Stock-For-Stock là gì? Tìm hiểu về cách hoạt động và ví dụ

Reviewsantot.com – Khái niệm “Stock-for-Stock” đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch sáp nhập, mua lại và kế hoạch bồi thường cổ phiếu cho nhân viên. 

stock-for-stock-la-gi-tim-hieu-ve-cach-hoat-dong-va-vi-du-reviewsantot-reviewsantot

Đây không chỉ là một phương pháp thanh toán hay trao đổi cổ phiếu đơn thuần, mà là một chiến lược có thể mang lại những lợi ích chiến lược và tài chính lớn cho các bên liên quan.

Hãy cùng Reviewsantot tham khảo về Stock-For-Stock và cách thức hoạt động của chúng nhé!

Stock-for-Stock là gì?

Stock-for-stock là một loại thỏa thuận bồi thường giữa hai công ty, trong đó cổ phiếu được sử dụng một phần cho chi phí mua lại. Một số lượng cổ phiếu nhất định của một công ty được hoán đổi với cổ phiếu của một công ty khác như một cách trang trải chi phí. Hoán đổi cổ phiếu cũng xảy ra trong các chương trình bồi thường cổ phiếu cho nhân viên, trong đó nhân viên trao đổi cổ phiếu đã được giao để nhận được nhiều lựa chọn cổ phiếu hơn.

Hiểu Stock-for-Stock

Trong bối cảnh sáp nhập và mua lại, cổ phiếu lấy cổ phiếu đề cập đến việc trao đổi cổ phiếu của công ty mua lại lấy cổ phiếu của công ty bị mua lại theo tỷ lệ định trước. Thông thường, chỉ một phần của việc sáp nhập được hoàn thành bằng giao dịch mua bán cổ phiếu, phần chi phí còn lại được thanh toán bằng tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác.

Ví dụ, để đáp ứng các chi phí cho việc mua lại, công ty mua lại có thể sử dụng kết hợp cả hai hình thức trao đổi chứng khoán lấy cổ phiếu với các cổ đông của công ty mục tiêu và chào mua công khai bằng tiền mặt.

stock-for-stock-la-gi-tim-hieu-ve-cach-hoat-dong-va-vi-du-reviewsantot

Kế hoạch lựa chọn cổ phiếu theo cổ phiếu và cổ phiếu cho nhân viên

Stock-for-stock cũng được sử dụng như một phương pháp đáp ứng giá trong kế hoạch trả thưởng quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên. Theo các chương trình bồi thường này, nhân viên được cấp quyền chọn cổ phiếu nhưng phải trả cho công ty giá quyền chọn trước khi được cấp. Trong trường hợp trao đổi cổ phiếu đã trưởng thành (cổ phiếu đã được nắm giữ trong một khoảng thời gian nắm giữ bắt buộc), người được cấp có thể nhận được các quyền lựa chọn của mình mà không phải trả tiền cho chúng.

Theo các chương trình bồi thường này, nhân viên được cấp quyền chọn cổ phiếu nhưng phải trả cho công ty giá quyền chọn trước khi được cấp. Sau một khoảng thời gian nhất định, người được cấp sẽ được trả lại số cổ phiếu mà họ đã sử dụng để thanh toán cho các lựa chọn của mình.

Nếu có thể, người được cấp thường tận dụng cơ chế trao đổi chứng khoán đổi chứng khoán, vì chúng thường làm tăng vị thế sở hữu của người được cấp và không yêu cầu chi tiền mặt. Các cổ đông không phải là nhân viên lập luận rằng sự hài lòng về giá quyền chọn mua cổ phiếu làm tăng thêm chi phí vốn đã cao khi cấp quyền chọn cho nhân viên, vì cuối cùng nhân viên không phải trả giá quyền chọn, điều này có thể cộng thêm một lượng tiền mặt đáng kể nếu tất cả các nhân viên được cấp quyền lựa chọn đều tận dụng các hoạt động bán hàng theo kho.

Những cân nhắc đặc biệt

Khi một giám đốc điều hành được cấp quyền chọn cổ phiếu khuyến khích (ISO) hoặc quyền chọn cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn (NSO), nhân viên đó thực sự phải có được cổ phần làm cơ sở cho quyền chọn đó để làm cho quyền chọn đó có bất kỳ giá trị nào.

Cả hai quyền chọn cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn và quyền chọn cổ phiếu ưu đãi thường được cấp với điều kiện người điều hành bị cấm bán hoặc cho đi vì họ được yêu cầu đổi quyền chọn lấy cổ phiếu. Những điều khoản này được viết thành hợp đồng của người điều hành.

Ví dụ về hàng tồn kho

Các công ty tham gia sáp nhập cổ phiếu lấy cổ phiếu ký thỏa thuận trao đổi cổ phiếu dựa trên tỷ lệ ấn định. Nếu công ty ABC và công ty XYZ đồng ý sáp nhập cổ phiếu 1 tặng 2, các cổ đông của XYZ sẽ nhận được một cổ phiếu ABC cho mỗi hai cổ phiếu mà họ hiện đang nắm giữ.

Do đó, cổ phiếu XYZ sẽ ngừng giao dịch và số lượng cổ phiếu ABC đang lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất việc sáp nhập. Giá cổ phiếu ABC sau sáp nhập phụ thuộc vào đánh giá của thị trường về triển vọng thu nhập trong tương lai của đơn vị mới được sáp nhập.

Kết luận 

Trong bối cảnh thị trường luôn biến động và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc áp dụng Stock-for-Stock không chỉ là một cách để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mà còn là một cơ hội để tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông và nhân viên.

Sự linh hoạt và sáng tạo trong việc sử dụng Stock-for-Stock có thể là yếu tố quyết định giúp một doanh nghiệp vượt qua thách thức và tiến xa hơn trên con đường phát triển.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: