Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán là gì?

Những điểm chính:

 • Hợp đồng tương lai là hợp đồng tài chính phái sinh bắt buộc người mua phải mua một tài sản hoặc người bán bán một tài sản vào một ngày xác định trước trong tương lai và định giá.
 • Hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư suy đoán về giá của một công cụ tài chính hoặc hàng hóa.
 • Hợp đồng tương lai được sử dụng để phòng ngừa biến động giá của một tài sản cơ bản để giúp ngăn ngừa tổn thất do thay đổi giá bất lợi.
 • Khi bạn tham gia phòng ngừa rủi ro, bạn có một vị thế ngược lại với vị thế bạn nắm giữ với tài sản cơ bản; Nếu bạn mất tiền trên tài sản cơ bản, số tiền bạn kiếm được trên hợp đồng tương lai có thể giảm thiểu tổn thất đó.
 • Hợp đồng tương lai giao dịch trên sàn giao dịch tương lai và giá hợp đồng ổn định sau khi kết thúc mỗi phiên giao dịch.

hop-dong-tuong-lai-tren-thi-truong-chung-khoan-la-gi-reviewsantot

Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán là gì?

Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán  là các hợp đồng tài chính phái sinh bắt buộc các bên phải mua hoặc bán một tài sản vào một ngày và giá xác định trước trong tương lai. Người mua phải mua hoặc người bán phải bán tài sản cơ sở ở mức giá đã đặt, bất kể giá thị trường hiện tại vào ngày hết hạn.

Tài sản cơ bản bao gồm hàng hóa vật chất và công cụ tài chính. Hợp đồng tương lai nêu chi tiết số lượng tài sản cơ bản và được tiêu chuẩn hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trên sàn giao dịch tương lai. Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ thương mại.

Hiểu về tương lai

Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch khóa giá của tài sản hoặc hàng hóa cơ bản. Các hợp đồng này có ngày hết hạn và đặt giá được biết trước. Hợp đồng tương lai được xác định theo tháng hết hạn của chúng. Ví dụ, hợp đồng tương lai vàng tháng 12 sẽ hết hạn vào tháng 12.

Các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán và nhà đầu tư sử dụng thuật ngữ hợp đồng tương lai để chỉ lớp tài sản tổng thể. Tuy nhiên, có nhiều loại hợp đồng tương lai có sẵn để giao dịch bao gồm:

 • Hàng hóa tương lai với các mặt hàng cơ bản như dầu thô, khí đốt tự nhiên, ngô và lúa mì
 • Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán với các tài sản cơ bản như Chỉ số S&P 500
 • Hợp đồng tương lai tiền tệ bao gồm đồng euro và bảng Anh
 • Kim loại quý tương lai cho vàng và bạc
 • Hợp đồng tương lai của Kho bạc Hoa Kỳ cho trái phiếu và các chứng khoán tài chính khác

Điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt giữa quyền chọn và hợp đồng tương lai. Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ cung cấp cho chủ sở hữu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán tài sản cơ bản bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn hợp đồng. Với các lựa chọn châu Âu, bạn chỉ có thể tập thể dục khi hết hạn nhưng không phải thực hiện quyền đó.

 

Các ưu điểm và hạn chế cần lưu ý

Mặt khác, người mua hợp đồng tương lai có nghĩa vụ sở hữu hàng hóa cơ bản (hoặc tương đương tài chính) tại thời điểm hết hạn chứ không phải bất kỳ thời điểm nào trước đó. Người mua hợp đồng tương lai có thể bán vị thế của họ bất cứ lúc nào trước khi hết hạn và không có nghĩa vụ của họ. Bằng cách này, người mua cả quyền chọn và hợp đồng tương lai được hưởng lợi từ việc đóng vị thế của người nắm giữ đòn bẩy trước ngày hết hạn.

Ưu điểm

 • Các nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai để suy đoán về hướng giá của một tài sản cơ bản.
 • Các công ty có thể phòng ngừa rủi ro giá nguyên liệu thô hoặc sản phẩm họ bán để bảo vệ chống lại biến động giá bất lợi.
 • Hợp đồng tương lai chỉ có thể yêu cầu đặt cọc một phần nhỏ số tiền hợp đồng với nhà môi giới.

