Phân biệt Doanh thu và Lợi nhuận (Phần 3)

phan-biet-doanh-thu-va-loi-nhuan-phan-3-reviewsantot

Các thuật ngữ liên quan khác

Doanh thu dồn tích cũng tương tự như doanh thu chưa thực hiện. Doanh thu dồn tích là doanh thu mà một công ty kiếm được từ việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà khách hàng chưa thanh toán.

Hãy nghiên cứu một ví dụ để hiểu về doanh thu dồn tích. Giả sử một công ty bán các vật dụng với giá 5 USD mỗi món với kỳ hạn thanh toán 30 ngày cho tất cả khách hàng và bán được 10 vật dụng trong tháng 8. Vì công ty lập hóa đơn cho khách hàng theo kỳ hạn thanh toán 30 ngày nên khách hàng của công ty sẽ không phải thanh toán cho đến ngày thứ 30, hoặc vào ngày 30 tháng 9. Do đó, doanh thu của tháng 8 sẽ được coi là doanh thu dồn tích cho đến khi công ty nhận được khoản thanh toán từ khách hàng.  

Từ trên góc độ kế toán, công ty sẽ ghi nhận 50 USD doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 50 USD doanh thu dồn tích dưới dạng một tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Khi công ty thu được 50 USD, tài khoản tiền mặt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tăng lên, tài khoản doanh thu dồn tích giảm và 50 USD trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không thay đổi.

Lưu ý: Doanh thu dồn tích không giống với doanh thu chưa thực hiện. Trên thực tế, hai loại doanh thu này còn đối lập với nhau.

Doanh thu chưa thực hiện là số tiền khách hàng trả trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa được giao. Nếu một công ty yêu cầu thanh toán trước cho hàng hóa của mình, công ty sẽ ghi nhận đó là doanh thu chưa thực hiện và sẽ không ghi nhận doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho đến thời điểm hàng hóa hoặc dịch vụ được giao.

Phân biệt giữa doanh thu và lợi nhuận | Azfin Việt Nam

FAQs

Lợi nhuận có thể cao hơn doanh thu hay không?

Doanh thu nằm ở trên đầu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tức là nằm ở dòng trên cùng. Mặt khác, lợi nhuận được coi là con số cuối cùng. Lợi nhuận phải thấp hơn doanh thu vì đã trừ đi chi phí và nợ phải trả. 

Doanh thu có phải là doanh số bán hàng không?

Doanh thu thường được hiểu là doanh số bán hàng. Tuy nhiên doanh thu là bất kỳ khoản thu nhập nào mà công ty tạo ra trước khi trừ chi phí, trong khi đó, doanh số bán hàng chỉ là số tiền công ty kiếm được từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Lợi nhuận hay doanh thu quan trọng hơn?

Mặc dù cả hai đều quan trọng nhưng lợi nhuận phản ánh bức tranh chính xác hơn về tình hình tài chính của công ty. Đó là bởi vì để tính được lợi nhuận cần phải xét đến nợ phải trả của công ty và các chi phí khác như tiền lương.

Lợi nhuận chiếm bao nhiêu trong doanh thu?

Lợi nhuận là phần còn lại từ doanh thu sau khi công ty tính đến các chi phí, nợ, thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.

Kết luận

Doanh thu và lợi nhuận là hai con số rất quan trọng hiển thị trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Doanh thu được gọi là dòng trên cùng, còn lợi nhuận của công ty được gọi là dòng dưới cùng. Nhà đầu tư nên lưu ý rằng, dù cả hai số liệu đều rất quan trọng khi xem xét đưa ra quyết định đầu tư, nhưng doanh thu là thu nhập mà một công ty tạo ra khi chưa tính đến chi phí. Nhưng khi xác định lợi nhuận, bạn phải tính đến tất cả các chi phí mà công ty phải trả bao gồm tiền lương, nợ, thuế và các chi phí khác.

Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các kiến thức về thị trường đầu tư.