Tin nóng 09/07/2024 – USD/JPY và GBP/JPY – Biểu đồ và phân tích tâm lý mới nhất

Để xem tất cả các sự kiện kinh tế ngày nay về biểu đồ phân tích tâm lý mới nhất USD/JPY và GBP/JPY, hãy xem các thông tin của chúng tôi với các thông tin dưới đây:

  • USD/JPY: Xu hướng giao dịch hỗn hợp
  • GBP/JPY: Giá thấp hơn trong tương lai?

USD/JPY: Thương mại hỗn hợp

Dữ liệu gần đây của nhà giao dịch bán lẻ cho thấy 20.37% nhà giao dịch nắm giữ các vị thế mua ròng, với tỷ lệ ngắn và dài là 3.91 trên 1. Các nhà giao dịch mua ròng giảm 1.11% hàng ngày nhưng tăng 15.77% hàng tuần. Ngược lại, các nhà giao dịch bán ròng tăng 0.29% hàng ngày nhưng giảm 9.29% hàng tuần.

Cách tiếp cận trái ngược của chúng tôi đối với tâm lý thị trường cho thấy giá USD/JPY có thể tăng do các vị thế chủ yếu là bán khống. Tuy nhiên, những thay đổi hỗn hợp trong ngắn hạn trong định vị mang lại triển vọng giao dịch USD/JPY không rõ ràng.

Biểu đồ giá hàng ngày của USD/JPY

GBP/JPY: Giá thấp hơn?

Dữ liệu của nhà giao dịch bán lẻ hiện tại cho thấy 22.95% vị thế mua ròng, với tỷ lệ ngắn và dài là 3.36 trên 1. Các nhà giao dịch mua ròng tăng 15.86% hàng ngày và 28.24% hàng tuần. Các nhà giao dịch bán ròng tăng 0.53% hàng ngày nhưng giảm 4.57% hàng tuần.

Cách tiếp cận trái ngược của chúng tôi đối với tâm lý thị trường cho thấy giá GBP/JPY có thể tăng do các vị thế chủ yếu là bán khống. Tuy nhiên, việc giảm các vị thế bán ròng trên cả khung thời gian hàng ngày và hàng tuần báo hiệu khả năng đảo ngược giá đi xuống.

Biểu đồ giá hàng ngày GBP/JPY

Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: