Khóa học Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

I. Giới thiệu khoá học

Reviewsantot.com – Khóa học “Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán” được thiết kế để trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả danh mục đầu tư chứng khoán. Khóa học bao gồm các bài giảng lý thuyết kết hợp với các bài thực hành, giúp học viên hiểu rõ cách phân tích, lựa chọn và quản lý các loại tài sản trong danh mục đầu tư.

Cùng Reviewsantot tham khảo qua khóa học cực kỳ bổ ích này nhé!

SAPP Academy - Học Viện Đào Tạo ACCA, CFA

II. Lợi ích từ khoá họcQuản lý danh mục đầu tư chứng khoán

 1. Kiến thức chuyên sâu: Nắm vững các khái niệm và phương pháp quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
 2. Kỹ năng thực hành: Thực hành quản lý danh mục đầu tư thông qua các bài tập và tình huống thực tế.
 3. Tối ưu hóa lợi nhuận: Học cách tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư.
 4. Cập nhật xu hướng thị trường: Tiếp cận các xu hướng và công cụ đầu tư mới nhất trên thị trường chứng khoán.
 5. Chứng nhận hoàn thành: Nhận chứng nhận hoàn thành khóa học, nâng cao giá trị và uy tín cá nhân trong lĩnh vực đầu tư.

III.Khoá học Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán này dành cho ai

 • Nhà đầu tư cá nhân muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý danh mục đầu tư.
 • Chuyên viên tài chính, quản lý quỹ muốn cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn.
 • Sinh viên ngành kinh tế, tài chính muốn chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp tương lai.
 • Bất kỳ ai quan tâm đến đầu tư chứng khoán và muốn hiểu rõ hơn về cách quản lý danh mục đầu tư.

IV. Nội dung Khoá học Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Chương 1: Tổng quan về quản lý danh mục đầu tư

Bài 1: Giới thiệu về quản lý danh mục đầu tư

 • Khái niệm và vai trò của quản lý danh mục đầu tư.
 • Các loại tài sản trong danh mục đầu tư chứng khoán.

Bài 2: Nguyên tắc cơ bản trong quản lý danh mục đầu tư

 • Nguyên tắc đa dạng hóa.
 • Nguyên tắc cân bằng lợi nhuận và rủi ro.

Chương 2: Phân tích và lựa chọn chứng khoán

Bài 1: Phân tích cơ bản

 • Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến chứng khoán.
 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Bài 2: Phân tích kỹ thuật

 • Các chỉ số và công cụ phân tích kỹ thuật.
 • Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư.

Bài 3: Phân tích định lượng

 • Sử dụng mô hình định lượng trong quản lý danh mục đầu tư.
 • Ứng dụng công nghệ và phần mềm trong phân tích định lượng.

Chương 3: Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư

Bài 1: Xây dựng danh mục đầu tư

 • Lựa chọn tài sản và phân bổ tỷ trọng trong danh mục.
 • Các chiến lược xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả.

Bài 2: Quản lý danh mục đầu tư

 • Giám sát và điều chỉnh danh mục đầu tư.
 • Quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Bài 3: Đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư

 • Điểm danh các chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư.
 • Chi tiết cách phân tích hiệu quả và điều chỉnh chiến lược qua kết quả phân tích

Chương 4: Chiến lược đầu tư chuyên nghiệp nâng cao

Bài 1: Đầu tư theo xu hướng thị trường

 • Nhận diện, phân tích, và xác nhận  xu hướng thị trường.
 • Điểm danh các chiến lược đầu tư theo xu hướng hiệu quả nhất

Bài 2: Đầu tư giá trị

 • Khái niệm và chiến lược đầu tư giá trị.
 • Phân tích và lựa chọn cổ phiếu giá trị.

Bài 3: Đầu tư tăng trưởng

 • Khái niệm và chiến lược đầu tư tăng trưởng.
 • Phân tích và lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng.

Chương 5: Ứng dụng thực tế và quản lý danh mục đầu tư

Bài 1: Thực hành xây dựng danh mục đầu tư

 • Bài tập thực hành xây dựng danh mục đầu tư cá nhân.
 • Đánh giá và điều chỉnh danh mục dựa trên tình huống thực tế.

Bài 2: Ứng dụng công nghệ trong quản lý danh mục đầu tư

 • Sử dụng phần mềm và công cụ hỗ trợ quản lý danh mục.
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong đầu tư.

Chương 6: Đánh giá và cải thiện kỹ năng đầu tư

Bài 1: Đánh giá và phản hồi

 • Phân tích và đánh giá hiệu quả học viên.
 • Phản hồi và hướng dẫn cải thiện kỹ năng đầu tư.

Bài 2: Kế hoạch phát triển cá nhân

 • Xây dựng kế hoạch phát triển kỹ năng quản lý danh mục đầu tư.
 • Thiết lập mục tiêu và lộ trình phát triển dài hạn.

Khóa học “Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán” sẽ giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh và chuyên nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư. Tham gia ngay khóa học và nâng cao kiến thức và thu nhập của bạn!

Cập nhật thêm các khoá học về thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: