Những rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu là gì?

Các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm biết tầm quan trọng của việc đa dạng hóa. Tạo một danh mục đầu tư kết hợp các loại tài sản — cổ phiếu, tiền tệ, phái sinh, hàng hóa và trái phiếu — có lẽ là cách tốt nhất để tạo ra lợi nhuận nhất quán.

Mặc dù trái phiếu có thể không nhất thiết mang lại lợi nhuận lớn nhất, nhưng chúng được coi là một công cụ đầu tư đáng tin cậy. Đó là bởi vì họ được biết là cung cấp thu nhập thường xuyên. Nhưng chúng cũng được coi là một cách ổn định và hợp lý để đầu tư tiền của bạn.

Điều đó không có nghĩa là họ không đi kèm với rủi ro của riêng họ.

Là một nhà đầu tư, bạn nên nhận thức được một số cạm bẫy đi kèm với việc đầu tư vào thị trường trái phiếu. Dưới đây là một số rủi ro phổ biến nhất.

Cùng Reviewsantot phân tích những rủi ro khi đầu tư trái phiếu tại bài viết dưới đây. 

Đầu tư trái phiếu là gì? Trái phiếu & cổ phiếu khác nhau như thế nào |Timo

Khái niệm cơ bản về đầu tư vào trái phiếu

Trái phiếu là một hình thức nợ được phát hành bởi một công ty hoặc chính phủ muốn huy động một số tiền mặt. Về bản chất, khi một đơn vị phát hành trái phiếu, nó yêu cầu người mua hoặc nhà đầu tư cho vay. Vì vậy, khi bạn mua trái phiếu, bạn đang cho nhà phát hành trái phiếu vay tiền.

Đổi lại, công ty phát hành hứa sẽ trả lại số tiền gốc cho bạn vào một ngày nhất định và làm ngọt nồi bằng cách trả lãi cho bạn theo định kỳ — thường là nửa năm một lần.

Rủi ro lãi suất

Khi bạn mua trái phiếu, bạn cam kết nhận được tỷ lệ hoàn vốn cố định (ROR) trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu tỷ giá thị trường tăng kể từ ngày mua trái phiếu, giá của nó sẽ giảm tương ứng. Nếu bạn bán nó trên thị trường thứ cấp, trái phiếu sau đó sẽ giao dịch với mức chiết khấu để phản ánh lợi nhuận thấp hơn mà người mua sẽ kiếm được từ trái phiếu.

Lý do tại sao lãi suất được có là có mối quan hệ nghịch đảo với giá trái phiếu?

Đây là lý do tại sao lãi suất được cho là có mối quan hệ nghịch đảo với giá trái phiếu.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa lãi suất thị trường và giá trái phiếu cũng đúng trong môi trường lãi suất giảm. Trái phiếu phát hành ban đầu sẽ bán với mức phí bảo hiểm cao hơn mệnh giá vì các khoản thanh toán phiếu giảm giá liên quan đến trái phiếu này sẽ lớn hơn các khoản thanh toán phiếu giảm giá được cung cấp trên trái phiếu mới phát hành.

Như bạn có thể suy luận, mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lãi suất thị trường được giải thích bởi những thay đổi về cung và cầu đối với trái phiếu trong môi trường lãi suất thay đổi.

Lãi suất thị trường là một chức năng của một số yếu tố bao gồm cung và cầu tiền trong nền kinh tế, tỷ lệ lạm phát, giai đoạn của chu kỳ kinh doanh và chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ.

Ví dụ về rủi ro lãi suất

Giả sử bạn đã mua phiếu giảm giá 5%, trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 10 năm đang được bán với mệnh giá 1.000 đô la. Nếu lãi suất tăng lên 6%, giá trị thị trường của trái phiếu sẽ giảm xuống dưới 1.000 đô la vì lãi suất cố định 5% mà nó trả ngày càng kém hấp dẫn hơn vì trái phiếu mới phát hành sẽ mang lại một điểm phần trăm cao hơn cho các trái chủ. Do đó, trái phiếu ban đầu sẽ giao dịch với mức chiết khấu để bù đắp cho khoản chênh lệch này.

Cung và cầu

Rủi ro lãi suất cũng có thể được hiểu theo cung và cầu. Nếu bạn mua phiếu giảm giá 5% cho trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 10 năm được bán theo mệnh giá, bạn sẽ nhận được 50 đô la mỗi năm, cộng với việc hoàn trả khoản đầu tư gốc 1.000 đô la khi trái phiếu đến hạn.

Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu lãi suất thị trường tăng một điểm phần trăm? Một trái phiếu mới phát hành với các đặc điểm tương tự như trái phiếu phát hành ban đầu sau đó sẽ trả số tiền phiếu giảm giá là 6%, giả sử nó được cung cấp theo mệnh giá.

Các nhà phát hành trái phiếu đang gặp phải vấn đề gì?

Vì lý do này, nhà phát hành trái phiếu ban đầu sẽ khó tìm được người mua sẵn sàng trả mệnh giá cho trái phiếu trong môi trường lãi suất tăng vì người mua có thể mua trái phiếu mới phát hành trả số tiền phiếu giảm giá cao hơn.

Tổ chức phát hành trái phiếu sẽ phải bán nó với giá chiết khấu so với mệnh giá. Việc giảm giá sẽ phải bù đắp sự khác biệt trong số tiền phiếu giảm giá để thu hút người mua.

Rủi ro tái đầu tư

Một rủi ro khác liên quan đến thị trường trái phiếu là rủi ro tái đầu tư. Trái phiếu có rủi ro tái đầu tư nếu số tiền thu được của nó sẽ cần được tái đầu tư vào chứng khoán có lợi suất thấp hơn.

Ví dụ: hãy tưởng tượng một nhà đầu tư mua trái phiếu trị giá 1.000 đô la với phiếu giảm giá hàng năm là 12%. Mỗi năm, nhà đầu tư nhận được 120 đô la (12% x 1.000 đô la), có thể được tái đầu tư trở lại vào một trái phiếu khác. Nhưng hãy tưởng tượng rằng, theo thời gian, tỷ giá thị trường giảm xuống còn 1%. Đột nhiên, 120 đô la nhận được từ trái phiếu chỉ có thể được tái đầu tư ở mức 1%, thay vì tỷ lệ 12% của trái phiếu ban đầu.

Rủi ro cuộc gọi cho nhà đầu tư trái phiếu

Một rủi ro khác là một trái phiếu sẽ được gọi bởi tổ chức phát hành của nó.

Một trái phiếu có thể được phát hành với một điều khoản cuộc gọi cho phép tổ chức phát hành tùy chọn nghỉ hưu sớm. Tiền gốc được hoàn trả đầy đủ và thỏa thuận trả lãi bị hủy bỏ.

Điều này thường được thực hiện khi lãi suất giảm đáng kể kể từ ngày phát hành. Tổ chức phát hành có thể rút các trái phiếu cũ, lãi suất cao và phát hành một vòng trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn.

Rủi ro vỡ nợ

Rủi ro vỡ nợ là khả năng tổ chức phát hành trái phiếu sẽ phá sản và sẽ không thể thanh toán các nghĩa vụ của mình một cách kịp thời nếu có. Nếu công ty phát hành trái phiếu vỡ nợ, nhà đầu tư có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu và bất kỳ khoản lãi nào còn nợ.

 

Phân tích tình hình vỡ nợ 

Các dịch vụ xếp hạng tín dụng, bao gồm Moody’s, Standard &; Poor’s và Fitch xếp hạng tín dụng cho các vấn đề trái phiếu. Xếp hạng của họ là một đánh giá về tính lành mạnh tài chính của nhà phát hành trái phiếu và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư ý tưởng về khả năng vỡ nợ đối với các khoản thanh toán trái phiếu của họ sẽ xảy ra.

Ví dụ, Hoa Kỳ và nhiều chính phủ quốc gia khác có xếp hạng tín dụng rất cao. Họ có phương tiện để trả nợ bằng cách tăng thuế hoặc in tiền, khiến việc vỡ nợ trở nên cực kỳ khó xảy ra.

Tuy nhiên, một số quốc gia đang gặp khó khăn có xếp hạng tín dụng rất thấp, cho thấy họ có nhiều khả năng vỡ nợ đối với các khoản thanh toán trái phiếu của mình. Trái chủ của họ có thể mất một phần hoặc tất cả các khoản đầu tư của họ.

Trái phiếu được xếp hạng thấp còn được gọi là trái phiếu rác.

Rủi ro lạm phát

Cũng giống như lạm phát làm xói mòn sức mua của tiền, nó có thể làm xói mòn giá trị lợi nhuận của trái phiếu. Rủi ro lạm phát có ảnh hưởng lớn nhất đến trái phiếu cố định, có lãi suất định sẵn ngay từ khi thành lập.

Ví dụ, nếu một nhà đầu tư mua trái phiếu cố định 5% và lạm phát tăng lên 10% mỗi năm, trái chủ đang mất tiền đầu tư một cách hiệu quả vì sức mua của số tiền thu được đã bị giảm đi rất nhiều.

Lãi suất trái phiếu lãi suất thả nổi hoặc thả nổi được điều chỉnh định kỳ để phù hợp với tỷ lệ lạm phát, hạn chế rủi ro lạm phát của nhà đầu tư.

 

Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh chóng các tin tức mới nhất về thị trường đầu tư tại các trang thông tin dưới đây: