Khóa học: Kiến thức chứng khoán Chuyên Sâu với phong cách đầu tư giá trị

Reviewsantot.com – Khóa học “Đầu Tư Chứng Khoán: Chuyên Sâu về Đầu Tư Theo Phong Cách Giá Trị” không chỉ là một khóa học thông thường, mà là một hành trình hướng dẫn từng bước bạn từ việc tìm kiếm cổ phiếu tốt nhất đến xác định thời điểm lý tưởng để mua/bán.

khoa-hoc-kien-thuc-chung-khoan-chuyen-sau-voi-phong-cach-dau-tu-gia-tri-reviewsantot

Đây là một khóa học chứng khoán mà người đã có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán mới nên tham gia để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu nhé!

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

✅ Những người đang hoặc có ý định bắt đầu đầu tư chứng khoán.

✅ Các nhà đầu tư có kinh nghiệm muốn tăng lợi nhuận vượt trội so với thị trường.

✅ Những người muốn xây dựng một chiến lược đầu tư có bản lề và hiệu quả.

✅ Ai muốn tham gia cộng đồng đầu tư chứa đựng sự hiểu biết từ các chuyên gia thực tiễn.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

✅ Xây dựng một chiến lược đầu tư toàn diện cùng với các công cụ phân tích để trở thành một nhà đầu tư giá trị chân chính.

✅ Được hướng dẫn và hỗ trợ thực hành trong một môi trường đầu tư thực tế thông qua sự hướng dẫn từ mentor.

✅ Hiểu sâu hơn về các công cụ phân tích và định giá và cách áp dụng chúng vào thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

✅ Nhận biết lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như những thủ thuật gian lận trong báo cáo tài chính.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học này bao gồm 24 giờ học, 4 bài tập thực tế cùng với sự hướng dẫn từ mentor, mẫu Excel để phân tích và định giá cổ phiếu, cùng với Mindmap tổng hợp kiến thức.

Khóa học: Kiến thức chứng khoán Chuyên Sâu với phong cách đầu tư giá trị

Phần 1: Hướng dẫn tiếp cận khóa học

Phần 2: Tổng quan về định giá doanh nghiệp/cổ phiếu

 • Ý nghĩa của định giá doanh nghiệp/cổ phiếu
 • Khía cạnh khoa học và nghệ thuật trong đầu tư
 • Phương pháp định giá doanh nghiệp đa dạng

Phần 3: Hiểu rõ về Giá trị doanh nghiệp

 • Phân biệt rõ Giá trị doanh nghiệp (Enterprise value) và Giá trị vốn cổ phần (Equity value)
 • Mối liên hệ và cách tính toán Giá trị doanh nghiệp và Giá trị vốn cổ phần

Phần 4: Đánh giá các chỉ số định giá

 • Phân loại các chỉ số định giá theo Giá trị doanh nghiệp và Giá trị vốn cổ phần
 • Hướng dẫn tính toán các chỉ số định giá (+Excel)
 • Hướng dẫn tính toán Dòng tiền tự do (Free Cash Flow)
 • Sử dụng các chỉ số định giá: Định rõ chu kỳ kinh doanh (Business cycle)
 • Lựa chọn chỉ số định giá phù hợp theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh doanh

Phần 5: Phương pháp định giá so sánh (Relative valuation)

 • Thuận lợi và hạn chế của phương pháp định giá so sánh
 • 6 bước cần thực hiện khi định giá theo phương pháp định giá so sánh
 • Lựa chọn danh sách cổ phiếu tham chiếu phù hợp để so sánh và định giá
 • Cách tính toán chỉ số giá phù hợp
 • Giá thị trường và giá trị hợp lý của cổ phiếu

Phần 6: Phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flows, DCF)

 •  Phân tích 3 yếu tố quyết định giá trị của tài sản
 • Bước 1: Thu thập và tính toán thông tin cần thiết
 • Bước 2: Phân tích tổng thể – Phần 1 – Phân tích báo cáo tài chính
 • Bước 2: Phân tích tổng thể – Phần 2 – Phân tích lợi thế cạnh tranh
 • Bước 2: Phân tích tổng thể – Phần 3 – Phân tích chu kỳ kinh doanh
 • Bước 2: Phân tích tổng thể – Phần 4 – Đánh giá Ban lãnh đạo
 • Bước 3: Xác định các giả định cần thiết cho mô hình định giá
 • Bước 4: Đánh giá và tính toán Chi phí vốn bình quân (WACC)
 • Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 1 – Xác định chỉ tiêu cần ước lượng
 • Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 2 – Ước lượng các chỉ tiêu
 • Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 3 – Ước lượng dòng tiền 2 giai đoạn
 • Bước 5: Xây dựng mô hình định giá DCF – Phần 4 – Ước lượng giá trị nội tại, Biên an toàn và Tỷ suất hoàn vốn đầu tư

Phần 7: Phương pháp Earnings Power Value (công thức của Warren Buffett)

 • Lý do các phương pháp định giá đều áp dụng chiết khấu dòng tiền
 • Công thức của Warren Buffett: Lợi nhuận của chủ sở hữu (Owner earnings)
 • Giá trị của Lợi thế cạnh tranh bền vững
 • Lợi thế cạnh tranh bền vững – Duy trì khách hàng
 • Lợi thế cạnh tranh bền vững – Hiệu quả sản xuất
 • Lợi thế cạnh tranh bền vững – Hiệu quả hoạt động
 • Lợi thế cạnh tranh bền vững – Chính sách ưu đãi từ chính phủ
 • Xác định doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững
 • Xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp theo Earnings Power Value

Phần 8: Xác định thời điểm MUA/BÁN phù hợp

 • Nền tảng của đầu tư giá trị
 • Tâm lý hành vi của nhà đầu tư – Tâm lý trong tài chính
 • Hiểu về thị trường hiệu quả
 • Ảnh hưởng của tâm lý hành vi nhà đầu tư đến thị trường hiệu quả
 • Xác định “chất xúc tác”
 • Xác định thời điểm Mua/Bán hợp lý
 • Phân bổ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư

Phần 9: Bức tranh tổng thể – Tất cả những điều bạn cần biết khi đầu tư

 • Khung đầu tư toàn diện bao gồm những gì?
 • Danh sách kiểm tra các bước cần thực hiện khi đánh giá và phân tích cổ phiếu

Phần 10: Phần Thưởng

 • Tính toán hiệu quả danh mục đầu tư theo thời gian
 • Tìm kiếm ý tưởng đầu tư và sử dụng bộ lọc cổ phiếu
 • Mở rộng Phạm vi năng lực trong đầu tư chứng khoán

Phần 11: Tổng Kết và Hướng Dẫn Tiếp Theo

Đầu tư cho bản thân – Khoản đầu tư không bao giờ lỗ!
Cập nhật thêm các khoá học về thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: