Cổ phiếu thả nổi là gì?

Reviewsantot.com – Cổ phiếu thả nổi có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Đầu tiên, cổ phiếu thả nổi đề cập đến số lượng cổ phiếu được chào bán công khai cho các nhà đầu tư. Thứ hai, các nhà đầu tư cũng có thể nói về việc thả nổi một cổ phiếu, và điều đó có nghĩa là quá trình niêm yết một công ty trên một sàn giao dịch nơi công chúng có thể mua cổ phiếu. Vì vậy, thả nổi một cổ phiếu có nghĩa là đưa nó ra công chúng, giống như trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

co-phieu-tha-noi-la-gi-reviewsantot

Dưới đây là thông tin chi tiết về việc thả nổi cổ phiếu và ý nghĩa của nó đối với các nhà đầu tư. Hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu ngay.

Hiểu cách hoạt động của cổ phiếu thả nổi

Cổ phiếu thả nổi là tổng số cổ phiếu có sẵn cho các nhà đầu tư đại chúng mua và bán. Nó có thể được biểu thị dưới dạng con số tuyệt đối chẳng hạn như 10 triệu cổ phiếu hoặc đôi khi có thể được biểu thị dưới dạng phần trăm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Ví dụ

Một công ty có thể có tổng cộng 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành nhưng chỉ có 75 triệu cổ phiếu trong số đó thực sự được chào bán ra công chúng. Điều đó có nghĩa là số lượng cổ phiếu thả nổi là 75 triệu hoặc 75% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Vậy điều gì có thể bị loại khỏi đợt thả nổi của cổ phiếu?

 • Cổ phiếu do người nội bộ nắm giữ
 • Cổ phiếu được nắm giữ trên sổ sách riêng của công ty như cổ phiếu quỹ
 • Cổ phiếu bị hạn chế làm hạn chế khả năng của chủ sở hữu bán nó trong một khoảng thời gian nhất định

Nói tóm lại, bất kỳ cổ phiếu nào không được giao dịch công khai đều có thể bị loại khỏi đợt lưu hành.

Free Float Là Gì? Tại Sao Free Float Lại Quan Trọng? | Cẩm Nang Việc Làm

Các tính toán khi phân loại cổ phiếu là thả nổi

Tuy nhiên, việc phân loại cổ phiếu là thả nổi có thể có một số sắc thái khác và các nhà đầu tư có thể điều chỉnh cách tính toán của riêng họ về việc thả nổi dựa trên những cân nhắc sau:

 • Nếu nhà đầu tư nắm giữ đủ số lượng cổ phiếu để yêu cầu nộp hồ sơ hàng quý cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, thường là hơn 5% số cổ phiếu đang lưu hành
 • Nếu một nhà đầu tư dài hạn lớn hoặc một nhà đầu tư được phân loại là người nội bộ nắm giữ cổ phiếu và không có ý định bán nó

Logic đằng sau những tính toán này là những nhà đầu tư này – tương tự như những người trong nội bộ có số lượng cổ phiếu bị hạn chế – không có khả năng bán cổ phiếu của họ và chỉ có thể làm như vậy nếu họ thông báo cho công chúng về việc bán cổ phiếu của mình. Kết quả là, các nhà đầu tư có thể cho rằng những cổ phiếu này thực tế đã bị phong tỏa, ít nhất là trong ngắn hạn.

Các nhà môi giới chứng khoán tốt nhất thường xác định rõ số tiền thả nổi của công ty là gì, tách ra số lượng để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tại sao việc thả nổi cổ phiếu lại quan trọng đối với các nhà đầu tư

Các nhà đầu tư chú ý đến cổ phiếu thả nổi vì nó cho họ thấy có bao nhiêu cổ phiếu có sẵn để giao dịch. Thông tin này có thể rất quan trọng vào những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như trong thời điểm tiềm năng bán khống. Nhưng nó cũng có giá trị vì nó cho thấy cơ cấu sở hữu của công ty và đưa ra manh mối về cách một công ty có thể tiến triển trong tương lai nếu cần huy động vốn.

Yêu cầu nhiều cổ phiếu hơn số lượng sẵn có và đẩy giá lên cao

Do số lượng phát hành hạn chế, các cổ phiếu có tỷ lệ thả nổi nhỏ hơn sẽ có xu hướng biến động nhiều hơn những cổ phiếu có tỷ lệ thả nổi lớn hơn, ít nhất là trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư có thể yêu cầu nhiều cổ phiếu hơn số lượng sẵn có, đẩy giá lên cao. Động lực tương tự cũng hoạt động ngược lại. Vì vậy, nếu nhu cầu về cổ phiếu sụt giảm, nó có thể khiến giá cổ phiếu giảm xuống nhiều.

Sự thả nổi cổ phiếu là một yếu tố rất lớn dẫn đến đợt giảm giá cổ phiếu GameStop vào năm 2021. GameStop đã mua lại cổ phiếu của chính mình vào năm trước khi có đợt siết chặt, làm giảm mức độ thả nổi. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư đang đặt cược vào cổ phiếu bằng cách bán khống. Tại một số thời điểm, tỷ lệ thả nổi thấp và số lượng lớn người bán khống đã tạo ra tình huống trong đó người bán khống phải mua lại nhiều cổ phiếu hơn số lượng có sẵn trong đợt thả nổi, khiến cổ phiếu tăng cao hơn.

Đưa ra nhiều manh mối về các phản ứng với thị trường

Thứ hai, cơ cấu sở hữu có thể đưa ra manh mối về cách các nhà đầu tư sẽ phản ứng với các sự kiện tại công ty. Ví dụ, tỷ lệ cổ phiếu phổ biến cao có thể cho thấy khả năng các cổ đông bỏ phiếu để công ty được mua lại ở mức giá cao hơn sẽ cao hơn. Ngược lại, tỷ lệ sở hữu nội bộ cao có thể cho thấy phản ứng khác với đề xuất của nhà đầu tư hoặc phiếu bầu của cổ đông. Tỷ lệ sở hữu nội bộ cao cũng có thể cho thấy sự liên kết chặt chẽ hơn với các kế hoạch dài hạn để đạt được thành công của công ty, trái ngược với những người đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

Bán số cổ phiếu đó ra thị trường để huy động vốn

Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Phân loại & quy trình phát hành

Cuối cùng, nếu một công ty nắm giữ cổ phiếu dưới dạng cổ phiếu quỹ (có thể sau khi mua lại cổ phiếu), công ty có thể bán số cổ phiếu đó ra thị trường để huy động vốn. Nó có thể không cần phải ủy quyền cho cổ phiếu mới để huy động thêm vốn. Những cổ phiếu đó trở thành cổ phiếu đang lưu hành và được tính là một phần của cổ phiếu thả nổi.

Cổ phiếu thả nổi: Cao và thấp

Thực sự hiếm khi một công ty thả nổi toàn bộ cổ phiếu của mình trong một đợt IPO và công ty có thể bán một tỷ lệ nhỏ số cổ phiếu đang lưu hành trong khi những người trong nội bộ tiếp tục nắm giữ một phần đáng kể cổ phiếu, thường bị hạn chế. Ví dụ, đợt IPO của Robinhood đã thả nổi khoảng 7% cổ phiếu của nó.

Những lý do khiến số tiền thả nổi nhỏ hơn có thể khác nhau, nhưng đây là một số động cơ phổ biến:

 • Thị trường có thể không hấp thụ hết số cổ phiếu đang lưu hành, vì vậy các tổ chức bảo lãnh phát hành IPO quyết định chỉ bán một phần số cổ phiếu.
 • Người trong nội bộ không thể hoặc không muốn bán tất cả cổ phiếu của mình như một phần của đợt IPO.
 • Một đợt thả nổi nhỏ hơn có thể giúp thúc đẩy cổ phiếu nhiều hơn một đợt thả nổi lớn hơn, vì đợt IPO có thể thu hút một nhóm nhỏ các nhà đầu tư hào hứng hơn với khoản đầu tư. Cách làm này có thể giúp biến những đợt IPO nóng bỏng trong năm thành những đợt IPO nóng nhất.

Và cần nhớ rằng mức giá IPO cao hơn có thể thiết lập một phạm vi tâm lý cho giá cổ phiếu, giúp hỗ trợ giá trong một khoảng thời gian dài hơn.

Cổ phiếu lưu hành so với cổ phiếu được phép so với cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu của một công ty có thể được phân thành một số loại khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của nó:

 • Cổ phiếu được ủy quyền

Cổ phiếu được ủy quyền cho biết công ty có thể phát hành bao nhiêu cổ phiếu theo điều lệ. Cổ phiếu được ủy quyền chỉ mang lại cho công ty khả năng bán cổ phiếu nếu cần làm như vậy trong tương lai. Một công ty có thể có một số lượng lớn cổ phiếu được phép phát hành nhưng không có ý định phát hành chúng. Bằng cách chỉ định số lượng cổ phiếu được phép phát hành, công ty giúp bảo vệ các nhà đầu tư khỏi việc phát hành trái phép.

 • Số cổ phiếu đang lưu hành

Số cổ phiếu đang lưu hành cho biết có bao nhiêu cổ phiếu đang tồn tại. Những cổ phiếu này bao gồm bất kỳ cổ phiếu nào được bán ra công chúng cũng như bất kỳ cổ phiếu nào được trao cho các bên liên quan khác.

 • Float

Float cho biết có bao nhiêu cổ phiếu có sẵn để công chúng đầu tư mua và bán. Nó không bao gồm, trong số những thứ khác, cổ phiếu hạn chế do người trong nội bộ nắm giữ. Tuy nhiên, nếu những người trong nội bộ cuối cùng bán cổ phiếu của họ ra thị trường thì những cổ phiếu này sẽ trở thành một phần của đợt thả nổi.

Nói cách khác, số lượng cổ phiếu được phép phát hành luôn lớn hơn hoặc bằng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, do đó luôn lớn hơn hoặc bằng số lượng cổ phiếu lưu hành.

Kết luận

Việc thả nổi cổ phiếu có thể đặc biệt quan trọng mà các nhà đầu tư cần lưu ý, nhưng nó thường phù hợp hơn trong các tình huống cụ thể và trong thời gian ngắn. Ngược lại, về lâu dài, cổ phiếu thường được thúc đẩy bởi hiệu suất cơ bản của hoạt động kinh doanh cơ bản. Như Ben Graham đã có câu nói nổi tiếng: “Trong ngắn hạn, thị trường là một cỗ máy bỏ phiếu, nhưng về lâu dài, nó là một cỗ máy cân nhắc”.

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: