Đánh Giá Về Sàn IG – Ưu và nhược điểm của sàn

Các khoản phí

Sàn IG có phí phi giao dịch thấp. Bạn sẽ không mất phí rút tiền và sẽ chỉ bị tính phí không hoạt động sau 2 năm không ghi nhận hoạt động. Tuy nhiên, phí giao dịch CFD forex và cổ phiếu của sàn này khá cao.

Ưu điểm Nhược điểm
• Không mất phí rút tiền • Phí giao dịch forex cao
• Phí không hoạt động chỉ tính sau 2 năm sử dụng • Tỷ suất đòn bẩy tài chính cao
• Phí giao dịch CFD cổ phiếu cao

Cách thức xếp hạng theo mức phí

Phí giao dịch của sàn IG được đánh giá ở các mức thấp, trung bình và cao dựa trên tương quan so sánh với các mức giá của tất cả các sàn môi giới giao dịch được đưa ra bàn luận.

Đầu tiên, hãy cùng điểm qua một số thuật ngữ cơ bản liên quan đến phí môi giới giao dịch. Những loại phí mà bạn cần chú ý là phí giao dịch và phí phi giao dịch.

Khi bạn thực hiện giao dịch, phí giao dịch sẽ phát sinh. Những loại phí này có thể bao gồm phí hoa hồng, phí chênh lệch, tỷ suất đòn bẩy và phí chuyển đổi.

Phí phi giao dịch bao gồm các khoản phí không liên quan trực tiếp đến giao dịch như phí rút tiền hoặc phí không hoạt động.

Dưới đây là các loại phí liên quan đến từng loại tài sản trên sàn môi giới giao dịch IG. Ví dụ, đối với giao dịch forex và chỉ số chứng khoán thì các khoản phí phát sinh nhiều nhất là phí chênh lệch, phí hoa hồng và tỷ suất đòn bẩy.

Trong bài viết này, các loại phí của sàn IG được so sanh với phí của hai sàn môi giới giao dịch tương tự là eToro và XTB. Việc đưa ra sự so sánh này dựa trên các yếu tố khách quan như sản phẩm được cung cấp, hồ sơ khách hàng, cấu trúc phí, v.v. Hãy xem tóm tắt chi tiết hơn về các sàn giao dịch thay thế cho sàn IG.

Để có cái nhìn tổng quan về sàn môi giới giao dịch IG, hãy bắt đầu với phí giao dịch.

 

Phí giao dịch của sàn IG

Phí giao dịch của sàn IG ở mức trung bình. Cơ cấu các loại phí minh bạch, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết trên trang web của sàn. Họ phân ra các loại phí khác nhau đối với từng loại tài sản khác nhau:

Phí hoa hồng phát sinh khi giao dịch CFD cổ phiếu, cổ phiếu thực và quyền chọn.

Phí chênh lệch trọn gói phát sinh khi giao dịch forex, CFD chỉ số chứng khoán, CFD hàng hóa và CFD trái phiếu.

Phí quản lý và phí chênh lệch phát sinh đối với Danh mục đầu tư thông minh.

Rất là khó để so sánh phí giao dịch của các sàn môi giới giao dịch CFD. Vậy làm thế nào để tiếp cận vấn đề và làm rõ ràng các loại phí và có thể so sánh chúng với nhau? Chúng tôi sẽ so sánh các sàn môi giới giao dịch bằng cách tính tất cả các khoản phí của một giao dịch điển hình cho một sản phẩm cụ thể.

Chúng tôi đã chọn các công cụ phổ biến đối với từng loại tài sản như sau:

Chỉ số chứng khoán CFDs: SPX và EUSTX50

CFD cổ phiếu: Apple và Vodafone

Cặp tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, EUR/CHF và EUR/GBP

Một giao dịch thông thường thường diễn ra như sau: trader mua một vị thế có sử dụng đòn bẩy, giữ trong vòng một tuần và sau đó bán ra. Về khối lượng giao dịch, giả sử ta chọn vị thế 2.000 USD cho chỉ số chứng khoán và CFD cổ phiếu và vị thế có giá trị 20.000 USD cho các giao dịch forex. Đòn bẩy được áp dụng ở đây là:

20: 1 đối với CFD chỉ số chứng khoán

5: 1 đối với CFD cổ phiếu

30: 1 đối với forex

Những khoản phí tiêu chuẩn chung của các sàn môi giới giao dịch bao gồm phí chênh lệch, phí hoa hồng và chi phí tài chính. Chúng ta hãy đánh giá về các khoản phí này của sàn IG.

Phí giao dịch CFD

Phí giao dịch CFD của sàn IG ở mức trung bình. Phí này ở mức trung bình đối với các giao dịch CFD chỉ số chứng khoán, nhưng khá cao đối với giao dịch CFD cổ phiếu. Lý do chủ yếu là mức phí tối thiểu cao (15 USD/10 bảng Anh). Ở Vương quốc Anh và Ireland, bạn cũng có thể sử dụng cược chênh lệch thay vì CFD.

 

Phí giao dịch CFD của sàn IG áp dụng cho một vị thế mua trị giá 2.000 USD được giữ trong vòng một tuần.

 

Tài sản Mức phí Điều kiện
CFD S&P 500 Thấp Phí phụ thuộc vào mức chênh lệch, 0,4 điểm là mức chênh lệch trung bình trong giờ giao dịch cao điểm.
CFD Europe 50 Thấp Phí phụ thuộc vào mức chênh lệch, 1,5 điểm là mức chênh lệch trung bình trong giờ giao dịch cao điểm.
Cặp tiền EUR/USD Cao Phí phụ thuộc vào mức chênh lệch, 0,6 điểm là mức chênh lệch trung bình trong giờ giao dịch cao điểm.
Phí không hoạt động Thấp 12 USD/tháng sau 2 năm không hoạt động

Phí giao dịch forex

Nhìn chung sàn IG có phí giao dịch forex cao.

Mức phí tiêu chuẩn đối với giao dịch forex của sàn IG áp dụng cho một vị thế mua với mức đòn bẩy là 30: 1 trị giá 20.000 USD được giữ trong một tuần.

IG eToro XTB
Phí giao dịch chỉ số CFD S&P 500 1,2 USD 1,7 USD 1,5 USD
Phí giao dịch chỉ số CFD Europe 50 1,6 USD 2,9 USD 1,8 USD
Phí giao dịch CFD Apple 31,3 USD 6,7 USD 17,3 USD
Phí giao dịch CFD Vodafone 27,6 USD 20,8 USD

Phí giao dịch cổ phiếu thực

Sàn IG chỉ cung cấp cổ phiếu thực cho một số khách hàng chẳng hạn như khách hàng ở Vương quốc Anh hoặc Úc.

Sàn IG tính phí cao hơn đối với các cổ phiếu thực so với các đối thủ cạnh tranh.

Phí hoa hồng được tính cho một giao dịch cổ phiếu và ETF trị giá 2.000 USD.

IG eToro XTB
Phí tiêu chuẩn cho cặp tiền EUR/USD 16,5 USD 8,7 USD 8,5 USD
Phí tiêu chuẩn cho cặp tiền GBP/USD 10,5 USD 8,1 USD 6,1 USD
Phí tiêu chuẩn cho cặp tiền AUD/USD 11,3 USD 7,9 USD 6,7 USD
Phí tiêu chuẩn cho cặp tiền EUR/CHF 9,4 USD 12,9 USD 9,0 USD
Phí tiêu chuẩn cho cặp tiền EUR/GBP 16,5 USD 12,9 USD 8,3 USD

Tại Vương quốc Anh, phí lưu ký hàng quý là 24 bảng Anh. Phí này sẽ được tính nếu bạn nắm giữ các khoản đầu tư cổ phiếu hoặc đầu tư ISA vào cuối quý.

Bạn sẽ không phải trả phí nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

Giao dịch ba lần trở lên trên tài khoản giao dịch cổ phiếu của bạn trong quý

HOẶC

Vào cuối mỗi quý, bạn nắm giữ các khoản đầu tư trị giá 15.000 bảng Anh trở lên trong tài khoản Danh mục đầu tư thông minh IG.

Phí hoa hồng của sàn IG đối với thị trường Vương quốc Anh và Hoa Kỳ phụ thuộc vào số lượng giao dịch mà bạn đã thực hiện trong những tháng trước đó. Ví dụ, nếu bạn đã giao dịch cổ phiếu tại Vương quốc Anh nhiều hơn ba lần, thì phí hoa hồng cho mỗi giao dịch cổ phiếu này của tháng tiếp theo sẽ là 3 bảng Anh thay vì 8 bảng Anh như hiện tại

Phí giao dịch cổ phiếu của sàn IG

Thị trường Phí hoa hồng Phí tối thiểu
Vương quốc Anh – 0-2 giao dịch (của tháng trước đó) 8 bảng Anh 8 bảng Anh
Vương quốc Anh – trên 3 giao dịch (của tháng trước đó) 3 bảng Anh 3 bảng Anh
Hoa Kỳ – bất kể bao nhiêu giao dịch (của tháng trước đó) mà chuyển đổi đơn vị tiền tệ thủ công 0,02 USD/cổ phiếu 15 USD
USA – 0-2 giao dịch (của tháng trước đó) mà chuyển đổi đơn vị tiền tệ cố định 10 bảng Anh 10 bảng Anh
USA – trên 3 giao dịch (của tháng trước đó) mà chuyển đổi đơn vị tiền tệ cố định Miễn phí Miễn phí
Ireland
Đức
Hà Lan
Bỉ
Áo
0,10% 10 Euro
Úc 0,10% 10 AUD

Cư dân của các nước khác nhau có thể sẽ có cơ cấu phí giao dịch cổ phiếu khác nhau. Ví dụ, đối với một pháp nhân đến từ Úc thì sẽ đươc giao dịch miễn phí cổ phiếu của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

SO SÁNH PHÍ MÔI GIỚI GIAO DỊCH

Danh mục đầu tư thông minh

Danh mục đầu tư thông minh chỉ có sẵn cho khách hàng đến từ Vương quốc Anh. Danh mục đầu tư thông minh IG là danh mục quỹ ETF iShares do BlackRock quản lý. Về cơ bản, đây là một dịch vụ tư vấn bằng rô bốt, tức là các danh mục đầu tư với chi phí thấp được quản lý một cách tự động.

Nếu bạn đầu tư vào Danh mục đầu tư thông minh của IG, bạn sẽ phải trả một khoản là ‘Tổng chi phí sở hữu’, khoản này bao gồm một số khoản phí như: phí quỹ ETF cơ bản (0,12% -0,16%), phí quản lý (giới hạn ở mức 250 bảng Anh/năm) và phí chênh lệch.

Phí Danh mục đầu tư thông minh IG

Tổng giá trị danh mục đầu tư Dưới 50.000 bảng Anh     Giá trị trên 50.000 bảng Anh
Chi phí trung bình quỹ ETF 0,14% (khoảng giao động: 0,12-0,16%)
Phí quản lý một năm 0,50% Không phát sinh thêm chi phí, giới hạn ở mức 250 bảng Anh cho 50.000 bảng Anh đầu tiên
Phí chênh lệch dự kiến 0,07% 0,07%
Tổng chi phí sở hữu một năm 0,71% 250 bảng Anh (cho 50.000 bảng Anh đầu tiên) + 0,21% tổng giá trị

Quyền chọn

Phí giao dịch quyền chọn của IG thấp, dù cho quy mô hợp đồng cũng nhỏ hơn so với các quyền chọn giao dịch trao đổi thông thường. Có sẵn hai quyền chọn là quyền chọn rào cản thương mại và quyền chọn tiêu chuẩn.

Chỉ một số quốc gia được giao dịch quyền chọn, đó là: Áo, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển.

Phí giao dịch quyền chọn của sàn IG

Thị trường Phí hoa hồng với mỗi hợp đồng
GBP 0,1 bảng Anh
USD 0,1 USD
EUR 0,1 Euro

Có 75% tài khoản của các nhà đầu tư CFD nhỏ lẻ bị mất tiền.

Phí phi giao dịch

Sàn môi giới giao dịch IG không tính phí tài khoản, phí nạp tiền hoặc rút tiền nhưng lại tính phí không hoạt động là 12 USD mỗi tháng và sẽ chỉ bị tính sau 2 năm không hoạt động. Tuy nhiên, khoản phí này có thể được tính khác nhau đối với các pháp nhân khác nhau. Ví dụ: đối với khách hàng đến từ Bermuda thì phí không hoạt động là 18 USD mỗi tháng sau 2 năm không hoạt động.

Còn thông thường sau 2 năm không hoạt động, trader sẽ bị tính phí là 12 USD.

Phí không hoạt động của sàn IG

IG eToro XTB
Phí tài khoản Không có Không có Không có
Phí không hoạt động
Phí nạp tiền 0 USD 0 USD 0 USD
Phí rút tiền 0 USD 5 USD 0 USD

Mở tài khoản

4.4

Việc mở tài khoản trên sàn môi giới giao dịch IG diễn ra liền mạch và hoàn toàn được thực hiện trực tuyến. Chuyển khoản ngân hàng không yêu cầu phải có số tiền nạp tối thiểu còn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và PayPal thì phải có số tiền nạp tối thiểu là 300 USD/bảng Anh. Mặt khác, quá trình xác minh tài khoản mất khoảng 3 ngày làm việc, chậm hơn so với một số sàn môi giới giao dịch khác.

Ưu điểm Nhược điểm
• Hoàn toàn trực tuyến • Mở tài khoản chậm
• Tiền nạp tối thiểu thấp
• Không có mức tiền nạp tối thiểu thông qua chuyển khoản ngân hàng

Bạn có thể mở một tài khoản giao dịch không?

Câu trả lời là có, bạn có thể mở tài khoản để giao dịch trên sàn IG nếu bạn đang sống ở Việt Nam!

Nếu bạn là người Mỹ thì bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ giao dịch forex của sàn IG. Giao dịch CFD không có sẵn cho khách hàng ở Hoa Kỳ. Để có đánh giá khách quan, chúng tôi đã mở một tài khoản thuộc Công ty IG ở Vương quốc Anh.

Số tiền nạp vào tối thiểu

Nếu thực hiện chuyển khoản ngân hàng thì không yêu cầu số tiền nạp tối thiểu còn nếu sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và PayPal thì số tiền nạp tối thiếu là $300/€300/£250.

Các loại tài khoản

Quốc gia mà bạn cư trú sẽ xác định loại tài khoản bạn có thể mở. Ở hầu hết các quốc gia, bạn chỉ có thể giao dịch forex, CFD và các quyền chọn.

Các loại tài khoản trên sàn IG

Quốc gia Sản phẩm
Tất cả các quốc gia trừ các nước bên dưới Forex, CFD
Áo, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển Forex, CFD, Quyền chọn
Vương quốc Anh *, Ireland, Malta, Síp, Úc + một số quốc gia nhỏ hơn như Gibraltar, Quần đảo Virgin thuộc Anh, v.v. Cổ phiếu**, forex, CFD
Hoa Kỳ Forex

* Có sẵn các tài khoản quản lý thuế hiệu quả, chẳng hạn như ISA và SIPP.

** Bạn sẽ cần phải mở một tài khoản thứ hai để giao dịch chứng khoán.

Làm thế nào để mở một tài khoản giao dịch

Quy trình mở tài khoản trên sàn IG hoàn toàn trực tuyến và thực hiện rất đơn giản. Đăng ký trực tuyến chỉ mất 5-10 phút, nhưng việc xác minh tài khoản có thể lâu hơn một chút. Tài khoản mà chúng tôi đăng ký đã được xác minh sau 3 ngày làm việc.

5 bước để mở tài khoản giao dịch trên sàn IG:

  1. Nhập tên, địa chỉ email, quốc gia cư trú và chọn loại tài khoản giao dịch.
  2. Cung cấp một số thông tin chi tiết cá nhân như ngày sinh và địa chỉ của bạn.
  3. Trả lời một số câu hỏi về tình trạng tài chính và công việc của bạn.
  4. Cung cấp thông tin về kiến thức tài chính của bạn và thực hiện một bài kiểm tra ngắn.
  5. Xác thực danh tính và nơi cư trú. Bạn có thể tải CMND, hộ chiếu hoặc bằng lái xe lên để xác minh danh tính của mình. Hóa đơn điện, nước và bảng sao kê ngân hàng được chấp nhận để xác minh nơi cư trú.

Đánh Giá Về Sàn IG - Ưu và nhược điểm của sàn

Nạp tiền và rút tiền

4.5

Nạp tiền và rút tiền trên sàn IG là hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng. Có nhiều tùy chọn khác nhau để nạp tiền vào tài khoản của bạn, bao gồm các phương thức truyền thống như chuyển khoản ngân hàng và nạp tiền bằng thẻ tín dụng cũng như thông qua PayPal.

Bảng số 12

Đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản

Sàn IG cho bạn chọn từ 6 loại đơn vị tiền tệ cơ bản. Các đơn vị tiền tệ cơ bản có sẵn là USD, GBP, AUD, EUR, SGD, HKD. Lựa chọn đơn vị tiền tệ này kém hơn một chút so với các đối thủ cạnh tranh của IG.

Đơn vị tiền tệ cơ bản của sàn IG với các sàn môi giới giao dịch tương tự

IG eToro XTB
Đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản 6 1 5

Trong quá trình mở tài khoản, bạn không thể chọn đơn vị tiền tệ cơ bản cho tài khoản của mình. Bạn chỉ có thể thay đổi đơn vị tiền tệ trong tài khoản của mình bằng cách gửi email tới Dịch vụ chăm sóc khách hàng của IG. Nếu có thể chọn đơn vị tiền tệ cơ bản trong quá trình mở tài khoản thì sẽ tốt hơn.

Vì sao vấn đề này lại xảy ra? Có hai lý do. Một là, nếu bạn nạp tiền vào tài khoản của mình bằng đơn vị tiền tệ giống như tài khoản ngân hàng của bạn hoặc bạn giao dịch tài sản bằng đơn vị tiền tệ giống như đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản, bạn sẽ không mất phí chuyển đổi.

Hai là, việc mở một tài khoản ngân hàng đa tiền tệ tại một ngân hàng trực tuyến là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi với tỷ giá hối đoái ưu đãi cũng như chuyển khoản ngân hàng quốc tế miễn phí hoặc với chi phí thấp. Mở tài khoản chỉ mất vài phút bằng điện thoại của bạn.

Phí nạp tiền và quyền chọn

Sàn IG không tính phí nạp tiền. Ngoài chuyển khoản ngân hàng, bạn cũng có thể nạp tiền bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông qua PayPal.

Ngoài chuyển khoản ngân hàng, IG còn chấp nhận thanh toán qua:

Thẻ ghi nợ: Maestro, Visa, Electron, MasterCard

Thẻ tín dụng: Visa, MasterCard, Discover

Các loại thẻ trả trước

IG eToro XTB
Chuyển khoản ngân hàng
Thẻ tín dụng/ghi nợ
Ví điện tử

Chuyển khoản ngân hàng có thể mất vài ngày làm việc, nhưng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thì được thực hiện ngay lập tức.

Bạn chỉ có thể nạp tiền từ các tài khoản mà bạn đứng tên.

IG eToro XTB
Chuyển khoản ngân hàng
Thẻ tín dụng/ghi nợ Không
Ví điện tử Không
Phí rút tiền 0 USD 5 USD 0 USD

Phí rút tiền và các quyền chọn trên sàn IG

IG không tính bất kỳ khoản phí rút tiền nào.

Phí rút tiền và các quyền chọn trên sàn IG

 

Ưu điểm Nhược điểm
• Tài khoản thân thiện Không có
• Báo cáo mức phí rõ ràng
• Đăng nhập 2 bước (an toàn hơn)

 

Phải mất bao lâu để rút tiền trên sàn IG? Chúng tôi đã thử nghiệm việc rút tiền bằng thẻ ghi nợ và mất khoảng 2 ngày làm việc.

Bạn chỉ có thể rút tiền về tài khoản mà mình đứng tên.

Làm thế nào để rút tiền từ sàn IG?

1.Đăng nhập vào tài khoản ‘My IG’ của bạn.

2.Chọn tài khoản bạn muốn rút tiền.

3.Nhấp vào menu ba chấm ở phía bên phải.

Chọn ‘Rút tiền’.

4.Chọn phương thức rút tiền mà bạn muốn.

5.Nhập số tiền mà bạn muốn rút.

  1. Bắt đầu rút tiền.

Nền tảng giao dịch trên trang web

5.0

Nền tảng giao dịch trên trang web của sàn IG rất tuyệt vời cho cả trader mới và các trader chuyên nghiệp. Nền tảng này rất dễ sử dụng, có tất cả các chức năng cần thiết và có thể được tùy chỉnh.

 

Ưu điểm Nhược điểm
• Tài khoản thân thiện Không có
• Báo cáo mức phí rõ ràng
• Đăng nhập 2 bước (an toàn hơn)

Lựa chọn nền tảng giao dịch trên sàn IG

IG eToro XTB
Cặp tiền tệ (Số lượng) 205 47 49
Chỉ số CFD trên cổ phiếu (Số lượng) 78 13 42
CFD trên cổ phiếu (Số lượng) 10.500 2.000 1.800
Quỹ ETF CFD (Số lượng) 1.900 145 114
CFD trên hàng hoá (Số lượng) 47 14 22
CFD trên trái phiếu (Số lượng) 13
Tiền điện tử (Số lượng) 8 16 25

Bạn có thể sử dụng nền tảng giao dịch riêng của IG hoặc MetaTrader 4, một nền tảng giao dịch của bên thứ ba. Trong bài đánh giá này, chúng tôi đã thử nghiệm nền tảng giao dịch riêng của IG.

Nền tảng giao dịch trên trang web chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh.

Hãy xem và cảm nhận

Nền tảng giao dịch riêng của IG là một trong những nền tảng giao dịch trực quan và có giao diện tốt nhất mà chúng tôi từng sử dụng.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh trên nền tảng giao dịch. Thiết kế linh hoạt cho phép bạn di chuyển các cửa sổ tuỳ ý và lưu bố cục mà bạn muốn. Bạn cũng có thể tạo danh sách theo dõi và nền tảng này cũng có tính năng giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Đánh Giá Về Sàn IG - Ưu và nhược điểm của sàn

Đánh giá về sàn IG – Nền tảng giao dịch trên  trang web

Đăng nhập và bảo mật

Bạn có thể dễ dàng thiết lập xác thực qua hai bước. Bạn phải tải xuống điện thoại di động ứng dụng ‘Xác thực IG’ và kích hoạt chức năng xác thực hai bước.

Chức năng tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng thanh công cụ nằm bên trái. Sẽ ra kết quả tìm kiếm như bạn muốn. Bạn cũng có thể tìm các tùy chọn đầu tư có sẵn bằng cách nhập thủ công hoặc thông qua các danh mục loại tài sản.

Kết luận

Hợp pháp hay lừa đảo?

Sàn IG có hợp pháp hay không sẽ phải dựa trên tất cả các khía cạnh chính mà bạn cần xem xét để đánh giá một sàn môi giới giao dịch có an toàn và hợp pháp hay không.

Miễn phí hay mất phí? Hay cả hai?

Hãy xem qua chi phí thực tế và tự đưa ra kết luận là sàn IG có miễn phí hay không.

Sàn môi giới giao dịch này có phú hợp với các trader mới không?

Chúng tôi đã thử nghiệm để xem sàn IG có phú hợp với trader mới hay không.

Bạn có nên mua tài khoản bạc trên sàn IG không?

Chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn mua tài khoản bạc trên sàn IG

Tôi muốn giao dịch quyền chọn, chúng có sẵn trên sàn IG không?

Chúng ta đã khám phá chủ đề này trong phần Bạn có thể giao dịch quyền chọn trên IG không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *