Định nghĩa và cách tính lợi suất bình quân 

dinh-nghia-va-cach-tinh-loi-suat-binh-quan-reviewsantot

Lợi suất bình quân là gì?

Lợi suất bình quân (LSBQ) là công thức bình quân toán học đơn giản của một chuỗi lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định. Lợi suất bình quân được tính giống như cách tính trung bình đơn giản cho bất kỳ bộ số nào. Các số được cộng lại với nhau thành một tổng duy nhất, sau đó lấy tổng này chia cho số lượng các số trong tập hợp.

Những điểm chính trong bài viết

  • Lợi suất bình quân là trung bình toán học đơn giản của một chuỗi lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định.
  • LSBQ có thể đo lường hiệu suất của chứng khoán hoặc danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian.
  • LSBQ không giống như lợi suất hàng năm do không tính đến việc gộp lãi.
  • Giá trị trung bình hình học luôn thấp hơn lợi nhuận trung bình.

Những lưu ý về lợi suất bình quân

Có một số thước đo lợi nhuận và cách tính toán lợi suất bình quân. Đối với lợi suất trung bình số học, người ta lấy tổng lợi nhuận rồi chia cho số lượng các số liệu lợi nhuận.

Lợi suất bình quân = Tổng lợi nhuận/Số lượng năm/tháng/ngày đạt lợi nhuận

Lợi nhuận trung bình phản ánh lợi nhuận của một cổ phiếu hoặc chứng khoán trước đây hoặc lợi nhuận của danh mục đầu tư của các công ty. Lợi nhuận trung bình không giống như lợi nhuận hàng năm do không tính tới việc gộp lãi.

dinh-nghia-va-cach-tinh-loi-suat-binh-quan-reviewsantot
Định Nghĩa Và Cách Tính Lợi Suất Bình Quân

Ví dụ về cách tính lợi suất bình quân

Một ví dụ về lợi LSBQ là giá trị trung bình số học đơn giản. Ví dụ: giả sử một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận hàng năm trong khoảng thời gian 5 năm như sau: 10%, 15%, 10%, 0% và 5%.Để tính LSBQ cho khoản đầu tư trong khoảng thời gian 5 năm này, 5 khoản lợi nhuận hàng năm được cộng lại rồi chia cho 5. Kết quả lợi suất bình quân hàng năm sẽ là là 8%.

Bây giờ, hãy xem một ví dụ thực tế. Cổ phiếu của Walmart đạt lợi nhuận 9,1% trong năm 2014, giảm 28,6% trong năm 2015, tăng 12,8% trong năm 2016, tăng 42,9% trong năm 2017 và giảm 5,7% trong năm 2018. Như vậy, LSBQ của Walmart trong 5 năm là 30,5% chia cho 5 năm, bằng 6,1%.

Tính toán lợi nhuận từ tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng đơn giản là một hàm của giá trị hoặc số dư đầu và cuối.Nó được tính bằng cách lấy giá trị đầu trừ đi giá trị cuối rồi chia cho giá trị đầu. Công thức như sau:

Tốc độ tăng trưởng = BV−EV/BV

Trong đó:

  • BV = Giá trị đầu
  • EV = Giá trị cuối

Ví dụ: nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào một công ty và giá cổ phiếu tăng từ 50 USD lên 100 USD thì lợi nhuận có thể được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa 100 USD và 50 USD rồi chia cho 50 USD. Đáp án là 100%, nghĩa là bạn hiện có 20.000 USD.

Lợi suất bình quân đơn giản là một phép tính dễ nhưng nó không chính xác lắm. Để tính toán lợi nhuận chính xác hơn, các nhà phân tích và nhà đầu tư cũng thường xuyên sử dụng giá trị trung bình hình học hoặc lợi suất hoàn vốn.

Các lựa chọn thay thế lợi suất bình quân

  • Trung bình hình học

Khi xem xét LSBQ từ trước đến nay, trung bình hình học là một phép tính chính xác hơn. Giá trị trung bình hình học luôn thấp hơn lợi suất bình quân. Một lợi ích của việc sử dụng giá trị trung bình hình họclà không cần quan tâm đến số tiền đầu tư thực tế. Việc tính toán tập trung hoàn toàn vào các số liệu về lợi nhuận và so sánh giữa hai yếu tố khi xem xét hiệu suất của hai khoản đầu tư trở lên trong những khoảng thời gian khác nhau.

Lợi suất trung bình hình học đôi khi được gọi là tỷ suất lợi nhuận theo thời gian (TWR) vì nó loại bỏ các tác động bóp méo lên tốc độ tăng trưởng được tạo ra bởi các dòng tiền vào và ra khác nhau trên một tài khoản theo thời gian.

  • Tỷ suất hoàn vốn bằng tiền (MWRR)

Ngoài ra, tỷ suất hoàn vốn bằng tiền (MWRR) kết hợp quy mô và thời gian của dòng tiền, đã trở thành thước đo lợi nhuận hiệu quả của một danh mục đầu tư đã nhận tiền gửi, tái đầu tư cổ tức hoặc thanh toán lãi hoặc đã rút tiền.

MWRR tương đương với tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), trong đó giá trị hiện tại ròng bằng 0.

Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.