Tổng quan về thuế tiền gửi tiết kiệm tại Hoa Kỳ 

Reviewsantot.com – Khoản tiền lãi bạn nhận được từ tiền gửi tiết kiệm sẽ được Sở thuế vụ Mỹ (IRS) tính là thu nhập chịu thuế.

tong-quan-ve-thue-tien-gui-tiet-kiem-tai-hoa-ky-reviewsantot

Nếu một người gửi tiền tiết kiệm tại một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, mọi khoản lãi họ nhận được sẽ được IRS tính là thu nhập chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế của cá nhân đó. Thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lãi từ các tài khoản tiết kiệm thông thường, tài khoản tiết kiệm lãi suất cao (HYSA), chứng chỉ tiền gửi (CD) và tài khoản tiền gửi thị trường tiền tệ.

Các điểm chính trong bài viết

  • Tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm được tính là thu nhập chịu thuế.
  • Ngân hàng sẽ gửi biểu mẫu 1099-INT cho mọi khách hàng nhận được khoản lãi tiết kiệm từ 10 USD trở lên. Tuy nhiên, bạn nên khai rõ mọi khoản lãi mình nhận được, ngay cả khi khoản tiền này nhỏ hơn 10 USD.
  • Lãi từ tiền gửi tiết kiệm được tính vào thu nhập chịu thuế trong cùng năm mà khoản tiền đó được chi trả.

Thuế tiền gửi tiết kiệm là gì?

Tiền tiết kiệm thường không được coi là một khoản đầu tư. Tuy nhiên, người gửi tiền sẽ nhận được lãi trên khoản tiết kiệm của mình. IRS coi khoản tiền lãi này là thu nhập chịu thuế, bất kể bạn giữ nó trong tài khoản, chuyển nó sang tài khoản khác hay rút tiền về ví.

Nói cách khác, khoản lãi ngân hàng chi trả vào tài khoản của bạn trong năm tính thuế sẽ bị đánh thuế. 

Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nơi bạn mở tài khoản tiết kiệm sẽ gửi biểu mẫu thuế 1099-INT cho bạn vào đầu năm mới nếu bất cứ khoản lãi nào bạn nhận được trong năm vượt quá 10 USD. Tuy nhiên, cho dù bạn có nhận được biểu mẫu 1099-INT hay không thì bạn vẫn cần phải báo cáo tất cả các khoản thu nhập từ tiền lãi mình nhận được trong năm, ngay cả khi con số đó chỉ là một vài đô la.

Lãi tiền gửi tiết kiệm được tính thuế theo mức thuế thu nhập cá nhân của bạn trong năm đó. Trong năm 2022, mức thuế này dao động từ 10% đến 37%.

Nếu thu nhập đầu tư ròng (NII) hoặc thu nhập gộp điều chỉnh đã sửa đổi (MAGI) của bạn vượt quá một ngưỡng nhất định, thu nhập từ lãi cũng phải chịu một loại thuế khác gọi là thuế thu nhập đầu tư ròng.

Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ - Những thông tin cho người mới nhập cư

Các khoản nào được miễn thuế?

Bạn chỉ phải chịu thuế trên khoản lãi nhận được từ tiền gửi tiết kiệm chứ không phải nộp thuế cho số tiền gửi tiết kiệm này. Đây là tiền gửi tiết kiệm của bạn, và thường thì bạn đã nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền đó trước khi gửi nó vào tài khoản tiết kiệm.

Để hiểu rõ cách tính này, hãy cùng xem xét ví dụ cụ thể sau đây. Giả sử bạn gửi 10.000 USD vào tài khoản tiết kiệm và lãi suất tiết kiệm hiện là 0,2%. Vậy thì bạn sẽ chỉ phải đóng thuế cho khoản lãi 20 USD mà ngân hàng trả cho bạn. Bạn không bị đánh thuế trên số tiền gốc 10.000 USD.

Các ngoại lệ đối với thuế tiền gửi tiết kiệm

Một số loại tài khoản nhất định, chẳng hạn như tài khoản hưu trí truyền thống và tài khoản hưu trí cá nhân Roth (IRA), được áp dụng nguyên tắc hoãn thuế. Các khoản thu nhập từ lãi phát sinh trên tài khoản này tạm thời chưa bị tính là thu nhập chịu thuế và bạn không phải kê khai những khoản này trong tờ khai thuế hàng năm. Các khoản thuế sẽ được trì hoãn cho tới khi bạn nghỉ hưu.

Với tài khoản IRA truyền thống hoặc tài khoản 401(k), bạn không phải đóng thuế đối với khoản tiền gửi vào tài khoản hoặc thu nhập phát sinh từ tài khoản đó cho đến khi bạn rút nó. Nói cách khác, bạn sẽ chỉ phải nộp thuế thu nhập cho các khoản tiền này khi rút tiền, có lẽ là sau khi bạn nghỉ hưu.

Với tài khoản Roth IRA, bạn đã nộp thuế thu nhập cho số tiền bạn gửi mỗi năm. Vì thế, bạn không phải nộp thuế cho khoản tiền gốchoặc bất kỳ khoản thu nhập nào, miễn là bạn chờ đến sau 59 tuổi rưỡi mới rút tiền.

Cách nộp hồ sơ thuế

Đầu mỗi năm, ngân hàng nơi bạn mở tài khoản tiết kiệm sẽ gửi cho bạn biểu mẫu 1099-INT, thông báo cụ thể số tiền lãi bạn nhận được trong năm trước. Đôi khi, biểu mẫu này có thể nằm trong một bản sao kê lớn hơn từ một công ty môi giới chứng khoán. Đây là số tiền bạn cần khai báo là thu nhập chịu thuế trên tài khoản của mình.

Thường thì các tổ chức tài chính nơi bạn mở tài khoản tiết kiệm sẽ gửi biểu mẫu 1099-INT, thông báo rõ số tiền lãi bạn nhận được trong năm trước vào cuối tháng 1,nếu khoản lãi bạn nhận được lớn hơn 10 USD. Tuy nhiên, IRS yêu cầu các cá nhân phải liệt kê tất cả các khoản lãi khi kê khai thu nhập chịu thuế. Nếu bạn nhận được ưu đãi tiền mặt từ ngân hàng để mở tài khoản tiết kiệm mới, khoản tiền ưu đãi đó cũng tính là thu nhập chịu thuế và cũng cần phải được kê khai. Nếu bạn không nộp thuế cho khoản lãi nhận được từ tài khoản tiết kiệm, bạn sẽ phải đóng tiền phí và tiền phạt cho IRS.

Những quy tắc này chỉ áp dụng cho tài khoản tiết kiệm truyền thống hoặc tài khoản tiết kiệm trực tuyến. Chúng không áp dụng với tài khoản tiết kiệm IRA. Lãi tiền gửi tiết kiệm IRA được hoãn thuế, nghĩa là bạn chỉ phải nộp thuế khi rút tiền.

Cách tính thuế đối với lãi tiền gửi tiết kiệm

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng có phải đóng thuế không? I Timo

Tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm bị đánh thuế theo thuế suất thuế thu nhập cá nhân trong năm. Nói cách khác, đây là khoản bổ sung vào thu nhập của bạn và do đó nó cũng chịu mức thuế tương tự. Vào năm 2022, mức thuế này dao động từ 10% đến 37%.

Biểu mẫu được sử dụng

Đầu mỗi năm, ngân hàng nơi bạn mở tài khoản tiết kiệm sẽ gửi cho bạn biểu mẫu 1099-INT, thông báo cụ thể số tiền lãi bạn nhận được trong năm trước. Trong một số trường hợp, biểu mẫu này có thể nằm trong một bản sao kê lớn hơn từ một công ty môi giới chứng khoán. Đây là số tiền bạn cần khai báo là thu nhập chịu thuế trên tài khoản của mình.

Tôi có phải kê khai nếu lãi tiền gửi tiết kiệm nhỏ hơn 10 USD không?

Theo quy định của IRS, bạn phải kê khai tất cả các khoản tiền lãi chịu thuế và miễn thuế trên tờ khai thuế thu nhập liên bang, ngay cả khi ngân hàng không gửi cho bạn biểu mẫu 1099-INT.

Tổng kết

Bạn phải trả thuế cho khoản lãi mình nhận được từ số tiền gửi trong các tài khoản tiết kiệm, cho dù đó là tài khoản tiết kiệm lãi suất cao hoặc các loại tài khoản tiết kiệm khác, ngay cả khi số tiền lãi này ít đến mức gần như không đáng kể. Ngoài ra, lạm phát và thuế có thể “ăn mòn” phần lớn lợi nhuận bạn kiếm được từ tiền gửi tiết kiệm. Vì thế, hãy cân nhắc so sánh lãi suất của các tài khoản tiết kiệm khác nhau để tìm tài khoản có lãi suất cao hơn và tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.