Khóa học: Thiết Lập Tự Động Đầu Tư Chứng Khoán

Khám phá các bảng giá, xem biểu đồ, quét lọc, đánh giá mã cổ phiếu, và định hình thị trường Chứng Khoán một cách tự động. Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm Amibroker. Tận dụng tính toàn diện, tự động hóa mọi quyết định đầu tư chứng khoán. So sánh, kiểm thử và áp dụng phương pháp đầu tư nào mang lại lợi nhuận cao nhất. Loại bỏ hoàn toàn yếu tố tâm lý khỏi quá trình đầu tư – đơn giản là hành đúng.

khoa-hoc-thiet-lap-tu-dong-dau-tu-chung-khoan-reviewsantot

Hội nhập triệt hạng xu hướng 4.0 vào chiến lược đầu tư chứng khoán một cách mượt mà. Cập nhật và tham khảo khóa học “Thiết Lập Tự Động Đầu Tư Chứng Khoán” tại bài viết dưới đây cùng Reviewsantot

Các lợi ích từ khoá học “Thiết lập Tự Động Đầu Tư Chứng Khoán” 

Chỉ rõ các khái niệm khi sử dụng Amibroker, bao gồm các phần sau:

 • Lập trình AFL.
 • Phân tích kỹ thuật (phân tích toán học).
 • Phân tích định lượng.
 • Xây dựng mô hình danh mục đầu tư.
 • Thiết lập nền tảng vững chắc để bắt đầu sự nghiệp/kinh doanh chứng khoán bền vững.

Khóa Học Phân Tích Đầu Tư Chứng Khoán

Lộ trình học khoá học “Thiết lập tự động Đầu Tư Chứng Khoán” 

 • Phần 1. Giới thiệu tổng quan:

  • Giới thiệu về khoá học.
  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm Amibroker.
 • Phần 2. Nhập xuất và tạo watchlist chuyên nghiệp:

  • Sao chép và cập nhật dữ liệu tự động.
  • Tạo watchlist trên Amibroker.
  • Quản lý danh sách watchlist tự động.
 • Phần 3. Công cụ tạo biểu đồ trong Amibroker:

  • Tạo, sao chép, và xóa biểu đồ đơn giản.
  • Quản lý khoảng thời gian trong Amibroker.
  • Sử dụng cửa sổ biểu đồ đa dạng.
  • Sử dụng 20 công cụ vẽ biểu đồ chuyên sâu (Phần 1 và 2).
 • Phần 4. Sử dụng giao diện kéo và thả của biểu đồ:

  • Thêm biểu đồ theo cách kéo và thả, insert, từ bản lưu, và backup.
  • Can thiệp vào mã lệnh trực tiếp và gián tiếp.
  • Tận dụng tính năng trượt và thiết kế biểu đồ.
 • Phần 5. Làm việc với bảng biểu đồ và cửa sổ:

  • Chuyển đổi giữa các loại biểu đồ.
  • Mở và liên kết 60 biểu đồ khác nhau với mã cổ phiếu và thời gian.
  • Sử dụng tính năng lớp layer.
 • Phần 6. Sử dụng nghiên cứu website:

  • Khám phá cách sử dụng nghiên cứu web.
  • Quản lý tài khoản trên Amibroker.
  • Thực hành quản lý danh mục tài khoản theo 50 cách hiện đại.
 • Phần 7. Tối đa hóa cửa sổ phân tích:

  • Sử dụng tối đa 60 cửa sổ phân tích thay vì giới hạn 8 (Phần 1 và 2).
 • Phần 8. Phân tích, lọc và kiểm tra hiệu suất đầu tư:

  • Hướng dẫn phân tích, lọc và kiểm tra hiệu suất đầu tư (Phần 1 và 2).
 • Phần 9. Hệ thống cảnh báo và bình luận trực tiếp trên biểu đồ:

  • Hiểu và áp dụng hệ thống cảnh báo và bình luận trực tiếp trên biểu đồ (Phần 1 và 2). 
 • Phần 10. Sử dụng mã lệnh AFL:

  • Tự tạo mã lệnh cá nhân.
  • Sử dụng thư viện mã lệnh có sẵn để kéo và thả.
  • Thực hành phương pháp đầu tư thực tế và tận dụng quà tặng hướng dẫn.

Cập nhật thêm các khóa học về đầu tư thị trường tại các trang tin của Reviewsantot: