Tìm hiểu chi tiết về trái phiếu thuế bất định

tim-hieu-chi-tiet-ve-trai-phieu-thue-bat-dinh-reviewsantot

Trái phiếu thuế bất định là gì?

Trái phiếu thuế bất định là trái phiếu đô thị được đảm bảo bởi niềm tin và tín dụng đầy đủ của chính phủ có thể thu thuế cho đến khi khoản nợ được hoàn trả.

Việc hoàn trả trái phiếu thuế bất định dựa trên khả năng thu thuế của tổ chức phát hành đối với cư dân của mình; Một đô thị có thể tăng thuế bất động sản tương ứng để trang trải các khoản thanh toán và nghĩa vụ của mình.

Cách thức hoạt động của trái phiếu thuế bất định

Trái phiếu thuế bất định là một loại trái phiếu được hỗ trợ thuế, còn được gọi là trái phiếu nghĩa vụ chung (GO).

Trái phiếu GO là một cách để chính quyền địa phương tạo ra dòng thu nhập cho những thứ như đường, công viên, thiết bị và cầu. Chúng thường được sử dụng để tài trợ cho các dự án của chính phủ sẽ phục vụ cộng đồng công cộng.

Trái phiếu doanh thu là một loại trái phiếu GO khác. Trái phiếu doanh thu được hỗ trợ bởi các dòng doanh thu từ các dự án như cầu thu phí, đường cao tốc và sân vận động địa phương, hoặc từ các dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn như các nhà cung cấp nước, cống rãnh và điện.

Số tiền thuế có sẵn bởi một trái phiếu GO cụ thể có thể được chỉ định là giới hạn hoặc không giới hạn.

Unlimited Tax Bond

Các ưu thế của trái phiếu bất định

Lãi suất thấp hơn

Được hỗ trợ bởi toàn bộ quyền đánh thuế của tổ chức phát hành, trái phiếu thuế bất định có thể sử dụng thuế tài sản, thuế bán hàng, thuế đặc biệt và các nguồn thu nhập khác để trả nợ trái phiếu, cũng như lãi suất nợ các nhà đầu tư. Các trái phiếu đô thị này được bảo đảm bằng một số quyền hạn thuế hạn chế của tổ chức phát hành. Ví dụ, một vấn đề có thể được bảo đảm bằng thuế tài sản của thị trấn theo tỷ lệ tối đa mà thuế có thể được áp dụng.

Mức độ tin cậy của tín dụng cao

Về lý thuyết, các tổ chức phát hành trái phiếu thuế bất định có thể tăng thuế với tỷ lệ không hạn chế. Tuy nhiên, trên thực tế, có thể khó tăng thuế vượt quá một điểm nhất định. Một trong những yếu tố mà các nhà phân tích tín dụng sử dụng để xếp hạng các trái phiếu như vậy là khả năng nhà phát hành thực thi các hình phạt chống lại và thu hồi thuế từ những người nộp thuế quá hạn. Với sự bảo lãnh của chính phủ, trái phiếu thuế bất định có thể có xếp hạng tín dụng cao hơn và mang lại lợi suất thấp hơn so với các trái phiếu đô thị tương đương khác có cùng kỳ hạn.

Ít rủi ro hơn

Trái phiếu đô thị thuế bất định trong lịch sử có rủi ro thấp hơn hầu hết các loại trái phiếu khác, chủ yếu là do trái phiếu thuế bất định chỉ có thể được tạo ra khi người nộp thuế bỏ phiếu chấp thuận các vấn đề trái phiếu. Yêu cầu này cho thấy rõ mức độ nhu cầu đối với trái phiếu. Sự chấp thuận của cử tri cũng có nghĩa là cử tri của một dân số nhất định ủng hộ sáng kiến này và thường có nhiều tài sản hoặc quyền đánh thuế được tích hợp trong ngôn ngữ bỏ phiếu để trả nợ cho các nhà đầu tư cung cấp tiền.

Ảnh hưởng về thuế

Trong khi các nhà phát hành trái phiếu thuế bất định về mặt lý thuyết có thể tăng thuế ở mức không hạn chế, trái phiếu thuế hạn chế yêu cầu chính quyền địa phương phát hành tăng thuế tài sản nếu cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ hiện có. Tuy nhiên, số tiền tăng bị ràng buộc bởi một giới hạn theo luật định.

Tóm lại

Trái phiếu thuế không giới hạn là một loại trái phiếu đô thị được hỗ trợ bởi toàn bộ quyền đánh thuế của thành phố phát hành hoặc chính quyền địa phương. Những trái phiếu này mang lại một số lợi thế cho cả tổ chức phát hành và nhà đầu tư, bao gồm lãi suất thấp hơn, linh hoạt trong các điều khoản và đảm bảo thanh toán.

Tuy nhiên, chúng cũng đi kèm với những hạn chế tiềm ẩn, chẳng hạn như thuế cao hơn, rủi ro vỡ nợ và các quy định nghiêm ngặt. Có nhiều loại và ứng dụng khác nhau của trái phiếu thuế không giới hạn, chẳng hạn như trái phiếu nghĩa vụ chung, trái phiếu khu học chánh và trái phiếu thành phố.

Chúng được sử dụng để tài trợ cho các dự án vốn, tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ các dịch vụ công cộng. Khi xem xét đầu tư vào trái phiếu thuế không giới hạn, điều cần thiết là phải hiểu các tính năng của chúng, chẳng hạn như ý nghĩa thuế, lãi suất và xếp hạng tín dụng.

Để biết thêm thông tin hoặc cập nhật các chuyển động trên thị trường nhanh nhất, hãy theo dõi Reviewsantot thông qua: