Hiểu rõ về các loại sản phẩm đầu tư trong chứng khoán

Reviewsantot.com – Sản phẩm đầu tư là một sản phẩm được cung cấp cho các nhà đầu tư dựa trên chứng khoán cơ bản hoặc nhóm chứng khoán được mua với kỳ vọng kiếm được lợi nhuận thuận lợi. Các sản phẩm đầu tư dựa trên một loạt các chứng khoán cơ bản và bao gồm một loạt các mục tiêu đầu tư.

hieu-ro-ve-cac-loai-san-pham-dau-tu-trong-chung-khoan-reviewsantot

Hiểu rõ về sản phẩm đầu tư trong chứng khoán

Sản phẩm đầu tư là thuật ngữ chung cho tất cả các cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn, công cụ phái sinh và các công cụ tài chính khác mà mọi người bỏ tiền vào với hy vọng kiếm được lợi nhuận. Các loại sản phẩm đầu tư có sẵn cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể khác nhau đáng kể nhưng động cơ lợi nhuận cơ bản là đằng sau tất cả chúng. Nhìn chung, các nhà đầu tư mua sản phẩm đầu tư vì tiềm năng tăng giá vốn và phân phối thu nhập của họ.

Một số sản phẩm đầu tư được nhà đầu tư mua chủ yếu vì tiềm năng tăng hoặc đánh giá cao về giá trị theo thời gian dựa trên các yếu tố tăng trưởng cụ thể. Các sản phẩm đầu tư khác có thể có một thành phần trả thu nhập bổ sung. Các khoản đầu tư thu nhập cố định như trái phiếu và quỹ trái phiếu hỗn hợp cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội mua một tài sản có thể tăng giá trị đồng thời trả các khoản thanh toán lãi suất cố định hoặc phân phối vốn. 

Các sản phẩm đầu tư trả thu nhập khác bao gồm cổ phiếu trả cổ tức, ủy thác đầu tư bất động sản và quan hệ đối tác hữu hạn chính. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại cho thấy rằng một nhà đầu tư có một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau để có được phần thưởng lợi nhuận rủi ro tối ưu cho các khoản đầu tư của họ.

Ví dụ về sản phẩm đầu tư trong chứng khoán

Trong thị trường đầu tư, các sản phẩm đầu tư có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau. Do đó, các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn ngoài việc mua một sản phẩm đầu tư tập trung vào sự chuyển động của một chứng khoán duy nhất. Các sản phẩm đầu tư cấu trúc có thể bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi, quỹ thị trường tiền tệ, niên kim và hơn thế nữa. Tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu, các sản phẩm đầu tư được quản lý chặt chẽ đòi hỏi phải có tài liệu đáng kể để cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết chi tiết về các sản phẩm đầu tư mà họ có thể chọn đầu tư.

Dưới đây là một số ví dụ cơ bản về các sản phẩm đầu tư được cung cấp trong vũ trụ đầu tư.

Cổ phiếu Đầu tư 

Cổ phiếu là gì? Đặc điểm và cách phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu vốn chủ sở hữu trong một công ty giao dịch công khai. Các công ty phát hành cổ phiếu như một phần của chế độ huy động vốn tài trợ cho hoạt động của công ty. Đầu tư chứng khoán có triển vọng tăng trưởng khác nhau và thường được phân tích dựa trên các đặc điểm như thu nhập ước tính trong tương lai và tỷ lệ giá trên thu nhập. Cổ phiếu có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau và cũng có thể cung cấp cổ tức, thêm một thành phần chi trả thu nhập vào khoản đầu tư.

Trái phiếu 

Trái phiếu là gì? Những rủi ro cần lưu ý khi đầu tư trái phiếu?

Trái phiếu là một trong những sản phẩm đầu tư thu nhập cố định nổi tiếng nhất. Chúng có thể được cung cấp bởi các chính phủ hoặc tập đoàn đang tìm cách huy động vốn. Trái phiếu trả lãi cho nhà đầu tư dưới hình thức thanh toán phiếu giảm giá và trả nợ gốc đầy đủ khi đáo hạn. Các nhà đầu tư cũng có thể đầu tư vào các quỹ trái phiếu bao gồm danh mục trái phiếu được quản lý bởi người quản lý danh mục đầu tư cho các mục tiêu khác nhau. Trái phiếu và quỹ trái phiếu thường được phân loại theo xếp hạng tín dụng cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc vốn và khả năng thanh toán kịp thời.

Phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh là gì? Những lợi ích và rủi ro phổ biến khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh – Economy Magazines

Các sản phẩm phái sinh là các sản phẩm đầu tư được cung cấp dựa trên sự chuyển động của một tài sản cơ sở cụ thể. Quyền chọn bán hoặc quyền chọn mua đối với cổ phiếu và hợp đồng tương lai dựa trên sự chuyển động của giá hàng hóa là một vài sản phẩm đầu tư phái sinh hàng đầu của thị trường. Ngoài ra còn có hợp đồng tương lai và các sản phẩm đầu tư tùy chỉnh cho phép các nhà đầu tư suy đoán về biến động giá hoặc di chuyển rủi ro giữa các bên. Phái sinh là sản phẩm đầu tư phức tạp, vì vậy cần có một mức độ kiến thức và kinh nghiệm thị trường nhất định.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch, hãy tìm hiểu thêm các bài viết và phân tích của reviewsantot.com tại đây:

Trang mạng: https://reviewsantot.com/ 

Fanpage:  https://www.facebook.com/reviewsantot/