ chỉ số nào được sử dụng để đại diện cho thị trường chung. Nếu một cổ phiếu có hệ số beta là 1, nó sẽ di chuyển cùng hướng với chỉ số, với cùng một lượng. Một quỹ chỉ số phản ánh S&P 500 sẽ có beta gần bằng 1.

Beta lớn hơn 1

Điều này biểu thị sự biến động lớn hơn chỉ số trên diện rộng. Nhiều công ty công nghệ mới có hệ số beta cao hơn 1.

Beta lớn hơn 100

Điều này là không thể, vì nó cho thấy sự biến động lớn hơn 100 lần so với thị trường. Nếu một cổ phiếu có hệ số beta là 100, nó sẽ về 0 trên bất kỳ sự sụt giảm nào trên thị trường chứng khoán. Nếu bạn thấy phiên bản beta trên 100 trên một trang web nghiên cứu, đó thường là lỗi thống kê hoặc cổ phiếu đã trải qua một sự dao động giá hoang dã và có thể gây tử vong. Đối với hầu hết các phần, cổ phiếu của các công ty được thành lập hiếm khi có beta cao hơn 4.

Tại sao Beta lại quan trọng

Bạn đã sẵn sàng để thua lỗ cho các khoản đầu tư của mình? Nhiều người thì không và họ lựa chọn đầu tư với độ biến động thấp. Những người khác sẵn sàng chấp nhận rủi ro bổ sung để có cơ hội tăng phần thưởng. Mỗi nhà đầu tư cần có hiểu biết tốt về khả năng chấp nhận rủi ro của chính họ và kiến thức về khoản đầu tư nào phù hợp với sở thích rủi ro của họ.

Các nhà đầu tư rất sợ rủi ro nên bỏ tiền vào các tài sản có beta thấp, chẳng hạn như cổ phiếu tiện ích và tín phiếu kho bạc. Các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn có thể muốn đầu tư vào các cổ phiếu có beta cao hơn.

Tìm số beta ở đâu

Nhiều công ty môi giới tính toán beta của chứng khoán mà họ giao dịch và sau đó công bố tính toán của họ trong một cuốn sách beta. Những cuốn sách này cung cấp ước tính về bản beta cho hầu hết các công ty giao dịch công khai.

Yahoo! Finance là một trong những trang web công bố số beta. Nhập tên hoặc biểu tượng công ty vào trường tìm kiếm, sau đó nhấp vào “Thống kê”. Bạn sẽ tìm thấy bản beta được liệt kê trong “Lịch sử giá cổ phiếu”. Phiên bản beta trên Yahoo! so sánh hoạt động của cổ phiếu trong 5 năm qua với chỉ số S&P 500. Ví dụ: kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2020, phiên bản beta cho Microsoft (MSFT), như được tìm thấy trên Yahoo! Finance, là 0,92.

Cảnh báo về Beta

Hạn chế lớn nhất khi sử dụng phân tích beta để đưa ra quyết định đầu tư là beta là thước đo lịch sử về sự biến động của cổ phiếu. Nó có thể cho bạn thấy mô hình cho đến nay nhưng nó không thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Cảnh báo thứ hai cho việc sử dụng beta là nó là thước đo rủi ro hệ thống, đó là rủi ro mà thị trường phải đối mặt nói chung. Chỉ số thị trường mà một cổ phiếu đang được so sánh bị ảnh hưởng bởi rủi ro trên toàn thị trường. Vì vậy, beta chỉ có thể tính đến ảnh hưởng của rủi ro toàn thị trường đối với cổ phiếu. Những rủi ro khác mà công ty phải đối mặt là cụ thể đối với công ty.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: