Sử dụng tiền ký quỹ trong giao dịch ngoại hối

Sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là một khái niệm mới đối với nhiều nhà giao dịch và là một khái niệm thường bị hiểu sai. Nói một cách đơn giản, ký quỹ là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện một giao dịch có đòn bẩy và có thể là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích.

Liên kết chặt chẽ với ký quỹ là khái niệm gọi ký quỹ – điều mà các nhà giao dịch cố gắng hết sức tránh. Không biết ký quỹ là gì, có thể trở nên cực kỳ tốn kém, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch ngoại hối cần nắm vững về ký quỹ trước khi thực hiện giao dịch.

Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về cách sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối, cách tính toán và cách quản lý rủi ro của bạn một cách hiệu quả.

Ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì?

Ký quỹ ngoại hối là một khoản ký quỹ thiện chí mà một nhà giao dịch đặt làm tài sản thế chấp để bắt đầu giao dịch. Về cơ bản, đó là số tiền tối thiểu mà một nhà giao dịch cần có trong tài khoản giao dịch để mở một vị thế mới. Điều này thường được thông báo dưới dạng phần trăm giá trị danh nghĩa (quy mô giao dịch) của giao dịch ngoại hối. Sự khác biệt giữa tiền đặt cọc và toàn bộ giá trị của giao dịch được “mượn” từ nhà môi giới.

Ví dụ về ký quỹ ngoại hối

Dưới đây là biểu diễn trực quan về yêu cầu ký quỹ ngoại hối so với quy mô giao dịch đầy đủ:

Quy mô giao dịch: $10 000

Yêu cầu ký quỹ: 3,33%

Mối liên hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy

Trước khi tiếp tục, điều quan trọng là phải hiểu khái niệm đòn bẩy. Đòn bẩy và ký quỹ có liên quan mật thiết với nhau vì càng cần nhiều tiền ký quỹ thì càng ít nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy. Điều này là do nhà giao dịch sẽ phải tài trợ nhiều hơn cho giao dịch bằng tiền của chính mình và do đó, có thể vay ít hơn từ nhà môi giới.

Đòn bẩy có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn VÀ thua lỗ lớn, đó là lý do tại sao điều quan trọng là các nhà giao dịch phải sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm. Hãy lưu ý rằng đòn bẩy có thể khác nhau giữa các nhà môi giới và sẽ khác nhau giữa các khu vực pháp lý khác nhau – phù hợp với các yêu cầu quy định. Các yêu cầu ký quỹ điển hình và đòn bẩy tương ứng được đưa ra dưới đây:

Quản lý rủi ro trong ký quỹ 

Khi giao dịch trên tài khoản ký quỹ, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu cách tính số tiền ký quỹ cần thiết cho mỗi vị thế nếu điều này không được cung cấp tự động trên phiếu giao dịch. Hãy nhận biết mối quan hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy và mức độ gia tăng của mức ký quỹ cần thiết sẽ làm giảm số lượng đòn bẩy có sẵn cho các nhà giao dịch.

Theo dõi các bản tin quan trọng bằng cách sử dụng lịch kinh tế nếu bạn muốn tránh giao dịch trong những khoảng thời gian đầy biến động như vậy.

Việc sử dụng một lượng lớn vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn dưới dạng tiền ký quỹ miễn phí được coi là thận trọng. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch tránh các cuộc gọi ký quỹ và đảm bảo rằng tài khoản được nạp đủ tiền để tham gia vào các giao dịch có xác suất cao ngay khi chúng xuất hiện.

Cùng Review Sàn Tốt Theo dõi những tin tức tiếp Theo.