Cách đầu tư vào cổ phiếu năm 2023

Reviewsantot.com – Học cách đầu tư bắt đầu bằng việc hiểu cách mua cổ phiếu. Trong lịch sử, lợi tức đầu tư vào cổ phiếu đã vượt xa nhiều tài sản khác, khiến chúng trở thành công cụ mạnh mẽ cho những ai muốn phát triển sự giàu có của mình. Hướng dẫn của Reviewsantot sẽ giúp bạn hiểu cách bắt đầu hành trình đầu tư của mình bằng cách học đầu tư vào cổ phiếu.

Mục lục

Những cách khác nhau để đầu tư vào cổ phiếu

Có nhiều cách để đầu tư vào cổ phiếu. Bạn có thể chọn bất kỳ một trong các cách tiếp cận sau hoặc sử dụng cả ba cách. Cách bạn mua cổ phiếu phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn và mức độ bạn muốn tham gia tích cực vào việc quản lý danh mục đầu tư của mình.

 • Mua cổ phiếu riêng lẻ: Nếu bạn thích nghiên cứu và đọc về thị trường và công ty, mua cổ phiếu riêng lẻ có thể là một cách hay để bắt đầu đầu tư. Ngay cả khi giá cổ phiếu của một số công ty có vẻ khá cao, bạn vẫn có thể xem xét mua cổ phiếu lẻ nếu bạn mới bắt đầu và chỉ có một số tiền khiêm tốn.

How To Invest In Stocks

Đầu tư vào chứng khoán ETF (Quỹ chỉ số): Các quỹ chỉ số là một tập hợp gồm nhiều cổ phiếu riêng lẻ được kết hợp trong 1 chỉ số duy nhất.

 • Khi bạn đầu tư vào một quỹ ETF, nó giống như mua cổ phiếu từ rất nhiều công ty trong cùng lĩnh vực chỉ trong chỉ số chứng khoán, chẳng hạn như S&P 500. Cổ phiếu ETF được giao dịch trên các sàn giao dịch giống như cổ phiếu, nhưng chúng mang lại sự đa dạng hóa cao hơn so với việc sở hữu. một cổ phiếu riêng lẻ.
 • Sở hữu quỹ tương hỗ cổ phiếu: Các quỹ tương hỗ có những điểm tương đồng nhất định với ETF, nhưng có những khác biệt quan trọng. Các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực có các nhà quản lý chọn các cổ phiếu khác nhau nhằm cố gắng đánh bại chỉ số chuẩn. Khi bạn mua cổ phiếu của một quỹ tương hỗ cổ phiếu, lợi nhuận của bạn đến từ cổ tức, thu nhập từ lãi và lãi vốn. Các quỹ chỉ số có chi phí thấp hơn là các quỹ tương hỗ hoạt động giống quỹ ETF hơn.

Hãy nhớ rằng không có cách nào đúng hay sai khi đầu tư vào cổ phiếu. Việc tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất giữa các cổ phiếu riêng lẻ, quỹ ETF và quỹ tương hỗ có thể mất một số thử nghiệm và sai sót trong khi bạn đang học cách đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư của mình.

Ưu đãi dành cho đối tác nổi bật

Ưu đãi dành cho đối tác nổi bật

Chọn cách đầu tư vào cổ phiếu

Có nhiều tài khoản và nền tảng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để mua cổ phiếu. Bạn có thể tự mua cổ phiếu thông qua một nhà môi giới trực tuyến hoặc bạn có thể thuê cố vấn tài chính hoặc cố vấn robot để mua chúng cho bạn. Phương pháp tốt nhất sẽ là phương pháp phù hợp với mức độ nỗ lực và hướng dẫn mà bạn muốn đầu tư vào quá trình quản lý khoản đầu tư của mình.

 • Mở tài khoản môi giới. Nếu bạn có hiểu biết cơ bản về đầu tư, bạn có thể mở tài khoản môi giới trực tuyến và mua cổ phiếu. Tài khoản môi giới sẽ đặt bạn vào vị trí điều khiển khi lựa chọn và mua cổ phiếu.
 • Thuê một cố vấn tài chính. Nếu bạn muốn có thêm lời khuyên và hướng dẫn để mua cổ phiếu và các mục tiêu tài chính khác, hãy cân nhắc việc thuê một cố vấn tài chính. Cố vấn tài chính giúp bạn xác định các mục tiêu tài chính, sau đó mua và quản lý các khoản đầu tư cho bạn, bao gồm cả việc mua cổ phiếu. Các cố vấn tài chính tính phí, có thể là phí cố định hàng năm, phí cho mỗi giao dịch hoặc phần trăm tài sản mà họ quản lý.

Chọn một cố vấn robot. Robot-cố vấn là một cách đơn giản và rất rẻ để đầu tư vào cổ phiếu.

 • Hầu hết các cố vấn robo đều đầu tư tiền của bạn vào các danh mục đầu tư ETF khác nhau và họ mua tài sản cũng như quản lý danh mục đầu tư cho bạn. Họ thường ít tốn kém hơn so với các cố vấn tài chính, nhưng bạn hiếm khi có được lợi ích của một con người trực tiếp để trả lời các câu hỏi và hướng dẫn các lựa chọn của bạn.
 • Sử dụng kế hoạch mua cổ phiếu trực tiếp. Nếu bạn chỉ muốn đầu tư một vài cổ phiếu, nhiều công ty blue-chip đưa ra các kế hoạch giúp bạn có thể mua trực tiếp cổ phiếu của họ. Nhiều chương trình cung cấp các giao dịch miễn phí hoa hồng nhưng có thể yêu cầu các khoản phí khác khi bạn bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của mình.

Hãy nhớ rằng bất kể bạn chọn phương pháp đầu tư vào cổ phiếu nào, rất có thể bạn sẽ phải trả phí tại một thời điểm nào đó để mua hoặc bán cổ phiếu hoặc để quản lý tài khoản. Hãy chú ý đến tỷ lệ phí và chi phí trên cả quỹ tương hỗ và quỹ ETF.

Đừng ngại yêu cầu biểu phí hoặc trò chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng tại một công ty môi giới trực tuyến hoặc cố vấn robot để tư vấn cho bạn về các khoản phí bạn có thể phải chịu với tư cách là khách hàng.

Tài khoản để đầu tư vào cổ phiếu

Có nhiều loại tài khoản khác nhau cho phép bạn mua cổ phiếu. Các tùy chọn được nêu ở trên cung cấp một số hoặc tất cả các tài khoản đầu tư khác nhau này, mặc dù một số tài khoản hưu trí chỉ có sẵn thông qua chủ lao động của bạn.

 • Tài khoản hưu trí: Hai loại tài khoản hưu trí phổ biến nhất là 401(k) và tài khoản hưu trí cá nhân (IRA). Cái trước chỉ có sẵn từ người sử dụng lao động, trong khi bất kỳ ai cũng có thể mở IRA tại một công ty môi giới trực tuyến hoặc cố vấn robot. Những tài khoản này thường mang lại lợi ích về thuế khuyến khích bạn tiết kiệm để nghỉ hưu, nhưng chúng cũng đi kèm với giới hạn đóng góp hàng năm. Các loại tài khoản hưu trí khác bao gồm 401(b)s, SEP-IRA và solo 401(k)s.
 • Tài khoản đầu tư chịu thuế. Các tài khoản hưu trí được nêu ở trên thường nhận được một số hình thức xử lý thuế đặc biệt cho khoản đầu tư của bạn và có giới hạn đóng góp. Tiền thu được từ đầu tư chứng khoán được thực hiện trong tài khoản đầu tư chịu thuế được coi là thu nhập thường xuyên, không có đối xử thuế đặc biệt. Ngoài ra, không có giới hạn đóng góp.
 • Tài khoản tiết kiệm giáo dục: Nếu bạn đang tiết kiệm tiền cho mục đích giáo dục có trình độ, kế hoạch tiết kiệm giáo dục cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu, thường thông qua các quỹ tương hỗ và danh mục đầu tư theo ngày mục tiêu. Các tài khoản này bao gồm các gói 529 và Tài khoản Tiết kiệm Giáo dục Coverdell.

Tùy thuộc vào mức độ thực tế mà bạn đã chọn khi đầu tư vào cổ phiếu, bạn sẽ thiết lập tài khoản đầu tư của mình thông qua nhà môi giới (trực tuyến hoặc thông qua cố vấn tài chính), thông qua ngân hàng của bạn (đối với Coverdell ESA) hoặc thông qua tài khoản của bạn. người sử dụng lao động (đối với các kế hoạch do người sử dụng lao động tài trợ).

Chọn cách đầu tư vào cổ phiếu

Có nhiều tài khoản và nền tảng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để mua cổ phiếu. Bạn có thể tự mua cổ phiếu thông qua một nhà môi giới trực tuyến hoặc bạn có thể thuê cố vấn tài chính hoặc cố vấn robot để mua chúng cho bạn. Phương pháp tốt nhất sẽ là phương pháp phù hợp với mức độ nỗ lực và hướng dẫn mà bạn muốn đầu tư vào quá trình quản lý khoản đầu tư của mình.