Hạn chế

 • Các nhà đầu tư có nguy cơ mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu vì hợp đồng tương lai sử dụng đòn bẩy.
 • Đầu tư vào một hợp đồng tương lai có thể khiến một công ty phòng ngừa rủi ro bỏ lỡ những biến động giá thuận lợi.
 • Ký quỹ có thể là con dao hai lưỡi, có nghĩa là lợi nhuận được khuếch đại nhưng thua lỗ cũng vậy.

Sử dụng hợp đồng tương lai

Các thị trường tương lai thường sử dụng đòn bẩy cao. Đòn bẩy có nghĩa là nhà giao dịch không cần phải đặt 100% số tiền giá trị của hợp đồng khi tham gia giao dịch. Thay vào đó, nhà môi giới sẽ yêu cầu số tiền ký quỹ ban đầu, bao gồm một phần nhỏ của tổng giá trị hợp đồng.

Việc trao đổi nơi hợp đồng tương lai giao dịch sẽ xác định xem hợp đồng là giao hàng vật lý hay liệu nó có thể được thanh toán bằng tiền mặt hay không. Một công ty có thể ký hợp đồng giao hàng vật lý để chốt giá của một mặt hàng mà nó cần để sản xuất. Tuy nhiên, nhiều hợp đồng tương lai liên quan đến các nhà giao dịch đầu cơ vào giao dịch. Các hợp đồng này được đóng hoặc thu được — chênh lệch trong giao dịch ban đầu và giá giao dịch đóng cửa — và có một khoản thanh toán bằng tiền mặt.

Hợp đồng tương lai cho đầu cơ

Hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán cho phép nhà giao dịch suy đoán về hướng giá của hàng hóa. Nếu một nhà giao dịch mua một hợp đồng tương lai và giá của hàng hóa tăng và giao dịch cao hơn giá hợp đồng ban đầu khi hết hạn, thì họ sẽ có lợi nhuận. 

Sự khác biệt giữa các mức giá sẽ được thanh toán bằng tiền mặt trong tài khoản môi giới của nhà đầu tư và không có sản phẩm vật lý nào được đổi chủ. Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng có thể thua lỗ nếu giá của hàng hóa thấp hơn giá mua được quy định trong hợp đồng tương lai.

Các nhà đầu cơ cũng có thể có một vị thế đầu cơ ngắn nếu họ dự đoán giá của tài sản cơ bản sẽ giảm. Nếu giá giảm, nhà giao dịch sẽ thực hiện một vị thế bù đắp để đóng hợp đồng. Chênh lệch ròng sẽ được giải quyết khi hết hạn hợp đồng. 

Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch ký quỹ cho phép một vị thế lớn hơn nhiều so với số tiền được nắm giữ bởi tài khoản môi giới. 

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch có số dư tài khoản môi giới 5.000 đô la và có vị thế 50.000 đô la dầu thô. Nếu giá dầu di chuyển ngược lại với giao dịch, có nghĩa là khoản lỗ vượt xa số tiền ký quỹ ban đầu 5.000 đô la của tài khoản. Trong trường hợp này, nhà môi giới sẽ thực hiện một cuộc gọi ký quỹ yêu cầu ký quỹ bổ sung được gửi để bù đắp tổn thất thị trường.

Hợp đồng tương lai để bảo hiểm rủi ro

Hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để phòng ngừa biến động giá của tài sản cơ bản. Ở đây, mục tiêu là để ngăn chặn tổn thất từ những thay đổi giá có khả năng bất lợi hơn là đầu cơ. Nhiều công ty tham gia phòng ngừa rủi ro đang sử dụng – hoặc trong nhiều trường hợp sản xuất – tài sản cơ bản.

Ví dụ, nông dân trồng ngô có thể sử dụng hợp đồng tương lai để chốt một mức giá cụ thể để bán vụ ngô của họ. Bằng cách đó, họ giảm rủi ro và đảm bảo họ sẽ nhận được mức giá cố định. Nếu giá ngô giảm, người nông dân sẽ có lợi nhuận trên hàng rào để bù đắp thiệt hại từ việc bán ngô tại thị trường. Với lãi và lỗ như vậy bù đắp cho nhau, bảo hiểm rủi ro có hiệu quả khóa trong một mức giá thị trường chấp nhận được.

Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh nhất các tin tức trong ngày trên thị trường đầu tư.