Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là ngân hàng trung ương của Việt Nam có chức năng hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện chính sách tài khóa, ổn định về thể chế và giám sát các tổ chức tài chính.

Năm 2014, NHNN đã cấm các Sàn Giao dịch Forex hoạt động để có thể quản lý mức độ rủi ro mà các trader có thể gặp phải. Tuy nhiên, NHNN không quản lý hoạt động giao dịch forex đối với các sàn môi giới quốc tế hoặc hạn chế các sàn này hoạt động trong nước.

 

1.

Số tiền nạp vào tối thiểu: 100 GBP

Mức chênh lệch tối thiểu: 0,90 pip

Số lượng cặp FX: hơn 50 cặp

Cơ quan quản lý:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,9 pip đối với tài khoản giao dịch với khoản tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 & MT5. AvaTrade Group được quản lý bởi ASIC, FSCA, B.V.I FSC & FSA. Có 72% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

2.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 5 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0,60 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 57 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 1,60 pip đối với tài khoản giao dịch với số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 & MT5. Sàn XM Group được quản lý vởi CySEC, ASIC và IFSC. Có 77,19% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

3.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 50 USD

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 1 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 52 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 1 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Chỉ hỗ trợ nền tảng giao dịch độc quyền của eToro. Sàn eToro được quản lý vởi CySEC, FCA và ASIC. Có 67% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

4.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 5 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: hơn 80 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,69 pip với phí hoa hồng là 0 USD đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4, MT5 & cTrader. Sàn Pepperstone được quản lý bởi FCA, ASIC và DFSA. Có 79,3% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

5.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 25 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0,90 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 103 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 2 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 và nền tảng độc quyền của easyMarkets. Sàn easyMarkets được quản lý vởi CySEC, ASIC và FSA tại Seychelles. Có 73% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

6

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 200 USD

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 40 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 1,40 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Sàn VantageFX được quản lý vởi FCA và ASIC.

 

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 50 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 40 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 1,30 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 và nền tảng Ninja Trader. Sàn FXCM được quản lý vởi FCA và ASIC và FSCA. Có 76.31% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

8

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 100 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: hơn 60 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,00 pip với phí hoa hồng là 4 USD đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 . Sàn Tickmill được quản lý vởi CySEC, FCA, FSCA và FSA tại Seychelles. Có 73% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

9.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 200 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0,10 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 64 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,10 pip với phí hoa hồng là 7 USD đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4, MT5 và cTrader. Sàn IC Markets được quản lý bởi CySEC và ASIC.

 

9.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 100 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0,20 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 38 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 1,20 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 500:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4. Sàn HYCM được quản lý bởi CySEC, FCA và DFSA. Có 74% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

11.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 250 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0,60 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 93 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,60 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4, ProRealTime và L2 Dealer. Sàn IG Markets Group được quản lý bởi FCA, ASIC và FSCA. Có 75% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

12.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 100 GBP

4.284.28

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: hơn 60 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,10 pip với phí hoa hồng là 6 USD đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Sàn FP Markets được quản lý bởi CySEC và ASIC.

13.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 100 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0,70 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: hơn 50 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,50 pip với phí hoa hồng là 0,0 USD đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4, MT5 & Phiên bản MT4 Supreme. Sàn Admiral Markets được quản lý bởi ASIC, CySEC, JSC và FCA. Có 76% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

14.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 5 GBP

4.144.14

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0,80 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 49 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,50 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch xStation5. Sàn XTB Group được quản lý bởi CySEC, DFSA, FCA và IFSC. Có 82% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

15.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 1 GBP

3.323.32

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 110 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 3 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4. Sàn Instaforex được quản lý bởi CySEC và FSC (Quần đảo Virgin, Anh). Có 71,71% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

16.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 100 GBP

4.094.09

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: hơn 70 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 0,80 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Giao dịch tiền điền tử cũng được quản lý. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch độc quyền Plus500. Sàn Plus500 được quản lý bởi FCA, CySEC, ASIC và MAS. Có 72% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

17.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 100 GBP

4.324.32

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 1,40 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: hơn 50 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Không chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 1,50 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Sàn BDSwiss được quản lý bởi CySEC, FSC và FSA tại Seychelles.

* Cảnh báo rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền nhanh chóng cao do sử dụng đòn bẩy. Có 75,3% tài khoản của trader nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với sàn giao dịch này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

18.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 100 GBP

3.423.42

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 1,80 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 55 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 4 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4. Sàn Trade.com được quản lý bởi CySEC, FCA và FSCA. Có 71,36% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

 

19.

Các Sàn Môi Giới Giao Dịch Tốt Nhất Việt Nam Năm 2021

SỐ TIỀN NẠP VÀO TỐI THIỂU: 50 GBP

MỨC CHỆNH LỆCH TỐI THIỂU: 0 pip

SỐ LƯỢNG CẶP FX: 85 cặp

CƠ QUAN QUẢN LÝ:

Chấp nhận Khách hàng Vương quốc Anh. Chênh lệch trung bình trên cặp tiền EUR/USD là 1,10 pip đối với tài khoản giao dịch có số tiền nạp vào tối thiểu thấp nhất. Đòn bẩy tối đa là 30:1. Có tài khoản Islamic cho người Hồi giáo. Chỉ hỗ trợ nền tảng giao dịch MT4. Sàn IronFX được quản lý bởi CySEC, FCA, ASIC và FSCA. Có 75,35% trader thua lỗ khi giao dịch với sàn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *