KHÓA HỌC ĐẦU TƯ: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

KHÓA HỌC: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính là nghệ thuật phiên dịch số liệu, là việc phân tích và giải thích các báo cáo tài chính thành những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định tài chính. Việc này không những đòi hỏi kiến thức hiểu biết nhất định về tài chính – kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù. Khóa học sẽ giúp học viên hiểu được vai trò của phân tích Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất… 

Cùng Reviewsantot tham khảo khóa học tại bài viết dưới đây. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC ĐẦU TƯ:

   – Giúp học viên có được những kiến thức thực tiễn về cách lập và phân tích các báo cáo tài chính.

   – Biết cách sử dụng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tính toán các tỷ số tài chính.

  – Tính toán tác động của thuế và đòn bẩy tài chính đối với suất sinh lợi từ vốn sở hữu của công ty thông qua sử dụng phép phân tích thành phần tỷ số.

  – Đo lường hiệu quả hoạt động của công ty thông qua sử dụng các tỷ số sử dụng tài sản khác nhau.

Chương trình đào tạo

Buổi học Nội dung
1-2 Giới thiệu BCTC

Giới thiệu phân tích BCTC

Đối tượng sử dụng thông tin BCTC

Yêu cầu chất lương thông tin trên BCTC

Hệ thống BCTC

Mục đích phân tích BCTC

Nội dung phân tích BCTC

Phương pháp phân tích BCTC

Qui trình phân tích BCTC

3 Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích cấu trúc tài chính

Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh

4-5 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán Phân tích tình hình thanh toán

Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn

Phân tích khả năng thanh toán dài hạn

5-6 Phân tích hiệu quả kinh doanh Phân tích khái hiệu quả kinh doanh

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn

7 Phân tích các chủ đề đặc biệt Phân tích dưới góc độ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính

Đánh giá khái quát tình hình tài chính

 

Đăng ký ngay khóa học đầu tư 

Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay bây giờ! Đừng để cơ hội này trôi qua ngón tay của bạn. Vậy còn chờ đợi gì nữa hãy nhanh tay đăng ký khóa học “Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” để nắm được phương pháp, tư duy và phương hướng đi đúng đắn để có thể thành công cùng Forex!

Đăng ký tham gia các lớp học hoàn toàn MIỄN PHÍ từ các chuyên gia tại reviewsantot.com ngay tại đây: