Tìm hiểu về Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi: Định nghĩa, thuật ngữ chung và ví dụ

Reviewsantot.com – Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không chỉ là một cách để các công ty huy động vốn mà còn mang lại cho nhà đầu tư một loại chứng khoán độc đáo, kết hợp giữa lợi ích của cổ phiếu ưu đãi và tiềm năng tăng giá của cổ phiếu phổ thông. 

tim-hieu-ve-co-phieu-uu-dai-chuyen-doi-dinh-nghia-thuat-ngu-chung-va-vi-du-reviewsantot

Hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu sâu về cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, cách nó hoạt động và ví dụ cụ thể nhé!

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là cổ phiếu ưu đãi bao gồm quyền chọn cho người nắm giữ chuyển đổi chúng thành một số lượng cổ phiếu phổ thông cố định sau một ngày định trước.

Hầu hết cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được trao đổi theo yêu cầu của cổ đông, nhưng đôi khi có một điều khoản cho phép công ty hoặc tổ chức phát hành buộc phải chuyển đổi. Giá trị của cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cuối cùng dựa trên hiệu quả hoạt động của cổ phiếu phổ thông của công ty.

Hiểu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Các công ty sử dụng cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi để huy động vốn. Những chứng khoán này đặc biệt hữu ích như một phương tiện tài trợ cho các công ty đang ở giai đoạn đầu vì chúng có thể mang lại sự linh hoạt cao hơn cho các nhà đầu tư, khiến chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn. Nghĩa là, nhà đầu tư có lời hứa về cổ tức thường xuyên và tiềm năng tăng giá cổ phiếu trong tương lai.

Cổ phiếu ưu đãi là một loại vốn cổ phần do một công ty phát hành có yêu cầu về tài sản và thu nhập cao hơn cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu ưu đãi thường trả cổ tức ổn định, trong khi cổ phiếu phổ thông chỉ trả cổ tức nếu và khi được hội đồng quản trị phê duyệt dựa trên kết quả tài chính gần đây của công ty.

Cổ phiếu ưu đãi thường không đi kèm với quyền biểu quyết như cổ phiếu phổ thông. Vì vậy, cổ phiếu ưu đãi thường được coi là sự kết hợp giữa trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi: Chúng khác biệt ra sao? - ASEAN Securities

Tùy chọn có thể chuyển đổi

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được phân biệt bởi thực tế là nó có chứa một tùy chọn kèm theo cho phép người nắm giữ giao dịch nó với một số lượng cổ phiếu phổ thông nhất định tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Tùy chọn chuyển đổi này mang lại tiềm năng tăng giá cho người nắm giữ vì giá trị của cổ phiếu phổ thông có thể tăng theo thời gian. Trong khi đó, nó có lợi ích của cổ phiếu ưu đãi.

Tuy nhiên, lợi thế này có giá của nó. Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thường giao dịch ở mức cao hơn cổ phiếu ưu đãi thông thường và cũng có thể có tỷ lệ cổ tức tương đối thấp hơn.

Điều khoản cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Các thuật ngữ thường được sử dụng khi đề cập đến cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi như sau:

  • Mệnh giá: Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi hoặc số tiền phải trả cho người nắm giữ nếu công ty phá sản.
  • Tỷ lệ chuyển đổi: Số lượng cổ phiếu phổ thông mà nhà đầu tư nhận được tại thời điểm chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi. Tỷ lệ này do công ty ấn định khi phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.
  • Giá chuyển đổi: Giá mà cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi có thể được tính bằng cách chia mệnh giá cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cho tỷ lệ chuyển đổi quy định.
  • Phí chuyển đổi: Số tiền mà giá thị trường của cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi vượt quá giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu phổ thông mà nó có thể được chuyển đổi thành. Nó cũng có thể được biểu thị bằng phần trăm giá thị trường của cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.

Ví dụ về cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

Hãy xem xét một cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được phát hành bởi công ty giả định ABC Inc. với giá 1.000 USD, với tỷ lệ chuyển đổi là 10 và cổ tức cố định là 5%. Do đó, giá chuyển đổi là 100 USD và cổ phiếu phổ thông của ABC cần được giao dịch trên ngưỡng này để việc chuyển đổi có giá trị đối với nhà đầu tư. Ngay cả khi cổ phiếu phổ thông đang giao dịch ở mức gần 100 đô la, nó có thể không đáng để chuyển đổi vì cổ đông ưu đãi sẽ từ bỏ mức cổ tức cố định 5% và yêu cầu bồi thường cao hơn đối với tài sản của công ty trong trường hợp thanh lý.

Nếu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi đang giao dịch ở mức 1.000 USD và cổ phiếu phổ thông ABC đang giao dịch ở mức 80 USD thì phí chuyển đổi sẽ là 200 USD (tức là (1.000 – ($80 × 10)) hoặc 20% ($200 `1.000 USD). cổ phiếu tăng lên 90 USD, phí chuyển đổi giảm xuống còn 100 USD hay 10%.

Do đó, phí chuyển đổi ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi trên thị trường.

Phí chuyển đổi ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi như thế nào?

Phí chuyển đổi cao ngụ ý rằng cổ phiếu phổ thông cơ bản đang được giao dịch ở mức thấp hơn giá chuyển đổi và có rất ít khả năng chuyển đổi sinh lãi. Trong trường hợp này, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi sẽ hoạt động giống trái phiếu hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về lãi suất.

Nếu phí chuyển đổi rất thấp ngụ ý rằng cổ phiếu phổ thông đang giao dịch khá gần với giá chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi sẽ nhạy cảm với những thay đổi trong cổ phiếu phổ thông cơ bản (trong trường hợp này là của ABC) và sẽ hành động giống như công bằng.

Khi cổ phiếu phổ thông tăng giá, việc chuyển đổi trở nên hấp dẫn hơn. Nếu cổ phiếu phổ thông ABC tăng lên 110 USD, cổ đông ưu đãi sẽ nhận được 1.100 USD (110 USD × 10) cho mỗi cổ phiếu ưu đãi trị giá 1.000 USD. Đó là mức tăng 10% nếu nhà đầu tư chuyển đổi và bán cổ phiếu phổ thông ở mức 110 USD.

Rủi ro trong việc chuyển đổi

Điều nguy hiểm trong việc chuyển đổi là nhà đầu tư sau đó sẽ trở thành cổ đông phổ thông và chịu sự biến động của giá cổ phiếu.

Nếu giá cổ phiếu ABC giảm xuống còn 75 USD sau khi chuyển đổi và nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu phổ thông thì giờ đây họ sẽ sở hữu 750 USD (75 USD × 10) cổ phiếu phổ thông cho mỗi cổ phiếu ưu đãi (trị giá 1.000 USD) mà họ sở hữu trước đây.

Điều này thể hiện khoản lỗ danh nghĩa là 250 USD và nhà đầu tư không còn nhận được cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi 5% hoặc có yêu cầu ưu đãi đối với tài sản.

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi khác với cổ phiếu ưu đãi thông thường như thế nào?

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cung cấp cho người nắm giữ quyền lựa chọn chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu phổ thông nhất định trong tương lai. Điều này mang lại cho cổ đông lợi ích tiềm tàng từ việc tăng vốn bên cạnh lợi ích được đảm bảo từ cổ tức thường xuyên.

Kết quả là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thường sẽ được giao dịch ở mức giá cao hơn tương đối và có tỷ lệ cổ tức thấp hơn cổ phiếu ưu đãi phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể khác với trái phiếu chuyển đổi như thế nào?

Cả cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi và trái phiếu chuyển đổi đều có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, nhưng chúng khác nhau ở một số điểm chính.

Trái phiếu chuyển đổi, giống như bất kỳ trái phiếu nào, là các khoản nợ. Điều đó mang lại cho chủ sở hữu trái phiếu ưu đãi chuyển đổi quyền ưu tiên hơn chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi trong trường hợp phá sản hoặc thanh lý. (Cả hai đều được ưu tiên hơn người nắm giữ cổ phiếu phổ thông.)

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thường trả cổ tức bằng tiền mặt cố định từ thu nhập giữ lại của công ty. Trái phiếu chuyển đổi trả lãi suất coupon, là khoản thanh toán lãi định kỳ.

Cuối cùng, hầu hết các trái phiếu chuyển đổi đều có ngày đáo hạn cụ thể, trong khi cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể tồn tại miễn là công ty vẫn hoạt động liên tục.

Tại sao các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi?

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi mang lại cho nhà đầu tư những lợi ích của cả cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông. Các nhà đầu tư có được sự ổn định, ưu tiên thanh lý và cổ tức cao hơn của cổ phiếu ưu đãi, nhưng họ cũng có quyền lựa chọn chuyển đổi cổ phiếu của mình thành cổ phiếu phổ thông sau này nếu họ tin rằng giá sẽ tăng.

Tính năng chuyển đổi này có thể tạo ra lợi tức đầu tư tiềm năng cao hơn so với các nhà đầu tư có thể nhận được với cổ phiếu ưu đãi truyền thống, đồng thời mang lại mức độ linh hoạt không thể có được với cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu.

Điểm mấu chốt

Kết hợp các đặc điểm của cả cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là một chứng khoán kết hợp với lợi ích là cổ tức cố định, ổn định và khả năng tăng giá vốn thông qua chuyển đổi.

Các nhà đầu tư vào loại hình bảo mật này đánh giá cao tính linh hoạt của họ. Giá chuyển đổi, hoặc số lượng cổ phiếu phổ thông mà một cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có giá trị mua, được xác định tại thời điểm phát hành và có thể được tổ chức phát hành điều chỉnh sau đó.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: