Cổ tức bằng tiền mặt là gì? Định nghĩa, ví dụ

tim-hieu-ve-co-tuc-bang-tien-mat-dinh-nghia-vi-du-reviewsantot-reviewsantot

Reviewsantot.com – Cổ tức bằng tiền mặt là gì? Nó là việc phân phối quỹ hoặc tiền trả cho các cổ đông nói chung như một phần thu nhập hiện tại hoặc lợi nhuận tích lũy của công ty.

Cổ tức bằng tiền mặt được trả trực tiếp bằng tiền, trái ngược với việc được trả dưới dạng cổ tức bằng cổ phiếu hoặc hình thức giá trị khác. Hầu hết các nhà môi giới đưa ra lựa chọn tái đầu tư hoặc chấp nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Cổ tức bằng tiền mặt hoạt động như thế nào

Cổ tức bằng tiền mặt là cách phổ biến để các công ty trả lại vốn cho cổ đông của họ dưới hình thức thanh toán bằng tiền mặt định kỳ – thường là hàng quý – nhưng một số cổ phiếu có thể trả các khoản thưởng này hàng tháng, hàng năm hoặc nửa năm.

Có những khoản cổ tức bằng tiền mặt đặc biệt được phân phối cho các cổ đông sau một số sự kiện không thường xuyên. Như các thỏa thuận pháp lý hoặc vay tiền để phân phối tiền mặt một lần với số lượng lớn. Mỗi công ty thiết lập chính sách cổ tức của mình và đánh giá định kỳ xem việc cắt giảm hay tăng cổ tức có được đảm bảo hay không. Cổ tức bằng tiền mặt được trả trên cơ sở mỗi cổ phiếu.

Thời điểm trả cổ tức bằng tiền mặt

Hội đồng quản trị của một công ty thông báo chia cổ tức bằng tiền mặt vào ngày kê khai, đòi hỏi phải trả một số tiền nhất định cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Ngày đăng ký được thiết lập, là ngày mà công ty xác định các cổ đông trong hồ sơ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán.

Các sàn giao dịch chứng khoán hoặc các tổ chức chứng khoán thích hợp khác xác định ngày giao dịch không hưởng quyền. Thường là hai ngày làm việc trước ngày chốt danh sách. Nhà đầu tư mua cổ phiếu phổ thông trước ngày chốt quyền được hưởng cổ tức bằng tiền mặt đã công bố.

Những công ty nào trả cổ tức?

Các công ty trả cổ tức thường có dòng tiền ổn định và hoạt động kinh doanh của họ thường vượt qua giai đoạn tăng trưởng. Chu kỳ tăng trưởng kinh doanh này giải thích một phần lý do tại sao các công ty tăng trưởng không trả cổ tức.

Một số công ty trả cổ tức có thể tiến xa hơn khi thiết lập các mục tiêu chi trả cổ tức dựa trên lợi nhuận tạo ra trong một năm nhất định. Ví dụ, các ngân hàng thường trả một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhất định dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt. Nếu lợi nhuận giảm, chính sách cổ tức có thể được sửa đổi hoặc hoãn lại đến thời điểm tốt hơn.

Kế toán cổ tức bằng tiền mặt

Khi một công ty tuyên bố chia cổ tức, ghi nợ thu nhập giữ lại và ghi có vào tài khoản nợ gọi là cổ tức phải trả. Vào ngày thanh toán, công ty đảo ngược khoản cổ tức được trả bằng một bút toán ghi nợ và ghi có vào tài khoản tiền mặt của mình.

Cổ tức bằng tiền mặt không ảnh hưởng đến báo cáo thu nhập của công ty. Tuy nhiên, chúng làm giảm vốn chủ sở hữu và số dư tiền mặt của cổ đông công ty với cùng một lượng. Các công ty phải báo cáo bất kỳ khoản cổ tức bằng tiền mặt nào dưới dạng thanh toán trong phần hoạt động tài chính trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của họ.

Cách dễ dàng nhất để so sánh cổ tức bằng tiền mặt giữa các công ty là xem xét tỷ suất cổ tức 12 tháng (TTM) kéo dài. Việc đó được tính bằng cổ tức trên mỗi cổ phiếu của công ty trong khoảng thời gian 12 tháng gần đây nhất chia cho giá cổ phiếu hiện tại. Tính toán này tiêu chuẩn hóa thước đo cổ tức bằng tiền mặt liên quan đến giá cổ phiếu phổ thông.

tim-hieu-ve-co-tuc-bang-tien-mat-dinh-nghia-vi-du-reviewsantot

Ví dụ về cổ tức bằng tiền mặt

Nike là một công ty khá trưởng thành và trả cổ tức bằng tiền mặt hàng quý. Vào tháng 2 năm 2022, thương hiệu đồ thể thao này đã công bố mức cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 0,305 USD trên mỗi cổ phiếu và trả vào ngày 1 tháng 4 năm 2022. Trong năm tài chính 2021, công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 123%.

Cổ tức bằng cổ phiếu là gì?

Ít phổ biến hơn so với cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu thay vào đó trả cho cổ đông bằng số cổ phiếu bổ sung.

Cổ tức đặc biệt là gì?

Cổ tức đặc biệt được trả cho các cổ đông ngoài lịch trình cổ tức thông thường. Nó có thể là kết quả của một khoản thu nhập bất ngờ, một sản phẩm phụ hoặc hoạt động khác của công ty được coi là chỉ xảy ra một lần. Nhìn chung, cổ tức đặc biệt rất hiếm nhưng lớn hơn cổ tức thông thường.

Quý tộc cổ tức là gì?

Cổ phiếu quý tộc cổ tức là cổ phiếu tăng cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tiếp. Các ví dụ bao gồm AT&T, ExxonMobil, Caterpillar, 3M và IBM, cùng nhiều công ty khác.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: