Shares là gì? So sánh với Stock khác nhau như thế nào?

Reviewsantot.com – Shares có thể đề cập đến các loại đầu tư khác nhau, chẳng hạn như quỹ tương hỗ (Mutual Fund), quỹ ETF hoặc các công ty tư nhân. 

shares-la-gi-so-sanh-voi-stock-khac-nhau-nhu-the-nao-reviewsantot

Mặt khác, Stock chỉ đề cập đến chứng khoán được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Shares còn được gọi là cổ phần và Stock còn được gọi là cổ phiếu.

Shares là gì?

Shares là đơn vị sở hữu trong một công ty hay còn gọi là cổ phần. Các thuật ngữ “Shares” và “Stock” thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng thể hiện một công ty theo cách khác nhau. Mặc dù điều này có vẻ khó hiểu nhưng vấn đề là bạn đang nói về một công ty như thế nào và bạn có bao nhiêu quyền sở hữu trong đó.

Ví dụ: giả sử công ty XYZ phát hành cổ phiếu và bạn đã mua 10 cổ phần của công ty đó. Nếu mỗi cổ phiếu đại diện cho 1% quyền sở hữu thì bạn sở hữu 10% cổ phần công ty. Công ty phát hành cổ phiếu và bạn mua cổ phần của nó.

Hiểu về cổ phần

Khi thành lập công ty, chủ sở hữu có thể lựa chọn phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Các công ty sau đó chia cổ phiếu của họ thành cổ phần để bán cho các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này thường là các ngân hàng đầu tư hoặc nhà môi giới, sau đó bán cổ phần cho các nhà đầu tư khác hoặc thông qua các công cụ như quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi.

Cổ phần tương đương với quyền sở hữu trong một công ty. Bởi vì họ đại diện cho quyền sở hữu chứ không phải nợ nên công ty không có nghĩa vụ pháp lý phải hoàn trả cho các cổ đông nếu có chuyện gì xảy ra với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số công ty có thể phân phối các khoản thanh toán cho cổ đông thông qua cổ tức. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác có thể quyết định không thực hiện điều này, chọn hướng dẫn toàn bộ doanh thu vào hoạt động kinh doanh, để thúc đẩy sự phát triển và đảm bảo tương lai bền vững của công ty.

Cổ phần (Share) là gì? Phân loại cổ phần

Cổ phiếu được phát hành và quản lý như thế nào

Thông thường, hội đồng quản trị của công ty được cấp một số lượng cổ phần cụ thể có thể phát hành. Đây được gọi là cổ phiếu được ủy quyền. Cổ phiếu phát hành là số lượng cổ phần bán cho cổ đông và được tính cho mục đích sở hữu. Một công ty có thể có 10 triệu cổ phần được ủy quyền nhưng chỉ phát hành 8 triệu.

Vì quyền sở hữu của cổ đông bị ảnh hưởng bởi số lượng cổ phần được ủy quyền nên cổ đông có thể biểu quyết để giới hạn số lượng đó nếu họ thấy phù hợp. Khi các cổ đông muốn điều chỉnh số lượng cổ phần được phát hành, họ tiến hành cuộc họp để thảo luận vấn đề và đạt được sự đồng thuận. Sau khi đạt được thỏa thuận về việc tăng hoặc giảm số lượng cổ phần ủy quyền, sẽ yêu cầu chính thức tới cơ quan quản lý tiểu bang bằng cách nộp các điều khoản sửa đổi.

Cổ phần của các công ty giao dịch công khai được niêm yết trên các sàn giao dịch đại chúng, thường thông qua một quá trình được gọi là chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Đây là quá trình tốn kém, được quản lý chặt chẽ và kéo dài, trong đó công ty phải trải qua các giai đoạn gây quỹ và bị cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ.

Việc phát hành và phân phối cổ phần trên thị trường đại chúng và tư nhân được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Giao dịch cổ phiếu trên thị trường thứ cấp được giám sát bởi SEC và Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).

Các loại cổ phần

Bất kỳ công ty nào cũng có thể phát hành cổ phần, nhưng các công ty giao dịch công khai có nhiều khả năng chia cổ phiếu của họ thành các loại cổ phần khác nhau.

Cổ phần cổ phiếu phổ thông

Shares Là Gì? So Sánh Với Stock Khác Nhau Như Thế Nào?

Nhiều công ty phát hành cổ phiếu phổ thông, được chia thành cổ phần. Chúng thường được gọi là cổ phần cổ phiếu phổ thông. Những điều này cung cấp cho người mua – được gọi là cổ đông – quyền yêu cầu còn lại đối với công ty và lợi nhuận của công ty, mang lại sự tăng trưởng đầu tư tiềm năng thông qua cả lãi vốn và cổ tức.

Cổ phần cổ phiếu phổ thông cũng đi kèm với quyền biểu quyết, giúp cổ đông có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hoạt động kinh doanh.

Các quyền này cho phép các cổ đông của công ty bỏ phiếu về các hoạt động cụ thể của công ty, bầu thành viên vào hội đồng quản trị và phê duyệt việc phát hành chứng khoán mới hoặc thanh toán cổ tức. Ngoài ra, cổ phần cổ phiếu phổ thông có thể bao gồm quyền ưu tiên mua trước, đảm bảo rằng các cổ đông có thể mua cổ phần mới và giữ lại tỷ lệ sở hữu của họ khi công ty phát hành cổ phiếu mới.

Cổ phần cổ phiếu ưu đãi

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Có được chuyển nhượng không?

Cổ phiếu ưu đãi cũng có thể được chia thành cổ phần, thường được gọi là cổ phần cổ phiếu ưu đãi. So với cổ phần cổ phiếu phổ thông, cổ phần cổ phiếu ưu đãi thường không mang lại nhiều sự đánh giá cao về giá trị thị trường hoặc quyền biểu quyết trong công ty. Tuy nhiên, loại cổ phần này thường đặt ra các tiêu chí thanh toán, chẳng hạn như trả cổ tức thường xuyên, khiến cổ phiếu ít rủi ro hơn cổ phiếu phổ thông.

Bởi vì cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông nếu doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản và buộc phải trả nợ cho người cho vay, cổ đông ưu đãi sẽ nhận được khoản thanh toán trước cổ đông phổ thông nhưng sau người sở hữu trái phiếu. Việc xử lý ưu tiên này còn làm giảm rủi ro hơn nữa so với cổ phần cổ phiếu phổ thông.

Bạn có thể mua một cổ phần của cổ phiếu không?

Có, bạn có thể mua một cổ phần của phiếu. Một cổ phần thường là số lượng cổ phần tối thiểu bạn có thể mua. Tất nhiên bạn có thể mua nhiều hơn, nhưng nếu bạn chỉ muốn mua một thì bạn có thể làm như vậy.

Sự khác biệt giữa cổ phần và cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một công cụ vốn do một công ty phát hành, đại diện cho quyền sở hữu của công ty đó. Một cổ phần là một đơn vị sở hữu đó. Ví dụ: bạn có thể nói “Tôi sở hữu 10 cổ phần của cổ phiếu Apple”.

Cổ phần có giúp bạn kiếm tiền không?

Cổ phần cổ phiếu phổ thông có thể kiếm tiền thông qua tăng vốn hoặc mua lại. Cổ phần cổ phiếu ưu đãi có thể kiếm tiền cho bạn thông qua cổ tức hoặc giá mua lại cao hơn.

Điểm mấu chốt

Cổ phần là đơn vị cổ phiếu do một công ty phát hành đại diện cho quyền sở hữu. Chúng được bán cho các nhà đầu tư và thương nhân để huy động vốn cho công ty. Nhiều doanh nghiệp phát hành cổ phiếu và cổ phần khi họ cần vốn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, mở rộng hoặc các cơ hội tăng trưởng khác.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: