Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là gì? Cách tính tỷ lệ tăng trưởng cổ tức

Reviewsantot.com – Tốc độ tăng trưởng cổ tức (Dividend Growth Rate – DGR) là một thước đo quan trọng, đặc biệt trong việc xác định lợi nhuận dài hạn của công ty. Vì cổ tức được phân phối từ thu nhập của công ty nên người ta có thể đánh giá và phân tích khả năng duy trì lợi nhuận của công ty bằng cách so sánh DGR theo thời gian. Vậy tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là gì? Cùng Reviewsantot tìm hiểu tại  bài viết dưới đây.

ty-le-tang-truong-co-tuc-la-gi-cach-tinh-ty-le-tang-truong-co-tuc-reviewsantot

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là gì?

Theo Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ tức chính là khoản lợi nhuận ròng được doanh nghiệp chi trả cho mỗi cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác bằng nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã tiến hành nghĩa vụ tài chính.

Chính sách cổ tức ấn định việc phân chia lợi nhuận sau thuế của công ty, bao nhiêu phần trăm sẽ được giữ lại để tái đầu tư, bao nhiêu phần trăm được sử dụng để chi trả cho cổ đông dưới hình thức cổ tức. Có 2 hình thức trả cổ tức phổ biến hiện nay là cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu.

Các loại cổ tức

– Cổ tức tiền mặt: đây là cách chia lợi nhuận cho cổ đông bằng tiền mặt. Ưu điểm của hình thức này là cổ đông sẽ được nhận số tiền thực tế từ lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, hạn chế là sẽ làm giảm đi dòng vốn tái đầu tư của Công ty, chậm đi sự tăng trưởng của Công ty đó.

– Cổ tức cổ phiếu: hình thức này còn được gọi là thưởng cổ phiếu. Thực chất đây là việc pha loãng giá trị thông qua cách phát hành thêm số lượng cổ phiếu. Số cổ phiếu được phát hành thêm này được trả cho các cổ đông theo tỷ lệ đóng góp. Còn lợi nhuận sẽ được Công ty giữ lại nhằm mục đích tái đầu tư.

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là gì?

Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức (Dividend Growth Rate – DGR) là tỷ lệ phần trăm tăng trưởng của cổ tức của một công ty cụ thể trong một khoảng thời gian. Thông thường, tỷ lệ này được tính trên cơ sở hàng năm, xem xét thực tế là các công ty tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông trong một số năm.

Nhà đầu tư cũng có thể tính tốc độ tăng trưởng cổ tức trên thị trường chứng khoán hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm, nếu cần.

Lợi ích của việc đánh giá tốc độ tăng trưởng cổ tức

Việc đánh giá tốc độ tăng trưởng cổ tức trên thị trường chứng khoán có thể mang lại những lợi ích sau cho các nhà đầu tư cá nhân:

Cổ tức cho chúng ta biết rất nhiều điều về một cổ phiếu

Tăng trưởng cổ tức nói lên rất nhiều điều về một công ty và đó là một trong những cách chính mà các doanh nghiệp truyền đạt sức khỏe tài chính và giá trị của cổ đông. Cổ tức gửi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ về sự trưởng thành của một công ty, hiệu quả hoạt động và triển vọng tổng thể của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của lịch sử cổ tức

Khi nói đến đầu tư chứng khoán, lịch sử tăng cổ tức liên tiếp càng lâu thì xác suất cao các công ty sẽ không cắt giảm cổ tức trong thời kỳ khó khăn. Đây là thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư để tránh rủi ro và suy thoái thị trường theo chu kỳ. Hoặc là để phòng thủ.

Xác định giá trị nội tại của cổ phiếu:

Khi bạn biết tốc độ tăng trưởng cổ tức, bạn có thể dễ dàng xác định giá trị nội tại của cổ phiếu so với giá trị thị trường hiện tại của nó bằng cách sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức trong định giá cổ phiếu.

Công thức tính tốc độ tăng trưởng cổ tức

Tốc độ tăng trưởng cổ tức (DGR) được xác định bằng 2 hai phương pháp:

  • Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng cổ tức qua các kỳ gần nhất trong quá khứ và đưa ra giả định dựa trên mô hình đó.
  • Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng bền vững (Sustainable growth rate) để ước tính tốc độ tăng trưởng cổ tức của công ty. Tốc độ tăng trưởng cổ tức bằng với tốc độ tăng trưởng bền vững. Đây là tích số của tỷ lệ lợi nhuận giữ lại (retention ratio, plowback ratio) và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE).
  • Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng cổ tức trong các kỳ gần nhất

Ví dụ

Ví dụ 4.6. Cổ phần thường của công ty A có giá thị trường hiện tại là 50.000 đồng, cổ tức được chia trong 5 năm vừa qua như sau:

Năm Cổ tức (đồng/cp) Tốc độ tăng trưởng cổ tức cùng kỳ
2018 2.000 0
2019 2.000 0%
2020 2.200 10%
2021 2.600 18%
2022 2.622 1%

Nếu tình theo PP trung bình cộng thì tốc độ tăng trưởng cổ tức trung bình giai đoạn 2018-2022 bằng

DGR = (0%+10%+18%+1%) / 4 = 7.25%

Nếu tình theo PP trung bình tổng hợp, Tốc độ tăng trưởng cổ tức bình quân giai đoạn 2018-2022 là:

DGR = ∜ -1 = 7%/năm

Nếu tốc độ tăng trưởng cổ tức các năm tiếp theo không thay đổi, thì chi phí lợi nhuận giữ lại được tính toán như sau:

re= 2.622∗(1+7%)/50.000 +7% =12,6%/năm

Phương pháp này có ưu điểm là khá đơn giản và dễ tính toán. Tuy nhiên, kết quả tốc độ tăng trưởng sẽ không chính xác và không thuyết phục khi tốc độ tăng trưởng của công ty trong quá khứ cao hoặc thấp bất thường.

Vì vậy, tốc độ tăng trưởng của cổ tức trong tương lai có thể được xác định căn cứ vào tốc độ tăng trưởng bền vững.

Chi phí cơ hội trong đầu tư chứng khoán cũng là một yếu tố cần được quan tâm

  • Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng bền vững (Sustainable growth rate)

Tốc độ tăng trưởng bền vững (Sustainable growth rate) là tốc độ tăng trưởng tối đa của công ty về doanh số bán hàng bằng cách sử dụng các nguồn tài chính nội bộ, trong khi không phải tăng nợ hoặc phát hành vốn cổ phần mới. dựa trên cơ sở cho rằng khi doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận từ hoạt động và xem đó như nguồn vốn chủ sở hữu để tái đầu tư với tỷ suất sinh lời bằng ROE, tốc độ tăng trưởng cổ tức sẽ bằng với tốc độ tăng trưởng của dòng thu nhập sau khi tái đầu tư.

SGR cũng là tỷ lệ mà nhà đầu tư kỳ vọng công ty sẽ tăng trưởng nếu công ty không phát hành thêm cổ phiếu hoặc vay thêm khoản vay nào. Công thức cho mô hình tăng trưởng bền vững là:

DGR = ROE * (Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại) = ROE * (1- Tỷ lệ chia cổ tức)

Ví dụ: giả sử một công ty dịch vụ thực phẩm có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 50%. Ta có thể tính tốc độ tăng trưởng bền vững như sau:

DGR = ROE * (1- Tỷ lệ chia cổ tức)= 0.2*(1-0.5)=0.1

Vậy tốc độ tăng trưởng bền vững hằng năm là 10%

Tổng kết

Trên đây là thông tin về một số liệu rất quan trọng đối với mọi nhà đầu tư – tỷ lệ tăng trưởng cổ tức. Khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đến chiến lược đầu tư cổ tức và tìm kiếm các cổ phiếu tăng cả giá trị thị giá lẫn cổ tức.

Do đó, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức sẽ hữu ích khi nhà đầu tư đánh giá và lựa chọn các cổ phiếu đầu tư giá trị như vậy từ thị trường và so sánh xem cổ phiếu nào là tốt nhất trong số đó. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn đọc những kiến thức hữu ích.

Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các kiến thức giao dịch nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua:
Website: https://reviewsantot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/