 • Mở tài khoản môi giới. Nếu bạn có hiểu biết cơ bản về đầu tư, bạn có thể mở tài khoản môi giới trực tuyến và mua cổ phiếu. Tài khoản môi giới sẽ đặt bạn vào vị trí điều khiển khi lựa chọn và mua cổ phiếu.
 • Thuê một cố vấn tài chính. Nếu bạn muốn có thêm lời khuyên và hướng dẫn để mua cổ phiếu và các mục tiêu tài chính khác, hãy cân nhắc việc thuê một cố vấn tài chính. Cố vấn tài chính giúp bạn xác định các mục tiêu tài chính, sau đó mua và quản lý các khoản đầu tư cho bạn, bao gồm cả việc mua cổ phiếu. Các cố vấn tài chính tính phí, có thể là phí cố định hàng năm, phí cho mỗi giao dịch hoặc phần trăm tài sản mà họ quản lý.

Chọn một cố vấn robot. Robot-cố vấn là một cách đơn giản và rất rẻ để đầu tư vào cổ phiếu.

 • Hầu hết các cố vấn robo đều đầu tư tiền của bạn vào các danh mục đầu tư ETF khác nhau và họ mua tài sản cũng như quản lý danh mục đầu tư cho bạn. Họ thường ít tốn kém hơn so với các cố vấn tài chính, nhưng bạn hiếm khi có được lợi ích của một con người trực tiếp để trả lời các câu hỏi và hướng dẫn các lựa chọn của bạn.
 • Sử dụng kế hoạch mua cổ phiếu trực tiếp. Nếu bạn chỉ muốn đầu tư một vài cổ phiếu, nhiều công ty blue-chip đưa ra các kế hoạch giúp bạn có thể mua trực tiếp cổ phiếu của họ. Nhiều chương trình cung cấp các giao dịch miễn phí hoa hồng nhưng có thể yêu cầu các khoản phí khác khi bạn bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của mình.

Hãy nhớ rằng bất kể bạn chọn phương pháp đầu tư vào cổ phiếu nào, rất có thể bạn sẽ phải trả phí tại một thời điểm nào đó để mua hoặc bán cổ phiếu hoặc để quản lý tài khoản. Hãy chú ý đến tỷ lệ phí và chi phí trên cả quỹ tương hỗ và quỹ ETF.

Đừng ngại yêu cầu biểu phí hoặc trò chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng tại một công ty môi giới trực tuyến hoặc cố vấn robot để tư vấn cho bạn về các khoản phí bạn có thể phải chịu với tư cách là khách hàng.

Tài khoản để đầu tư vào cổ phiếu

Có nhiều loại tài khoản khác nhau cho phép bạn mua cổ phiếu. Các tùy chọn được nêu ở trên cung cấp một số hoặc tất cả các tài khoản đầu tư khác nhau này, mặc dù một số tài khoản hưu trí chỉ có sẵn thông qua chủ lao động của bạn.

 • Tài khoản hưu trí: Hai loại tài khoản hưu trí phổ biến nhất là 401(k) và tài khoản hưu trí cá nhân (IRA). Cái trước chỉ có sẵn từ người sử dụng lao động, trong khi bất kỳ ai cũng có thể mở IRA tại một công ty môi giới trực tuyến hoặc cố vấn robot. Những tài khoản này thường mang lại lợi ích về thuế khuyến khích bạn tiết kiệm để nghỉ hưu, nhưng chúng cũng đi kèm với giới hạn đóng góp hàng năm. Các loại tài khoản hưu trí khác bao gồm 401(b)s, SEP-IRA và solo 401(k)s.
 • Tài khoản đầu tư chịu thuế. Các tài khoản hưu trí được nêu ở trên thường nhận được một số hình thức xử lý thuế đặc biệt cho khoản đầu tư của bạn và có giới hạn đóng góp. Tiền thu được từ đầu tư chứng khoán được thực hiện trong tài khoản đầu tư chịu thuế được coi là thu nhập thường xuyên, không có đối xử thuế đặc biệt. Ngoài ra, không có giới hạn đóng góp.
 • Tài khoản tiết kiệm giáo dục: Nếu bạn đang tiết kiệm tiền cho mục đích giáo dục có trình độ, kế hoạch tiết kiệm giáo dục cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu, thường thông qua các quỹ tương hỗ và danh mục đầu tư theo ngày mục tiêu. Các tài khoản này bao gồm các gói 529 và Tài khoản Tiết kiệm Giáo dục Coverdell.

Tùy thuộc vào mức độ thực tế mà bạn đã chọn khi đầu tư vào cổ phiếu, bạn sẽ thiết lập tài khoản đầu tư của mình thông qua nhà môi giới (trực tuyến hoặc thông qua cố vấn tài chính), thông qua ngân hàng của bạn (đối với Coverdell ESA) hoặc thông qua tài khoản của người sử dụng lao động (đối với các kế hoạch do người sử dụng lao động tài trợ).

Theo dõi reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các tin tức nhanh nhất về thị trường đầu tư.