Đòn bẫy trong Forex là gì? Cách tính, Sử Dụng Đòn Bẩy Trong Giao Dịch Forex

Đòn bẩy trong Forex là gì?

Trong giao dịch và đầu tư, thuật ngữ đòn bẩy (leverage) được sử dụng khi nhà đầu tư dùng một lượng tiền nhỏ để kiểm soát một lượng tiền lớn hơn. Đây chính là tỷ lệ tiền khách hàng quy đổi với khối lượng cho phép. Kích cỡ đòn bẩy trong Forex thường vượt vốn đầu tư vài lần.

Để sử dụng đòn bẩy, chủ đầu tư cần đăng ký tài khoản cho giao dịch của mình. Tài khoản này được gọi là tài khoản ký quỹ. Khi đăng ký thành công, nhà môi giới sẽ cho bạn vay một lượng lớn tiền mặt để mua tài sản. Đòn bẩy trong Forex được thể hiện dưới dạng tỷ lệ như 1:2. 1:5, 1:100, 1:500, 1:1000,…

Ví dụ: Khi nắm giữ 100$ trong tài khoản ký quỹ, bạn có thể thực hiện các giao dịch với nhiều giá trị khác nhau như: 200$, 500$, 1000$,…

Đặc biệt, đòn bẩy còn có mối liên quan trực tiếp đến khái niệm về giao dịch Margin trong đầu tư tài chính. Do đó, Trader cần nắm rõ khái niệm cũng như cách tính Margin chuẩn xác. Theo khảo sát thực tế, đòn bẩy càng cao thì Margin càng thấp.

Ví dụ: Bạn cần mở một giao dịch có giá trị 1000$. Khi đó, số tiền ký quỹ tối thiểu hay mức Margin sẽ là 200$. Như vậy, nhà môi giới sẽ dùng 800$ còn để cho bạn vay mượn.

Cách thức hoạt động của đòn bẩy trong Forex

Sau khi nắm rõ đòn bẩy trong Forex là gì, các bạn có thể tiếp tục tìm hiểu về cách thức hoạt động của nó. Sau đây, chúng tôi sẽ lý giải cách hoạt động của công cụ bằng cách so sánh giữa việc sử dụng đòn bẩy và không sử dụng đòn bẩy trong giao dịch.

Giả thuyết chung: Tài khoản ký quỹ của bạn hiện tại là 200$. Tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản là 1:500. Khi đó:

Trường hợp 1: Giao dịch không sử dụng đòn bẩy

Giả sử bạn đang đặt mua 0.2 lots cặp USD/CAD với giá 20,000 USD. Số tiền ký quỹ tối thiểu lúc này là 20,000$. Tài khoản của bạn hiện có là 2000$. Suy ra, giao dịch của bạn không được thực hiện.

Khi đó, bạn sẽ giảm khối lượng giao dịch xuống còn 0.01 lots với giá 1000 USD. Số tiền ký quỹ tối thiểu tương ứng là 1000$.

  • Nếu giá tăng và giao dịch của bạn thắng 100 pips, thì lợi nhuận của lệnh sẽ bằng khối lượng lệnh nhân với số pip thắng và giá trị pip.

Cụ thể: 1000 x 100 x (0.0001/1.13200) = 8.83$

Trong đó: 1.13200 là tỷ giá cặp USD/CAD lúc đóng lệnh.

  • Ngược lại, nếu giá giảm và giao dịch của bạn thua 30 pips, thì số tiền thua lỗ của lệnh bằng khối lượng lệnh nhân với số pip thua và giá trị pip.

Cụ thể: 1000 x 30 x (0.0001/1.11900) = 3.36$

Trong đó: 1.11900 là tỷ giá USD/CAD lúc đóng lệnh.

Trường hợp 2: Giao dịch sử dụng đòn bẩy

Cùng số tiền ký quỹ là 1000$, nhưng chủ đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:100. Khi đó, khối lượng giao dịch thành công lúc này sẽ là 1 lots.

  • Nếu giá tăng và giao dịch thắng 100 pips: Thì lợi nhuận của lệnh sẽ là: 100,000 x 100 x (0.0001/1.13200) = 883$.
  • Nếu giá giảm và giao dịch thua 30 pips: Thì số tiền thua lỗ của lệnh là 100,000 x 30 x (0.0001/1.11900) = 336$.

So với việc không sử dụng đòn bẩy, thì các bạn được phép giao dịch với lệnh có giá trị 100 lần. Cùng tỷ lệ 1:100 và số tiền ký quỹ 1000$, nhưng mức tối đa hóa lợi nhuận lên đến 100 lần. Đồng thời, nếu giao dịch thất bại, thì số tiền thua lỗ cũng tăng gấp 100 lần. Do đó, chiến thuật đòn bẩy trong Forex luôn được xem là con giao 2 lưỡi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *