Sự khác biệt giữa Cổ phiếu ưu đãi so với cổ phiếu phổ thông là gì?

Có nhiều sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông. Sự khác biệt chính là cổ phiếu ưu đãi thường không cung cấp cho cổ đông quyền biểu quyết, trong khi cổ phiếu phổ thông hoặc phổ thông thì có, thường ở mức một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Nhiều nhà đầu tư biết nhiều về cổ phiếu phổ thông hơn là cổ phiếu ưu đãi. Cùng Reviewsantot phân tích tại bài viết dưới đây. 

su-khac-biet-giua-co-phieu-uu-dai-so-voi-co-phieu-pho-thong-la-gi-reviewsantot

Tổng quan

Cả hai loại cổ phiếu đều đại diện cho một phần quyền sở hữu trong một công ty và cả hai đều là công cụ mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để cố gắng kiếm lợi nhuận từ những thành công trong tương lai của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ưu đãi (CPƯĐ)

Một điểm khác biệt chính so với cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết. Vì vậy, khi đến lúc một công ty bầu ra hội đồng quản trị hoặc bỏ phiếu về bất kỳ hình thức chính sách nào của công ty, các cổ đông ưu đãi không có tiếng nói trong tương lai của công ty. Trên thực tế, CPƯĐ có chức năng tương tự như trái phiếu vì với CPƯĐ, nhà đầu tư thường được đảm bảo cổ tức cố định vĩnh viễn.

co-phieu-uu-dai-reviewsantot

Cách tính tỷ suất cổ tức của cổ phiếu ưu đãi 

Tỷ suất cổ tức của CPƯĐ được tính bằng số tiền cổ tức chia cho giá của cổ phiếu. Điều này thường dựa trên mệnh giá trước khi một cổ phiếu ưu đãi được cung cấp. Nó thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm của giá thị trường hiện tại sau khi bắt đầu giao dịch. Điều này khác với cổ phiếu phổ thông, có cổ tức thay đổi được tuyên bố bởi hội đồng quản trị và không bao giờ được đảm bảo. Trên thực tế, nhiều công ty hoàn toàn không trả cổ tức cho cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi có bị ảnh hưởng bởi lãi suất? 

Giống như trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi cũng có mệnh giá bị ảnh hưởng bởi lãi suất. Khi lãi suất tăng, giá trị của CPƯĐ giảm và ngược lại. Tuy nhiên, với cổ phiếu phổ thông, giá trị của cổ phiếu được điều chỉnh bởi cung và cầu của những người tham gia thị trường.

Trong một thanh lý, các cổ đông ưu đãi có yêu cầu lớn hơn đối với tài sản và thu nhập của công ty. Điều này đúng trong thời gian tốt của công ty khi công ty có tiền mặt dư thừa và quyết định phân phối tiền cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức. 

Cổ tức cho loại cổ phiếu này thường cao hơn cổ tức phát hành cho cổ phiếu phổ thông. CPƯĐ cũng được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông, vì vậy nếu một công ty bỏ lỡ khoản thanh toán cổ tức, trước tiên nó phải trả bất kỳ khoản nợ nào cho các cổ đông ưu đãi trước khi trả cho các cổ đông phổ thông.

Không giống như cổ phiếu phổ thông, CPƯĐ cũng có tính năng gọi cho phép tổ chức phát hành có quyền mua lại cổ phiếu khỏi thị trường sau một thời gian định trước. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu ưu đãi có cơ hội thực sự để những cổ phiếu này được gọi lại với tỷ lệ mua lại, đại diện cho một khoản phí bảo hiểm đáng kể so với giá mua của họ. Thị trường cổ phiếu ưu đãi thường dự đoán các đợt gọi lại và giá có thể được đặt giá thầu tương ứng.

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông đại diện cho cổ phần sở hữu trong một công ty và loại cổ phiếu mà hầu hết mọi người đầu tư. Khi mọi người nói về cổ phiếu, họ thường đề cập đến cổ phiếu phổ thông. Trên thực tế, phần lớn cổ phiếu được phát hành theo hình thức này.

Cổ phiếu phổ thông đại diện cho một yêu cầu về lợi nhuận (cổ tức) và trao quyền biểu quyết. Các nhà đầu tư thường nhận được một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu sở hữu để bầu các thành viên hội đồng quản trị giám sát các quyết định lớn của ban quản lý. Do đó, các cổ đông có khả năng kiểm soát các vấn đề quản lý và chính sách của công ty so với các cổ đông ưu đãi.

co-phieu-pho-thong-la-gi-reviewsantot

Xu hướng của cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông có xu hướng vượt trội so với trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Đây cũng là loại cổ phiếu mang lại tiềm năng lớn nhất cho lợi nhuận dài hạn. Nếu một công ty hoạt động tốt, giá trị của một cổ phiếu phổ thông có thể tăng lên. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu công ty hoạt động kém, giá trị cổ phiếu cũng sẽ giảm.

Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông cố định, nhưng cổ phiếu phổ thông không có lợi ích này.

Khi nói đến cổ tức của công ty, hội đồng quản trị của công ty sẽ quyết định có trả cổ tức cho cổ đông phổ thông hay không. Nếu một công ty bỏ lỡ cổ tức, cổ đông phổ thông sẽ bị đẩy trở lại cho một cổ đông ưu đãi, có nghĩa là trả cổ tức là ưu tiên cao hơn cho công ty.

Yêu cầu bồi thường về thu nhập và thu nhập của công ty là quan trọng nhất trong thời gian mất khả năng thanh toán. Các cổ đông phổ thông là người cuối cùng xếp hàng cho tài sản của công ty. Điều này có nghĩa là khi công ty phải thanh lý và thanh toán cho tất cả các chủ nợ và trái chủ, các cổ đông phổ thông sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi các cổ đông ưu đãi được thanh toán.

Theo dõi Reviewsantot để được cập nhật nhanh nhất các tin tức nhanh nhất về thị trường đầu tư.