Khoá học “Phân tích cơ bản thực chiến trong đầu tư chứng khoán”

khoa-hoc-phan-tich-co-ban-thuc-chien-trong-dau-tu-chung-khoan-reviewsantot

1. Giới thiệu khoá học:

Reviewsantot.com  – Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt, việc hiểu và áp dụng phân tích cơ bản là một yếu tố quyết định đến sự thành công trong đầu tư chứng khoán. 

Khóa học “Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán” là một chương trình đào tạo toàn diện, được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về cơ bản của một công ty và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và đúng đắn.

Hãy cùng Reviewsantot khám phá và tìm hiểu về những gì mà khóa học này có thể mang đến cho chúng ta trong hành trình đầu tư hấp dẫn này.

2. Khoá học này dành cho ai:

Khóa học này không chỉ dành cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán mà còn dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng phân tích của mình. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên ngành tài chính hoặc bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán và cơ bản của việc đầu tư vào các công ty.

3. Lợi ích từ Khoá học:

 • Hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán.
 • Xây dựng nền tảng vững chắc về phân tích cơ bản và hiểu biết sâu sắc về báo cáo tài chính.
 • Phát triển khả năng đánh giá các yếu tố tài chính của doanh nghiệp.
 • Có khả năng đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và có kiến thức.

4. Nội dung khoá học:

Phân tích định lượng - Công cụ hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

Chương 1: Cơ bản về phân tích cơ bản

Bài 1: Giới thiệu về phân tích cơ bản và vai trò của nó trong đầu tư chứng khoán:

 • Định nghĩa và mục tiêu của phân tích cơ bản.
 • Tầm quan trọng của phân tích cơ bản trong việc đầu tư chứng khoán.
 • So sánh giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Bài 2: Cách đọc và hiểu báo cáo tài chính:

 • Phân tích báo cáo tài chính cơ bản.
 • Biết đọc và hiểu các phần chính của báo cáo tài chính như “Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

Bài 3: Phân tích báo cáo tài chính cơ bản:

 • Các phương pháp phân tích cơ bản phổ biến như PE Ratio, ROE, và EPS.
 • Cách áp dụng các chỉ số này để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích các chỉ số và dự báo kinh doanh

Bài 4: Phân tích các chỉ số tài chính chính:

 • Hiểu rõ các chỉ số quan trọng như tỷ lệ nợ, tỷ lệ thanh toán, và tỷ lệ biến động giá.
 • Phân tích sâu hơn về ý nghĩa và ảnh hưởng của từng chỉ số đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Bài 5: Đánh giá mô hình kinh doanh và dự báo tương lai:

 • Phân tích mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự báo hiệu suất kinh doanh tương lai.

Chương 3: Ứng dụng phân tích trong quyết định đầu tư

Bài 6: Áp dụng phân tích cơ bản vào lựa chọn cổ phiếu:

 • Cách chọn lọc cổ phiếu dựa trên phân tích cơ bản.
 • Hiểu rõ về các yếu tố quan trọng khi đánh giá một cổ phiếu.

Bài 7: Xây dựng chiến lược đầu tư dựa trên phân tích cơ bản:

 • Phát triển một chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu và tính cách đầu tư của bản thân.
 • Cân nhắc các yếu tố rủi ro và cơ hội khi xây dựng chiến lược đầu tư.

Chương 4: Thực hành và học từ kinh nghiệm

Bài 8: Thực hành phân tích cơ bản trên các doanh nghiệp thực tế:

 • Áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào việc phân tích các doanh nghiệp thực tế.
 • Đánh giá các yếu tố tài chính và đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên phân tích cơ bản.

Bài 9: Học từ các trường hợp thành công và thất bại trong đầu tư dựa trên phân tích cơ bản:

 • Nắm bắt các bài học từ các trường hợp thành công và thất bại trước đó.
 • Áp dụng những kinh nghiệm học được để cải thiện quyết định đầu tư trong tương lai.

Với cấu trúc chặt chẽ và nội dung phong phú, khóa học này hứa hẹn sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà đầu tư thông thạo với phân tích cơ bản.

Cập nhật thêm các khóa học về thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: