Công thức tính Khối lượng Cân bằng (OBV) là gì?

cong-thuc-tinh-khoi-luong-can-bang-obv-la-gi-reviewsantot

Reviewsantot.com – Khối lượng Cân bằng (OBV) của phiên giao dịch hiện tại bằng tổng Khối lượng Cân bằng của phiên giao dịch trước cộng với Khối lượng Giao dịch của phiên hiện tại nếu giá đóng cửa của phiên cao hơn giá đóng cửa của phiên trước đó; hoặc trừ đi Khối lượng Giao dịch của phiên hiện tại nếu như giá đóng cửa của phiên thấp hơn giá đóng cửa của phiên liền trước đó; hoặc không thay đổi nếu giá đóng của hai phiên giao dịch bằng nhau.

Xem thêm: Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) hoạt động như thế nào?

Nó được tính bằng một công thức đơn giản, cộng thêm khối lượng vào những ngày giá cao và trừ đi khối lượng vào những ngày giá giảm.

Công thức để tính Khối lượng Cân bằng như sau:

OBV = OBV Trước + Khối lượng Phiên Hiện tại (nếu Giá Đóng > Giá Đóng Trước)

OBV = OBV Trước – Khối lượng Phiên Hiện tại (nếu Giá Đóng < Giá Đóng Trước)

OBV = OBV Trước (nếu Giá Đóng = Giá Đóng Trước)

Với:

  • OBV Trước = Tổng OBV tính đến phiên giao dịch trước đó
  • Khối lượng Phiên Hiện tại = Tổng khối lượng  giao dịch của phiên hiện tại
  • Giá Đóng = Giá đóng cửa của cổ phiếu trong phiên giao dịch hiện tại
  • Giá Đóng Trước = Giá đóng cửa của cổ phiếu trong phiên giao dịch liền trước

Nói một cách dễ hiểu, OBV sẽ được cộng thêm khối lượng vào những ngày mà giá đóng cửa tăng lên, và trừ đi khối lượng khi giá đóng cửa hạ xuống. Giá trị OBV không đổi trong trường hợp giá đóng cửa không thay đổi so với giá đóng của phiên trước đó.

Giá trị ban đầu của OBV là bằng 0. Khối lượng của mỗi phiên được cộng thêm vào hoặc bị trừ ra, số khối lượng tích lũy được tính và vẽ dưới dạng một đường trên biểu đồ. OBV tăng cho thấy áp lực mua vào đang lớn dần, trong khi OBV giảm thể hiện áp lực bán ra tăng.

OBV là gì? Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch để nắm bắt dòng tiền - Lựa chọn đầu tư hiệu quả

Cách tính Khối lượng Cân bằng (OBV)?

Việc tính Khối lượng cân bằng (OBV) được thực hiện bằng cách lấy OBV tích lũy ở kỳ trước cộng thêm với khối lượng giao dịch của kỳ hiện tại nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó, hoặc trừ đi khối lượng giao dịch của kỳ hiện tại nếu như giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó; hoặc không đổi nếu hai giá đóng cửa bằng nhau. 

Tính toán chỉ báo Khối lượng Cân bằng đòi hỏi việc tuân thủ cẩn trọng những bước tính sau đây. Bắt đầu bằng việc tập hợp những dữ liệu cần thiết – bạn sẽ cần giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của mỗi kỳ mà bạn muốn phân tích. Nó có thể đi theo khung thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc trong ngày. Sắp xếp dữ liệu vào một bảng tính theo thứ tự thời gian, với các cột riêng biệt cho ngày, giá đóng cửa, khối lượng giao dịch và OBV.

Phần tính toán vẫn giữ nguyên là một khái niệm lý thuyết và có công thức toán học bởi OBV là một chỉ báo hoàn toàn miễn phí trên toàn bộ các nền tảng biểu đồ như Strike.money, hay Tradingview.

Đánh giá cách OBV tương tác với xu hướng giá. Giá tăng cùng với OBV dâng cao cho thấy áp lực mua vào mạnh. Giá giảm cùng với OBV giảm cho thấy áp lực bán vẫn dai dẳng. Những sự phân kỳ, như OBV hình thành đỉnh cao kỷ lục mới trong khi giá thực tế giảm, xác nhận tâm lý đang suy yếu. Kết hợp tín hiệu OBV với các chỉ báo khác như chỉ báo động lượng để xác định rõ điểm vào và ra khỏi thị trường. Sử dụng các đỉnh và đáy OBV dài hạn để xác định đường kháng cự và hỗ trợ.

Cập nhật thêm kiến thức trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot: