Sáu bước để tạo danh mục đầu tư vững chắc

Khi tạo danh mục đầu tư tài chính, các nhà đầu tư có thể có những quan điểm và chiến lược khác nhau dựa trên quan điểm và mục tiêu riêng của họ. Để chọn công cụ tài chính cho danh mục đầu tư bao gồm sự kết hợp giữa lập kế hoạch cẩn thận, đa dạng hóa và quản lý rủi ro. Do đó, đây là một số bước giúp bạn tạo danh mục tài chính vững chắc. Cùng Reviewsantot phân tích tại bài viết dưới đây. 

Sáu bước để tạo danh mục đầu tư vững chắc

Xác định mục tiêu tài chính của bạn: Bắt đầu bằng cách xác định rõ ràng các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn của bạn. Điều này có thể bao gồm tiết kiệm để nghỉ hưu, mua nhà, tài trợ cho việc học hành của con cái bạn hoặc đạt được sự độc lập về tài chính. Ngoài ra mục tiêu của bạn sẽ định hình chiến lược đầu tư của bạn.

Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn: 

Hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của bạn bằng cách xem xét các yếu tố như tuổi tác, thu nhập, khoảng thời gian và mức độ thoải mái cá nhân của bạn trước sự biến động của thị trường. Nói cách khác, mức độ chấp nhận rủi ro sẽ hướng dẫn các quyết định phân bổ tài sản của bạn.

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn: 

Đa dạng hóa là rất quan trọng để quản lý rủi ro. Trải rộng khoản đầu tư của bạn sang các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hàng hóa, v.v. Ngoài ra, hãy đa dạng hóa trong từng loại tài sản bằng cách đầu tư vào nhiều ngành, lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau.

Chọn khoản đầu tư phù hợp: 

Chọn các khoản đầu tư riêng lẻ phù hợp với chiến lược phân bổ tài sản của bạn. Điều này có thể liên quan đến việc đầu tư vào quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu hoặc các phương tiện đầu tư khác. Xem xét các yếu tố như hiệu suất lịch sử, phí, chuyên môn của người quản lý quỹ và khoản đầu tư phù hợp với danh mục đầu tư của bạn.

Theo dõi và cân bằng lại thường xuyên: 

Thường xuyên xem xét hiệu suất danh mục đầu tư của bạn và thực hiện các điều chỉnh nếu cần. Ngoài ra, một số khoản đầu tư có thể hoạt động tốt hơn những khoản đầu tư khác, khiến việc phân bổ tài sản của bạn lệch khỏi mục tiêu mong muốn. Tái cân bằng bao gồm việc bán những tài sản hoạt động hiệu quả và tái đầu tư vào những tài sản hoạt động kém hiệu quả để duy trì mức phân bổ mong muốn của bạn.

Hãy xem xét tầm nhìn dài hạn:

Đầu tư nên được xem là một nỗ lực lâu dài. Tránh đưa ra những quyết định bốc đồng dựa trên những biến động ngắn hạn của thị trường. Luôn cập nhật thông tin về xu hướng thị trường và các yếu tố kinh tế nhưng đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu tài chính dài hạn của bạn.

Ví dụ về danh mục đầu tư

Chart

Tài sản A:

Loại tài sản: Cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ (ví dụ: Quỹ chỉ số S&P 500) cung cấp khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Phân bổ: 40%

Tài sản B:

Loại tài sản: Cổ phiếu quốc tế (ví dụ: Quỹ chỉ số MSCI EAFE) cung cấp khả năng tiếp cận thị trường vốn cổ phần toàn cầu bên ngoài Hoa Kỳ.

Phân bổ: 25%

Tài sản C:

Loại tài sản: Trái phiếu (ví dụ: Quỹ chỉ số trái phiếu tổng hợp của Hoa Kỳ) mang lại sự ổn định và thu nhập

thế hệ.

Phân bổ: 15%

Tài sản D:

Loại tài sản: Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) cung cấp khả năng tiếp cận lĩnh vực bất động sản.

Phân bổ: 10%

Tài sản E:

Loại tài sản: Hàng hóa (Quỹ chỉ số hàng hóa rộng) mang lại sự đa dạng hóa và cũng là biện pháp phòng ngừa tiềm năng chống lại lạm phát.

Phân bổ: 5%

Tài sản F:

Loại tài sản: Tiền mặt mang lại tính thanh khoản cho phép bạn trang trải các chi phí bất ngờ hoặc tận dụng các cơ hội đầu tư có thể phát sinh. Ngoài ra, Nó cung cấp sự linh hoạt để điều hướng các biến động của thị trường mà không bị buộc phải bán các khoản đầu tư với giá bất lợi.

Phân bổ: 5%

Việc phân bổ tài sản cụ thể có thể được điều chỉnh dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và khoảng thời gian của từng cá nhân. Do đó, ví dụ phân bổ này nhằm mục đích đạt được sự cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng (chứng khoán, bất động sản, hàng hóa) và sự ổn định (trái phiếu).

Cùng Reviewsantot cập nhật các kiến thức đầu tư tiếp theo.